Журналистката Христина Чопарова: Жестовите преводачи се броят на пръсти

Приятел
Автор: БД Онлайн

Снимка: Ивелина Чолакова

Снимка: Ивелина Чолакова

На 14 г. доброволно се отказах от слуховия апарат, защото ми предоставяше изкривен и неточен звук 

КОЯ Е ТЯ

Журналистката Христина Чопарова е на 45 г. от София. Завършва Медицинската академия със специалност "Зъботехника", както и Софийския университет със специалност "Журналистика".

На 10-годишна възраст оглушава напълно вследствие на инцидент и последващо лечение на травмата с ототоксични антибиотици.

През 2009 г. създава специализирания сайт "Ние ви чуваме" за хора със слухови затруднения. Била е главен редактор на CCS Magazine, сътрудник на в. "Култура", редактор и коректор на в. "Тишина", медиен експерт е на Съюза на глухите в България. Рецензент на Речник на българския жестов език. Понастоящем журналист на свободна практика и експертен консултант по медийна политика и комуникации.

Виктория СТОЯНОВА

- Пандемията от COVID-19 наложи като добра практика въвеждането на жестовия превод в много тв емисии, предавания и др. Беше ли необходимо да се случи нещо подобно от световен характер, за да могат хората със слухова загуба да получат достъпна информация от телевизора си?

- Практиката на медийно информиране с езика на знаците е широко застъпена по света. Тя обикновено върви и със субтитри, за да се гарантира, че онова, което се съобщава речево от тв екран, ще бъде достъпно и за онази зрителска аудитория със слухова загуба, която не потребява жестов език. Хората със слухова загуба имат различни комуникационни потребности и е крайно време да се разбере, че "глух" и "нечуващ" не е едно и също. С жестов език боравят единствено глухите, които са обособено малцинство в нечуващата общност. По-голямата част от нечуващите разчитат по устни, ползват слухови апарати и кохлеарни импланти и за тях субтитрите са по-необходими. Когато са налице рискове за общественото здраве, е необходимо информацията от тв екран да бъде достъпна както с жестов език, така и чрез субтитри. Още преди у нас да бъдат въведени противоепидемични мерки, информирахме за необходимостта от въвеждането на жестов превод в тв емисии в сайта ми "Ние ви чуваме". Малко след това във всички новинарски тв емисии бяха ангажирани наличните у нас жестови преводачи. В контекста на въпроса ви ковид кризата се яви катализатор на процеси и инициативи за достъпност, започнали много отдавна.

- Има ли достатъчно специалисти у нас, които трябва да преподават жестовия език?

- Професионалните жестови преводачи у нас се броят на пръсти. Те по правило са чуващи специалисти с дългогодишен опит, чиито умения за комуникация са с различни по слухов статус лица. Това означава не само че имат необходимите широки познания за естествен, калкиращ и артикулационен превод, за да превеждат както за глухи, така и за тежко чуващи и оглушали. Но също и притежават достатъчно широки езикови познания, за да бъдат адекватни спрямо терминологията на говоримия национален език. Тази широка ерудиция, съчетана с общовалидна за професията етика, им позволява да бъдат не само комуникационни посредници за различна по слухов статус аудитория от тв екран, но и самите те да обучават на свой ред следващо поколение преводачи. За съжаление, у нас редица положения на недомисления Закон за българския жестов език лиши професионалните преводач-тълковници от компетенции и ги сведе до нивото на нискоквалифициран персонал почти без правомощия. Започнаха публични внушения, че глухите хора са най-качествените "преводачи", а навсякъде по света тяхната роля е само на тълкуватели в определени комуникационни ситуации. Направиха ги и обучители, макар че глухите не биха могли да бъдат такива въпреки демонстрациите на сертификати за умения в тази област - като носители на естествения жестов език те боравят с определен фонд, който може да бъде предаден, разбира се, но по-важни са езиковите и писмените умения по говоримия национален език. Недопустимо е един такъв "преводач" да не е в състояние да прочете българската дума, която следва да преведе, или да игнорира граматически правила в българския език, в резултат на което се получава аграматична и неточно предадена информация. Преводачът следва да може да превежда за всякаква аудитория, докато глухите"преводачи" могат единствено за други глухи лица, при това само междуличностно, не и в тв ефир или публични ситуации. Как ще превежда лице, което само се нуждае от преводач? Затова буди огромно недоумение и донякъде съжаление арогантността, с която нечуващи активисти предлагат глухи лица да превеждат в медии или в изборни кампании.

- Пред какви пречки се изправят нечуващите през последните почти две години с ковид?

- Наложените противоепидемични мерки като носенето на маски, покриващи лицето, затрудни и без това трудната комуникация за хората в тишина. Жестовият език е комбинация от жест и мимика, а без значение на слуховия статус всички нечуващи разчитат лицева мимика и невербални знаци. Данните, които едно лице без достъп до звук разчита и получава от лицевото изражение и устната артикулация, са незаменими. Нечуващите са тройно изолирани - и от тишината си, и от спецификата на комуникацията, и още веднъж чрез маските, изолацията, отказа на служители да им обясняват писмено или по друг начин. Забраната на прозрачни шлемове също нагнети ситуацията за нечуващите, още повече в момент, когато ЕС настояваше предпазните средства да бъдат транспарентни, за да не затрудняват обслужването на нечуващи. И наистина как се очаква от хора без достъп до звук да се справят в институции, в магазини и аптеки, където навсякъде срещат покрити лица и нямат никакъв шанс да разчетат какво им се казва? Дори с жестов преводач, а както вече споменахме, освен че са малко, преводачите също е нужно да ползват прозрачни средства, за да се разчита мимиката им. Жестовият език не е панацея, защото и неговите възможности са ограничени терминологично. Необходимо е да има съобразяване, че здравното предпазване не бива да става за сметка на комуникационни затруднения.

- Вие сте журналист с дълга практика, създадохте и сайта за нечуващи хора "Ние ви чуваме". Лесно ли се прави подобно нещо предвид спецификата на публиката и времената, в които живеем?

- Живеем в много интересни времена всъщност. Човечността е онова, което споява общностите. Когато създадох сайта през 2009 г., той беше блог - просто местенце в публичното пространство, в което споделях личен опит. Нямах представа кой и дали изобщо го чете, но впоследствие се оказа, че всъщност има наистина голяма аудитория, с мен започнаха да се свързват хора със слухова загуба и всяка една от историите, които ми споделяха, беше индивидуална, много лична и същевременно много подобна на всички останали. За тези хора бе важен именно този елемент на свързаност, на съпричастност, на искреност. Да усещат емпатията, да имат чувството, че са разбрани, приети. И сайтът се превърна в тяхното място, той вече беше техният глас, наистина тих, но все пак точно затова чуваем. И до днес не изневеряваме на тази връзка, затова и сайтът се нарича "Ние ви чуваме", защото настина се чуваме отвъд тишината, без значение по какви пътища е настъпила тя. Доверието, на което се радваме за всички тези 12 години, е безценно. Постоянната обратна връзка с читателите ни ориентира какво в тези времена е важно за тях.

- Въпреки липсата на слух не ви липсва желание, борбеност, енергия и дух да срещате всекидневните трудности и работа. Кое ви мотивира?

- Липсата на слух е нещо, с което човек рано или късно свиква. Много е важно да се случи нова приемане, което е начало на мъдростта. Трудно се приема нещо, което се отхвърля от най-близките. Тишината плаши, защото поставя бариери и в опит да се премахнат понякога не се случва нейното опознаване. И логично едно дете започва да си мисли, че щом мама и тате не харесват тишината, не харесват и него. Ето защо още от ранна детска възраст е добре психологическа подкрепа да се оказва главно на родителите на деца със слухова загуба. Децата са лакмус за всичко около тях, усещат безпогрешно невербалните знаци и трудно могат да бъдат излъгани, а емоцията не може да се прикрие. В сайта рубриките ни "Психология" и "Родители и деца" акцентират на изграждането на правилна нагласа към състоянието на тишина. Попитахте какво ме мотивира - благодарността на родители и читатели, които ни пишат колко полезни са били статиите ни за тях.

- Как се справят хората със слухова загуба в градска среда и транспорт?

- Липсата на слух – частична или пълна, е невидима за повечето граждани. Само ако видят ползватели на жестов език, които си говорят със знаци в градския транспорт или по улиците, могат да се досетят, че това са глухи хора. Но останалите нечуващи могат да носят слухови апарати или кохлеари, които не се виждат под косата или шапката. Или да нямат технически средства, а да разчитат по устни и не личи, че имат затруднения с чуването, ако сами не си кажат – обикновено когато се налага при административно обслужване. В тази връзка, тишината им е и своеобразен щит срещу много от нещата, които не бива или не е нужно да чуват – градския шум, грозни думи, подхвърлени цинизми, грубост. Съответно, много от хората със слухова загуба трудно са понесли или не понасят състоянието си, поради което у тях клокочи една стаена агресия и са готови да я излеят към всеки по-невнимателен, който дори и неволно би могъл да я отключи с жест или дума. И тогава получават грубо отношение. Далеч по-иначе стоят нещата с хората, които са приели тишината си и любезно молят околните да им повторят, да обяснят, защото не чуват частично или напълно. Това отключва човечността, която всеки носи в себе си и се случва чудото на онзи топъл обмен, от който всеки си тръгва с благодарност.

- Срещате ли трудности в държавните институции, има ли изградена достъпна среда за хората със слухови дефицити?

- Пожелателно е все още да се случи тази достъпна среда, но при съществуващите технологии всичко е възможно. Трудностите са най-вече комуникационни, изключително затруднени от епидемичната обстановка. Радващо е все пак, че последните здравни заповеди постановиха отмяната на маските на места, където има плексигласови или стъклени прегради в банки, аптеки, магазини и учреждения. Пожелателно е на публични места да има екрани за субтитри и текстови съобщения, интерактивни жестови преводачи (аватари) там, където не е възможно да влезе жестов преводач, особено в условия на социална изолация. Необходима е също и светлинна сигнализация там, където звуковата не играе роля за нечуващите хора. Добра практика би било и ако търговците включат опция за услуги и стоки чрез мобилни приложения, за да могат нечуващите хора да правят писмено поръчките си.

- Може ли да разкажете за вашата история, свързана с липсата на слух? Как се превъзмогва такова нещо и в какво намирате спокойствие и почивка?

- Оглушах напълно на 10 г., след инцидент в по-ранна възраст и последващо лечение на травмата с ототоксични антибиотици. На 14 г. доброволно се отказах от слуховия апарат, тъй като ми предоставяше изкривен и неточен звук. Предпочетох да не разчитам на технически средства и да опознавам тишината, в която всъщност изобщо не е тихо. Не се превъзмогва, приема се. Човек не е това, което му липсва, а което му е налично. Без значение какво или как се е случило, важно е само в какво те превръща - в творец или в тиранин. Изборът е на всеки.

Янита в топформа

Янита в топформа

В топформа е Янита Янчева! Сървайвърката, която мина през две предавания и се пребори с рака, демонстрира апетитни форми и стегната мускулатура. Желаем й от сърце

Мика Стоичкова залюби рекламист

Мика Стоичкова залюби рекламист

Показа го официално Дъщерята на Камата и Йордан се целуват на яхта Със страстни целувки по залез слънце на романтична яхта Мика Стоичкова показа официално новото си гадже. Макар на няколко пъти да загатна, че има нова любов, дъщерята на Христо Стоичков се престраши да я покаже едва сега. Гаджето й се казва Йордан Георгиев и е собственик на

Бен Афлек е нещастен от брака си с Дженифър Лопес

Бен Афлек е нещастен от брака си с Дженифър Лопес

Бен Афлек въобще няма желание да крие емоциите си и колко е тъжен от това, че е продал епичната си ергенска квартира. Младоженецът не изглеждаше в настроение за празнуване, след като спечели близо 30 милиона долара за бившия си дворец "Pacific Palisades". Продажбата се наложила, за да намери нов дом със съпругата си

Секси балерина идва в "Лудогорец"

Секси балерина идва в "Лудогорец"

Новото попълнение Нонато води в Разград Бианка В "Лудогорец" скоро ще се радват на поредната секси бразилка. Новото попълнение Нонато зарадва разградчани с красива половинка. Гаджето на футболиста Бианка Кичел е чакана в България до дни. Блондинката привлича вниманието още от първи поглед. Тя е бивша балерина

Най-четени

Създателят на Двора на кирилицата Карен Алексанян:  От 30 г. живея в България,но още нямам гражданство

Създателят на Двора на кирилицата Карен Алексанян: От 30 г. живея в България,но още нямам гражданство

Над 11 000 души са се подписали в подкрепа на арменеца добротворец  "От 30 години живея в България и нямам българско гражданство. Съпругата ми е българка, двете ми деца са българи, дори внучето ми е българче, но аз не съм." Това споделя с горчивина в гласа пред "България Днес" добротворецът Карен Алексанян

60 000 лв. нужни за протеза на Гери

60 000 лв. нужни за протеза на Гери

18-годишното момиче се бори с рак, ампутират крака й след усложнения 60 000 лв са нужни за протеза на Гери! Това е офертата, която 18-годишното момиче от Враца получи от най-добрите специалисти у нас по протезиране. Съдбата на Гери, за която "България Днес" разказа през юни т.г., е изключително тежка

Първата ни официална участничка в 18+ лентите Диана Габровска: Щастлива съм, че станах порноактриса!

Първата ни официална участничка в 18+ лентите Диана Габровска: Щастлива съм, че станах порноактриса!

Диана Габровска ще легализира филмите за възрастни у нас, стотици момичета искали да се снимат  Легализиране на порноиндустрията в България! Тази кампания подема първата наша звезда във филмите за възрастни Диана Габровска. Намерението сподели пред "България Днес" самата Диана, която в понеделник изгря с първото си видео в платформата на

Спасиха живота на Вальо Танев с операция в Израел

Спасиха живота на Вальо Танев с операция в Израел

Възстановявам се, след загубата на жена ми не празнувам рожден ден Актьорът Валентин Танев се връща отново в постановката "Хъшове" от Иван Вазов на режисьора Сашо Морфов в Народния театър на 20 октомври. "Наложи ми се животоспасяваща операция в Израел. Не искам да кажа каква е тя, възстановявам се и мисля, че ще съм добре

Див разврат в онлайн шоу

Див разврат в онлайн шоу

Инфлуенсърки си показват бомбите, наливат се с алкохол и зоват за тройки Содом и Гомор почервеняват от срам от бурно парти в интернет риалити шоуто "Къщата на инфлуенсърите". Звезди от социалните мрежи си спретват дивашко парти с алкохол и тежки сексуални намеци, като кадрите се излъчват в интернет, където младежи от всички възрастни могат

8 г. затвор грозят Лоренцо

8 г. затвор грозят Лоренцо

Синът на Софка забъркан в схема с мигранти? Гепен каналджия изпортва момчето на фолкпевицата, ченгетата го издирват в Етрополе 8 г. затвор грозят сина на Софи Маринова - Лоренцо, ако разследващите докажат, че е в основата на схема за трафик на мигранти, както твърди арестуваният за подобна дейност Иван

Жената на Кръстьо Лафазанов почина внезапно

Жената на Кръстьо Лафазанов почина внезапно

Елена Начева е починала на 24 септември едва на 61-годишна възраст Актрисата Елена Начева, която е съпруга на звездата от "Комиите" Кръстю Лафазанов, е починала внезапно преди няколко седмици и никой не е разбрал за това. Тя си е отишла на 24 септември. Елена Начева беше млада, едва на 61-годишна възраст

Снахата на Доган навърши 27 в бели дантели

Снахата на Доган навърши 27 в бели дантели

Снахата на Ахмед Доган - Памела Жейнова, отпразнува 27-ия си рожден ден в бяла дантелена рокля и в компанията само на най-близките си хора. Красавицата напуска десетки фотоси от купона в тузарски столичен клуб, на който са присъствали най-верните й приятелки, съпругът й Демир и баща й - футболният импресарио Николай Жейнов

Робърт от Оксфорд гледа коне в полите на Рила

Робърт от Оксфорд гледа коне в полите на Рила

Англичанинът влюбен в България, учи на езда Язденето е изключително полезно - подобрява кръвообращението, дишането, стойката, психическото здраве Доказано е, че само десетминутна разходка на гърба на коня повишава няколко пъти нивото на хормона окситоцин. Това е хормонът, от който зависи доброто ни настроение

След боя в сръбския "Биг брадър" българинът Емил Каменов: Сръбската Николета 100 пъти ми предложи секс

След боя в сръбския "Биг брадър" българинът Емил Каменов: Сръбската Николета 100 пъти ми предложи секс

Този, с когото се сбихме, не спираше да ни провокира, накрая ми открадна часовника "Съжалявам, че се сбих в шоуто, но един от участниците – Чертич, нарочно дразнеше всички - изсипваше салати върху главите и с вода ни заливаше, тероризираше. Казахме му да престане. Накрая ми открадна часовника, докато спя, и тогава се ядосах

Най-коментирани

Кобрата на РД на таткото на Андреа

Кобрата на РД на таткото на Андреа

Кубрат Пулев се е появил на рождения ден на таткото на Андреа - Румен, научи "България Днес". Родителят на попфолк дивата отбеляза личния си празник в столичен ресторант. На купона цъфва и Кобрата. Въпреки че с Андреа не са заедно, Пулев остава в добри отношения с бившата си изгора и татко й. Блондинката изпява няколко любими песни на руски на

Клоп четка "Арсенал"

Клоп четка "Арсенал"

Мениджърът на "Ливърпул" Юрген Клоп се скъса да хвали предстоящия си съперник "Арсенал". Английското дерби е в неделя от 18:30 часа. "Те имат цялото ми уважение. Много добра работа на Микел Артета. В отбора има много талант. "Арсенал" е един млад, вълнуващ тим, който се справя много добре. Отиваме там и не мислим за миналите резултати"

Янита в топформа

Янита в топформа

В топформа е Янита Янчева! Сървайвърката, която мина през две предавания и се пребори с рака, демонстрира апетитни форми и стегната мускулатура. Желаем й от сърце

Моуриньо притеснен от "орлите"

Моуриньо притеснен от "орлите"

"Рома" на практика загуби шансове за първото място в група "С" на турнира Лига Европа след загубата от "Бетис" с 1:2, призна старши треньорът на тима Жозе Моуриньо. "Вълците" заемат третото място с 3 точки, една по-малко от втория "Лудогорец". "Бетис" води убедително с пълен актив от 9 точки. "Става повече от трудно да завършим на първото място

Оперираха наш каскадьор в Холивуд

Оперираха наш каскадьор в Холивуд

Сложиха ми пластина и на другия крак, добре съм, казва шампионът по таекуондо Антон Касабов Един от най-успелите българи в Холивуд - каскадьорът актьор Антон Касабов, претърпя две сериозни операции, продължили повече от 10 часа в Щатите. Резултатът от тях е отличен, но сега за синеокия красавец предстои най-трудното - възстановяването

"Юве" се точи да бие "Милан" навън

"Юве" се точи да бие "Милан" навън

Тежко гостуване на "Милан" очаква старши треньорът на "Ювентус" Масимилиано Алегри. Дербито на Италия е утре вечер от 19:00 часа. "Росонерите" са нахъсани да се реваншират след поражението с 0:3 от "Челси" в Шампионската лига. "Изправяме се срещу италианския шампион. Ще бъде още по-труден мач, защото те идват от тежка загуба в Лондон

Мика Стоичкова залюби рекламист

Мика Стоичкова залюби рекламист

Показа го официално Дъщерята на Камата и Йордан се целуват на яхта Със страстни целувки по залез слънце на романтична яхта Мика Стоичкова показа официално новото си гадже. Макар на няколко пъти да загатна, че има нова любов, дъщерята на Христо Стоичков се престраши да я покаже едва сега. Гаджето й се казва Йордан Георгиев и е собственик на

Бен Афлек е нещастен от брака си с Дженифър Лопес

Бен Афлек е нещастен от брака си с Дженифър Лопес

Бен Афлек въобще няма желание да крие емоциите си и колко е тъжен от това, че е продал епичната си ергенска квартира. Младоженецът не изглеждаше в настроение за празнуване, след като спечели близо 30 милиона долара за бившия си дворец "Pacific Palisades". Продажбата се наложила, за да намери нов дом със съпругата си

Секси балерина идва в "Лудогорец"

Секси балерина идва в "Лудогорец"

Новото попълнение Нонато води в Разград Бианка В "Лудогорец" скоро ще се радват на поредната секси бразилка. Новото попълнение Нонато зарадва разградчани с красива половинка. Гаджето на футболиста Бианка Кичел е чакана в България до дни. Блондинката привлича вниманието още от първи поглед. Тя е бивша балерина

Полицаите подминали удара на Околовръстното, в който загина френски гражданин

Полицаите подминали удара на Околовръстното, в който загина френски гражданин

Карали 1 км назад, за да се върнат Полицаите Любка Гечева и Георги Малински са били свидетели на катастрофата на Околовръстното, при която загина френски гражданин, но са подминали местопроизшествието. След това карали 1 км на заден ход, за да се отзоват на сигнала от диспечер. Това става ясно от интервю на bTV с Десислава Петрова

Бен Афлек е нещастен от брака си с Дженифър Лопес

Бен Афлек е нещастен от брака си с Дженифър Лопес

Бен Афлек въобще няма желание да крие емоциите си и колко е тъжен от това, че е продал епичната си ергенска квартира. Младоженецът не изглеждаше в настроение за празнуване, след като спечели близо 30 милиона долара за бившия си дворец "Pacific Palisades". Продажбата се наложила, за да намери нов дом със съпругата си

Полицаите подминали удара на Околовръстното, в който загина френски гражданин

Полицаите подминали удара на Околовръстното, в който загина френски гражданин

Карали 1 км назад, за да се върнат Полицаите Любка Гечева и Георги Малински са били свидетели на катастрофата на Околовръстното, при която загина френски гражданин, но са подминали местопроизшествието. След това карали 1 км на заден ход, за да се отзоват на сигнала от диспечер. Това става ясно от интервю на bTV с Десислава Петрова

Двама българи загинаха на бойното поле в Херсонска област

Двама българи загинаха на бойното поле в Херсонска област

Двама българи от Болградски район – Александър Калов от Болград и Игор Попаз от Виноградовка са загинали по време на изпълнение на бойни задачи в битките за Херсонска област. Това съобщиха на сайтовете си Болградската районна държавна администрация и Тарутинския общински съвет. Старши лейтенант Александър Калов е командир на десантно-щурмова рота

Подкаст: Композиторът Мага в подкаста “24 часа от живота”: Тъжно е, когато човек е природно глупав

Подкаст: Композиторът Мага в подкаста “24 часа от живота”: Тъжно е, когато човек е природно глупав

Едни от най-големите попхитове на 90-те години на миналия век у нас са на композитора Магомед Алиев – Мага. Дагестанец, роден в Чечня, учил в Русия, но още преди 30 години избрал България за страната, в която ще живее. Той е и пианист, и аранжор и е рабитил е с имена като Лили Иванова, Нина Николина, Ирра, Руши Видинлиев

Люси паркира неправилно

Люси паркира неправилно

На всичко е готов Люси Иларионов, за да направи добри снимки. Режисьорът спря с джипката си на спирка на тролейбуса на една от най-оживените улици в София и не мръдна, докато не си свърши работата. Снимки: България

Халфът на ЦСКА 1948 Реян Даскалов: Школата в Ловеч беше като казарма

Халфът на ЦСКА 1948 Реян Даскалов: Школата в Ловеч беше като казарма

Неочаквано за мнозина отборът на ЦСКА 1948 се оказва на върха на класирането преди поредния кръг в Първа лига и въпреки че основните претенденти за титлата имат отложени мачове, столичният клуб дава заявка за важна роля в разпределението на призовите места в края на шампионата. Полузащитникът Реян Даскалов

ЦСКА амнистира Гарсес и Жеферсон

ЦСКА амнистира Гарсес и Жеферсон

Брадли де Нойер готов за дербито в Разград ЦСКА ще амнистира бразилците Маурисио Гарсес и Жеферсон за предстоящото в понеделник гостуване на шампиона "Лудогорец". Двамата бяха наказани и солено глобени заради некоректно отношение към клуба и треньора Саша Илич. Бразилците получиха специално разрешение от сръбския наставник да се приберат в

Лоренцо на Софи: Никога не съм се крил, бях си вкъщи през цялото време

Лоренцо на Софи: Никога не съм се крил, бях си вкъщи през цялото време

"Никога не съм се крил. Бях си вкъщи през цялото време. После полицията се усетиха, че е лъжа като отидох до тях да се изясним какво се случва". Това написа синът на Софи Маринова Лоренцо в инстаграма си. Изпълнителят беше обявен за общодържавно издирване, след като на 21 септември на КПП Русокастро е задържан джип с 9 нелегални мигранти

Джулиана Гани благодарна, че мъжът й не я използва за собствена изгода

Джулиана Гани благодарна, че мъжът й не я използва за собствена изгода

Изглежда, че плеймейтката Джулиана Гани се чувства истински щастлива във връзката си с полицая Теодор Гецов. В свой пост в инстаграм Джулиана благодари на бащата на бъдещето си дете с поредица от снимки.  "Благодаря ти, че не искаш да развивам брандове или бизнеси в твое име, с цел изгода. Благодаря ти, че ме обичаш, въпреки всичко и всички

Песните на Алла Пугачова вече не звучат в Русия

Песните на Алла Пугачова вече не звучат в Русия

Вече е невъзможно да чуете "Миллион алых роз" по руските радиостанции. Медиите в страната пишат, че има негласна забрана за излъчване на хитовете на местната поп икона Алла Пугачова заради отношението ѝ към войната в Украйна. Композициите на братята Валерий и Константин Меладзе също са свалени от ефир, предават руските агенции