Журналистката Христина Чопарова: Жестовите преводачи се броят на пръсти

Приятел
Автор: БД Онлайн

Снимка: Ивелина Чолакова

Снимка: Ивелина Чолакова

На 14 г. доброволно се отказах от слуховия апарат, защото ми предоставяше изкривен и неточен звук 

КОЯ Е ТЯ

Журналистката Христина Чопарова е на 45 г. от София. Завършва Медицинската академия със специалност "Зъботехника", както и Софийския университет със специалност "Журналистика".

На 10-годишна възраст оглушава напълно вследствие на инцидент и последващо лечение на травмата с ототоксични антибиотици.

През 2009 г. създава специализирания сайт "Ние ви чуваме" за хора със слухови затруднения. Била е главен редактор на CCS Magazine, сътрудник на в. "Култура", редактор и коректор на в. "Тишина", медиен експерт е на Съюза на глухите в България. Рецензент на Речник на българския жестов език. Понастоящем журналист на свободна практика и експертен консултант по медийна политика и комуникации.

Виктория СТОЯНОВА

- Пандемията от COVID-19 наложи като добра практика въвеждането на жестовия превод в много тв емисии, предавания и др. Беше ли необходимо да се случи нещо подобно от световен характер, за да могат хората със слухова загуба да получат достъпна информация от телевизора си?

- Практиката на медийно информиране с езика на знаците е широко застъпена по света. Тя обикновено върви и със субтитри, за да се гарантира, че онова, което се съобщава речево от тв екран, ще бъде достъпно и за онази зрителска аудитория със слухова загуба, която не потребява жестов език. Хората със слухова загуба имат различни комуникационни потребности и е крайно време да се разбере, че "глух" и "нечуващ" не е едно и също. С жестов език боравят единствено глухите, които са обособено малцинство в нечуващата общност. По-голямата част от нечуващите разчитат по устни, ползват слухови апарати и кохлеарни импланти и за тях субтитрите са по-необходими. Когато са налице рискове за общественото здраве, е необходимо информацията от тв екран да бъде достъпна както с жестов език, така и чрез субтитри. Още преди у нас да бъдат въведени противоепидемични мерки, информирахме за необходимостта от въвеждането на жестов превод в тв емисии в сайта ми "Ние ви чуваме". Малко след това във всички новинарски тв емисии бяха ангажирани наличните у нас жестови преводачи. В контекста на въпроса ви ковид кризата се яви катализатор на процеси и инициативи за достъпност, започнали много отдавна.

- Има ли достатъчно специалисти у нас, които трябва да преподават жестовия език?

- Професионалните жестови преводачи у нас се броят на пръсти. Те по правило са чуващи специалисти с дългогодишен опит, чиито умения за комуникация са с различни по слухов статус лица. Това означава не само че имат необходимите широки познания за естествен, калкиращ и артикулационен превод, за да превеждат както за глухи, така и за тежко чуващи и оглушали. Но също и притежават достатъчно широки езикови познания, за да бъдат адекватни спрямо терминологията на говоримия национален език. Тази широка ерудиция, съчетана с общовалидна за професията етика, им позволява да бъдат не само комуникационни посредници за различна по слухов статус аудитория от тв екран, но и самите те да обучават на свой ред следващо поколение преводачи. За съжаление, у нас редица положения на недомисления Закон за българския жестов език лиши професионалните преводач-тълковници от компетенции и ги сведе до нивото на нискоквалифициран персонал почти без правомощия. Започнаха публични внушения, че глухите хора са най-качествените "преводачи", а навсякъде по света тяхната роля е само на тълкуватели в определени комуникационни ситуации. Направиха ги и обучители, макар че глухите не биха могли да бъдат такива въпреки демонстрациите на сертификати за умения в тази област - като носители на естествения жестов език те боравят с определен фонд, който може да бъде предаден, разбира се, но по-важни са езиковите и писмените умения по говоримия национален език. Недопустимо е един такъв "преводач" да не е в състояние да прочете българската дума, която следва да преведе, или да игнорира граматически правила в българския език, в резултат на което се получава аграматична и неточно предадена информация. Преводачът следва да може да превежда за всякаква аудитория, докато глухите"преводачи" могат единствено за други глухи лица, при това само междуличностно, не и в тв ефир или публични ситуации. Как ще превежда лице, което само се нуждае от преводач? Затова буди огромно недоумение и донякъде съжаление арогантността, с която нечуващи активисти предлагат глухи лица да превеждат в медии или в изборни кампании.

- Пред какви пречки се изправят нечуващите през последните почти две години с ковид?

- Наложените противоепидемични мерки като носенето на маски, покриващи лицето, затрудни и без това трудната комуникация за хората в тишина. Жестовият език е комбинация от жест и мимика, а без значение на слуховия статус всички нечуващи разчитат лицева мимика и невербални знаци. Данните, които едно лице без достъп до звук разчита и получава от лицевото изражение и устната артикулация, са незаменими. Нечуващите са тройно изолирани - и от тишината си, и от спецификата на комуникацията, и още веднъж чрез маските, изолацията, отказа на служители да им обясняват писмено или по друг начин. Забраната на прозрачни шлемове също нагнети ситуацията за нечуващите, още повече в момент, когато ЕС настояваше предпазните средства да бъдат транспарентни, за да не затрудняват обслужването на нечуващи. И наистина как се очаква от хора без достъп до звук да се справят в институции, в магазини и аптеки, където навсякъде срещат покрити лица и нямат никакъв шанс да разчетат какво им се казва? Дори с жестов преводач, а както вече споменахме, освен че са малко, преводачите също е нужно да ползват прозрачни средства, за да се разчита мимиката им. Жестовият език не е панацея, защото и неговите възможности са ограничени терминологично. Необходимо е да има съобразяване, че здравното предпазване не бива да става за сметка на комуникационни затруднения.

- Вие сте журналист с дълга практика, създадохте и сайта за нечуващи хора "Ние ви чуваме". Лесно ли се прави подобно нещо предвид спецификата на публиката и времената, в които живеем?

- Живеем в много интересни времена всъщност. Човечността е онова, което споява общностите. Когато създадох сайта през 2009 г., той беше блог - просто местенце в публичното пространство, в което споделях личен опит. Нямах представа кой и дали изобщо го чете, но впоследствие се оказа, че всъщност има наистина голяма аудитория, с мен започнаха да се свързват хора със слухова загуба и всяка една от историите, които ми споделяха, беше индивидуална, много лична и същевременно много подобна на всички останали. За тези хора бе важен именно този елемент на свързаност, на съпричастност, на искреност. Да усещат емпатията, да имат чувството, че са разбрани, приети. И сайтът се превърна в тяхното място, той вече беше техният глас, наистина тих, но все пак точно затова чуваем. И до днес не изневеряваме на тази връзка, затова и сайтът се нарича "Ние ви чуваме", защото настина се чуваме отвъд тишината, без значение по какви пътища е настъпила тя. Доверието, на което се радваме за всички тези 12 години, е безценно. Постоянната обратна връзка с читателите ни ориентира какво в тези времена е важно за тях.

- Въпреки липсата на слух не ви липсва желание, борбеност, енергия и дух да срещате всекидневните трудности и работа. Кое ви мотивира?

- Липсата на слух е нещо, с което човек рано или късно свиква. Много е важно да се случи нова приемане, което е начало на мъдростта. Трудно се приема нещо, което се отхвърля от най-близките. Тишината плаши, защото поставя бариери и в опит да се премахнат понякога не се случва нейното опознаване. И логично едно дете започва да си мисли, че щом мама и тате не харесват тишината, не харесват и него. Ето защо още от ранна детска възраст е добре психологическа подкрепа да се оказва главно на родителите на деца със слухова загуба. Децата са лакмус за всичко около тях, усещат безпогрешно невербалните знаци и трудно могат да бъдат излъгани, а емоцията не може да се прикрие. В сайта рубриките ни "Психология" и "Родители и деца" акцентират на изграждането на правилна нагласа към състоянието на тишина. Попитахте какво ме мотивира - благодарността на родители и читатели, които ни пишат колко полезни са били статиите ни за тях.

- Как се справят хората със слухова загуба в градска среда и транспорт?

- Липсата на слух – частична или пълна, е невидима за повечето граждани. Само ако видят ползватели на жестов език, които си говорят със знаци в градския транспорт или по улиците, могат да се досетят, че това са глухи хора. Но останалите нечуващи могат да носят слухови апарати или кохлеари, които не се виждат под косата или шапката. Или да нямат технически средства, а да разчитат по устни и не личи, че имат затруднения с чуването, ако сами не си кажат – обикновено когато се налага при административно обслужване. В тази връзка, тишината им е и своеобразен щит срещу много от нещата, които не бива или не е нужно да чуват – градския шум, грозни думи, подхвърлени цинизми, грубост. Съответно, много от хората със слухова загуба трудно са понесли или не понасят състоянието си, поради което у тях клокочи една стаена агресия и са готови да я излеят към всеки по-невнимателен, който дори и неволно би могъл да я отключи с жест или дума. И тогава получават грубо отношение. Далеч по-иначе стоят нещата с хората, които са приели тишината си и любезно молят околните да им повторят, да обяснят, защото не чуват частично или напълно. Това отключва човечността, която всеки носи в себе си и се случва чудото на онзи топъл обмен, от който всеки си тръгва с благодарност.

- Срещате ли трудности в държавните институции, има ли изградена достъпна среда за хората със слухови дефицити?

- Пожелателно е все още да се случи тази достъпна среда, но при съществуващите технологии всичко е възможно. Трудностите са най-вече комуникационни, изключително затруднени от епидемичната обстановка. Радващо е все пак, че последните здравни заповеди постановиха отмяната на маските на места, където има плексигласови или стъклени прегради в банки, аптеки, магазини и учреждения. Пожелателно е на публични места да има екрани за субтитри и текстови съобщения, интерактивни жестови преводачи (аватари) там, където не е възможно да влезе жестов преводач, особено в условия на социална изолация. Необходима е също и светлинна сигнализация там, където звуковата не играе роля за нечуващите хора. Добра практика би било и ако търговците включат опция за услуги и стоки чрез мобилни приложения, за да могат нечуващите хора да правят писмено поръчките си.

- Може ли да разкажете за вашата история, свързана с липсата на слух? Как се превъзмогва такова нещо и в какво намирате спокойствие и почивка?

- Оглушах напълно на 10 г., след инцидент в по-ранна възраст и последващо лечение на травмата с ототоксични антибиотици. На 14 г. доброволно се отказах от слуховия апарат, тъй като ми предоставяше изкривен и неточен звук. Предпочетох да не разчитам на технически средства и да опознавам тишината, в която всъщност изобщо не е тихо. Не се превъзмогва, приема се. Човек не е това, което му липсва, а което му е налично. Без значение какво или как се е случило, важно е само в какво те превръща - в творец или в тиранин. Изборът е на всеки.

Легендарната Камелия Тодорова в моноспектакъла си: Осиновена съм!

Легендарната Камелия Тодорова в моноспектакъла си: Осиновена съм!

"В моя спектакъл за първи път открито говоря за това, че съм осиновена от Кирил Тодоров, който не ми е истински баща. Той и майка ми не са били женени. Не исках да се разкривам, защото нямам доверие на медиите, преиначават думите ми. А майка ми се пожертва за нас, като остави пеенето, за да ме отгледа

Ивана каза "Жива съм" и отиде на купон

Ивана каза "Жива съм" и отиде на купон

Прекарала е леко и на крака COVID, ваксинирала се е през юли  Взе дъщеря си на кръчма, любимата й Стояна свири качена върху стол "Жива и здрава съм си и никога, слава на Бога, животът ми не е бил "застрашен". Това заяви фолкпевицата Ивана и се впусна в купон по случай 20-ата годишнина на емблематична столична кръчма

Баба Мария гасне в мизерия

Баба Мария гасне в мизерия

Брат й я гони, синът я изоставя  Пере се на реката, за тоалетна използва леген, фолклорната певица Дения Пенчева я спасява 77-годишната баба Мария гасне в мизерия, забравена и изоставена от семейството си и най-близките. Възрастната жена обитава стая в окаяно състояние в Костенец. Там Мария оцелява без баня, без кухня, без топла вода

Яница се чуква с шотове на участие

Яница се чуква с шотове на участие

Алкохол съвместно с Биляниш  Фолкпевица поглъща спиртни напитки, пеньоар едва скрива дупето й  Фолкевицата Яница пие на сцената, казва си "наздраве" с фенове по сепаретата и едва прикрива дупето си. Лудата купонджийска вечер се случва в дискотека в Благоевград, където изпълнителката има съвместно участие с колежката си Биляниш

Най-четени

Меди в любовен триъгълник

Меди в любовен триъгълник

Фолкаджията въртял плеймейтките Моника Валериева и Марина Борисова наведнъж В любовен триъгълник се забърка най-актуалният фолкаджия Меди. Тайни секси чатове с изкусителна плеймейтка показват, че един от най-актуалните изпълнители в лекия жанр е имал горещи срещи не само с Моника Валериева. Така любимецът на голяма част от женската половина се

Топастроложката Алена пред "България Днес":  В автобуса е имало много негативна енергия

Топастроложката Алена пред "България Днес": В автобуса е имало много негативна енергия

Шофьорът е бил уморен и изнервен, пътниците са спорели помежду си  Съчетанието между път, който е всичко друго, но не и магистрала и огромно напрежение и тихи скандали в автобуса са предизвикали катастрофата на магистрала "Струма". Това обяви пред "България Днес" топастроложката Светлана Тилкова - Алена по повод трагедията

Каскадьор №1 Иво Долапчиев: Мантинелата е срязала и запалила резервоара

Каскадьор №1 Иво Долапчиев: Мантинелата е срязала и запалила резервоара

Автобусите да станат като самолетите - стюардеси да следят за коланите и да казват къде е копчето за аварийно отваряне на врати Резервоарът на автобуса най-вероятно е бил срязан и запален от първата (дясна) мантинела, върху която покойният шофьор връхлита във фаталната нощ срещу вторник. Хлъзгавият и мокър път, съчетан с по-висока скорост

Още трима в леглото на Чайна

Още трима в леглото на Чайна

Мария Еухения Суарес, по-известна като Чайна, е една от най-обсъжданите жени в последно време, а и явно има защо. Оказа се, че аржентинската актриса, певица и модел е доста палава в леглото и предпочита там да си партнира с футболисти. Без значение дали са женение или не. Звездата на ПСЖ Мауро Икарди кръшна с нея на Уанда Нара, но се оказа

Убитата Елена била обект и на домашно насилие

Убитата Елена била обект и на домашно насилие

Жертвата отказала сватба заради друг мъж Христо Кацаров отишъл в Хага с пистолет за фаталната среща с 33-годишната си годеница Убитата в Хага Елена Генчева се е страхувала от приятеля си Христо Кацаров. Споделила е опасенията си с приятели дни преди смъртта си. На бял свят излезе информация, че депутатът е малтретирал и пребивал бившите си изгори

"Ангелите на Кирил" сядат в парламента

"Ангелите на Кирил" сядат в парламента

Новите депутатки са млади и красиви  Небие Кабак е най-малката (24 г.), която влиза в 47-ото Народно събрание  Армия от млади и хубави депутатки ще красят 47-ото Народно събрание, което трябва да започне работа до няколко дни. Голяма част от тях влизат от листата на "Продължаваме промяната" и неофициално в публичното пространство бяха наречени

Драго и София по-щастливи от всякога

Драго и София по-щастливи от всякога

Щастие излъчват Драго Симеонов и половинката му София Маринкова. Неспиращите папараци на "България Днес" уловиха журналиста и актрисата на обиколка из софийските улици, на която и двамата изглеждаха супер весели. Маринкова дори бе в закачливо яке с червени мотиви, вероятно заради идващите коледни празници

Фенки налазиха полицай

Фенки налазиха полицай

С новопридобитата си слава трябва да се справя Стоян Димитров. Полицаят, който стана известен в "Игри на волята", макар и с униформа, бе разпознат от свои почитателки. Те веднага обградиха мачото и го засипаха с въпроси, на които Димитров любезно отговори. Cнимки: България

Пет глигана повалени наведнъж

Пет глигана повалени наведнъж

Добра слука на дружинката в Кубрат  Дивите прасета са хванати в засада, пукотевицата е страшна  Не един, не два, а цели пет глигана успяват да повалят наведнъж смели ловци. Зрелищното постижение е на дружинката в разградското градче Кубрат, а историята се случва преди няколко дни. В местността Джапона в посока Глоджево кубратчаните

Вергов е спортяга

Вергов е спортяга

С бодра крачка и в добра кондиция обикаля из софийските улици Юлиан Вергов, установиха неуморните папараци на "България Днес". Обичаният актьор се беше барнал в спортен екип, напълно подхождащ на бързата му походка. Снимки: България

Най-коментирани

Синът на Стефан Данаилов за 80-ата му годишнина: Баща ми заслужава паметник!

Синът на Стефан Данаилов за 80-ата му годишнина: Баща ми заслужава паметник!

Ще играя във филма за него, връщам се в България "Баща ми заслужава паметник. И не само това, ще бъде отбелязан по всякакъв начин. Дори аз мисля да участвам във филма за него, тъй като, както казват всички, много приличам на него". Това споделя Владимир Данаилов, синът на легендарния Стефан Данаилов

Легендарната Камелия Тодорова в моноспектакъла си: Осиновена съм!

Легендарната Камелия Тодорова в моноспектакъла си: Осиновена съм!

"В моя спектакъл за първи път открито говоря за това, че съм осиновена от Кирил Тодоров, който не ми е истински баща. Той и майка ми не са били женени. Не исках да се разкривам, защото нямам доверие на медиите, преиначават думите ми. А майка ми се пожертва за нас, като остави пеенето, за да ме отгледа

Вестник "България Днес" търси да назначи двама репортери

Вестник "България Днес" търси да назначи двама репортери

Вестник "България Днес" търси да назначи двама репортери за отделите "Вътрешни новини" и "Криминален". За контакт - 0887924494 - Николай

Славата съсипала Фюри

Славата съсипала Фюри

Алкохол, наркотици и психически проблеми. Това бил резултатът от славната победа за Тайсън Фюри над Владимир Кличко, която го направи шампион в тежка категория по бокс преди шест години. След като грабнал всички пояси, Циганския крал се отдал на пороците и накрая се оказал и с психически проблеми. Пиячката и дрогата успял да пребори

Ивана каза "Жива съм" и отиде на купон

Ивана каза "Жива съм" и отиде на купон

Прекарала е леко и на крака COVID, ваксинирала се е през юли  Взе дъщеря си на кръчма, любимата й Стояна свири качена върху стол "Жива и здрава съм си и никога, слава на Бога, животът ми не е бил "застрашен". Това заяви фолкпевицата Ивана и се впусна в купон по случай 20-ата годишнина на емблематична столична кръчма

Баба Мария гасне в мизерия

Баба Мария гасне в мизерия

Брат й я гони, синът я изоставя  Пере се на реката, за тоалетна използва леген, фолклорната певица Дения Пенчева я спасява 77-годишната баба Мария гасне в мизерия, забравена и изоставена от семейството си и най-близките. Възрастната жена обитава стая в окаяно състояние в Костенец. Там Мария оцелява без баня, без кухня, без топла вода

Ема Радукану омаяна от Хамилтън

Ема Радукану омаяна от Хамилтън

Чудото от женския турнир от Откритото първенство по тенис на САЩ Ема Радукану е омаяна от седемкратния световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън, издаде се самата тя. Дори нещо повече, тя го предпочете открито за победител в класацията Спортна личност на годината на БиБиСи. Радукану участва в неделната вечер в благотворителен мач в лондонската

Топгримьор на война

Топгримьор на война

Цецо Андреев захапа Мис Бони, работел както преди двадесет години В поредна свада влязоха двама от най-известните гримьори у нас. За пореден път Цецо Андреев и Мис Бони се хванаха за гушите. Без ясна причина Майстора на четките, както се представя Цецо, пусна публикация по адрес на Бони. На стената си в социалната мрежа инстаграм Цецо

Любо посреща "Левски" без фенове

Любо посреща "Левски" без фенове

"Левски" ще гостува на "Царско село" без фенове в мача от 17 кръг на Първа лига, въпреки че "сините" се надяваха на подкрепа от привържениците. Това няма да се случи и утре на двубоя, който започва в 17,30 ч., потвърдиха пред "България Днес" от щаба на домакините. След като в България бяха въведени мерките срещи коронавирус

Яница се чуква с шотове на участие

Яница се чуква с шотове на участие

Алкохол съвместно с Биляниш  Фолкпевица поглъща спиртни напитки, пеньоар едва скрива дупето й  Фолкевицата Яница пие на сцената, казва си "наздраве" с фенове по сепаретата и едва прикрива дупето си. Лудата купонджийска вечер се случва в дискотека в Благоевград, където изпълнителката има съвместно участие с колежката си Биляниш

Блатечки е баща за пример!

Блатечки е баща за пример!

Баща за пример е Асен Блатечки. Актьорът чинно изчака сина си Борил пред училище, след което го хвана за ръка и в шеги и закачки го отведе вкъщи, забелязаха нетрепващите папараци на "България Днес". Снимки: България

Лионел Меси взе за 7-и път "Златната топка"

Лионел Меси взе за 7-и път "Златната топка"

Звездата на "Пари Сен Жермен" Лионел Меси е носител на най-престижното индивидуално футболно отличие - "Златната топка", за 7-и път. Годината не беше особено успешна за аржентинеца, но специалистите смятат, че гласуващите са направили реверанс към десетката заради спечелената Копа Америка. Това бе първият трофей с националния отбор за мъже

3020 новозаразени с COVID-19, починалите са 224

3020 новозаразени с COVID-19, починалите са 224

3020 са новозаразените с коронавирус за последните 24 часа. Това са 8,26 % от тестваните. От тях 82,72% са неваксинирани, сочат данните на Единния информационен портал. Направените тестове за последните 24 часа са общо 36 559. Починалите са 224 души, от тях 91,52% не са ваксинирани. Общо починалите са 28 325

Адел оглави за трети път класацията на "Билборд" за албуми

Адел оглави за трети път класацията на "Билборд" за албуми

Певицата Адел оглави класацията на "Билборд" за албуми за трети път в кариерата си, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА. Британската изпълнителка покори върха с новия си албум "30". От тавата за периода на отчитане са продадени 839 000 еквивалентни единици. Това прави "30" албума с най-високи едноседмични продажби за годината

Проф. Кантарджиев: Омикрон се разпространява бързо, да се затегне контролът по границата

Проф. Кантарджиев: Омикрон се разпространява бързо, да се затегне контролът по границата

Не е нужно да плашим хората с варианта омикрон, но той се разпространява по-бързо от останалите, каза проф. Тодор Кантарджиев по bTV. Този щам за седмица се е появил от Ботсвана в ЮАР и вече има единични случаи в Белгия, Великобритания, Германия, Чехия. Според проф. Кантарджиев трябва да се вземат мерки - да се затегне контролът по границите

Собственикът на "Беса транс" е пътувал с групите туристи в Истанбул

Собственикът на "Беса транс" е пътувал с групите туристи в Истанбул

"Аллах да вкара починалите в рая!", написа собственикът на туристическата компания "Беса транс" Беким Хаджиу, чийто автобус катастрофира на АМ "Струма". От написаното става ясно още, че самият той е бил част от една от туристическите групи, заминали за Истанбул, предава БНТ. "Аллах да изпрати в рая загиналите. По-скорошно оздравяване на ранените

Птици в двигателя върнаха самолет на "Луфтханза" от пистата на летище София

Птици в двигателя върнаха самолет на "Луфтханза" от пистата на летище София

Самолет на немската авиокомпания „Луфтханза“, който е трябвало да излети в 7:00 часа от Терминал 2 на летище София, се е принудил да се върне обратно от пистата заради птици, които са влезли в двигателя.  Пилотът е обяснил на пътниците, че три птици са ударили самолета. Имало е повредена перка.  Всички пасажери са пренасочени за други полети

Кубрат Пулев нокаутира американец още в първия рунд в новия формат "Триадна"

Кубрат Пулев нокаутира американец още в първия рунд в новия формат "Триадна"

Кубрат Пулев спечели първия си бой в новия формат "Триадна" , като нокаутира Франк Мир в последната секунда на първия рунд на галата в Тексас, организирана от "Трилър". Българинът, който е двукратен претендент за световната титла при супертежките, започна от самото начало да вкарва тежки удари в главата и тялото на съперника

Журито се провали - Тото се показа под маската на Камъка

Журито се провали - Тото се показа под маската на Камъка

Във финалния сблъсък тази събота в шоуто "Маскираният певец" се оказа, че зрителите на "Нова телевизия" най-слабо са подкрепили Камъка. От костюма се показа Тото от "СкандаУ". Журито следователи: Марта Вачкова, Алекс Раева, Владо Пенев и Азис, не познаха кой се крие под маската. Техните предположения бяха за актьорите актьорите Александър и Наум

Външно препоръча да не се пътува до южна Африка

Външно препоръча да не се пътува до южна Африка

Министерството на външните работи препоръча да се избягват пътуванията до Южна Африка заради новооткрития вариант на коронавируса Омикрон. "По информация на посолството ни в Претория заради новооткрития вариант на COVID – 19 - Омикрон голяма част от авиокомпаниите, които оперират от и до Република Южна Африка и страните от региона като Ботсуана