Журналистката Христина Чопарова: Жестовите преводачи се броят на пръсти

Приятел
Автор: БД Онлайн

Снимка: Ивелина Чолакова

Снимка: Ивелина Чолакова

На 14 г. доброволно се отказах от слуховия апарат, защото ми предоставяше изкривен и неточен звук 

КОЯ Е ТЯ

Журналистката Христина Чопарова е на 45 г. от София. Завършва Медицинската академия със специалност "Зъботехника", както и Софийския университет със специалност "Журналистика".

На 10-годишна възраст оглушава напълно вследствие на инцидент и последващо лечение на травмата с ототоксични антибиотици.

През 2009 г. създава специализирания сайт "Ние ви чуваме" за хора със слухови затруднения. Била е главен редактор на CCS Magazine, сътрудник на в. "Култура", редактор и коректор на в. "Тишина", медиен експерт е на Съюза на глухите в България. Рецензент на Речник на българския жестов език. Понастоящем журналист на свободна практика и експертен консултант по медийна политика и комуникации.

Виктория СТОЯНОВА

- Пандемията от COVID-19 наложи като добра практика въвеждането на жестовия превод в много тв емисии, предавания и др. Беше ли необходимо да се случи нещо подобно от световен характер, за да могат хората със слухова загуба да получат достъпна информация от телевизора си?

- Практиката на медийно информиране с езика на знаците е широко застъпена по света. Тя обикновено върви и със субтитри, за да се гарантира, че онова, което се съобщава речево от тв екран, ще бъде достъпно и за онази зрителска аудитория със слухова загуба, която не потребява жестов език. Хората със слухова загуба имат различни комуникационни потребности и е крайно време да се разбере, че "глух" и "нечуващ" не е едно и също. С жестов език боравят единствено глухите, които са обособено малцинство в нечуващата общност. По-голямата част от нечуващите разчитат по устни, ползват слухови апарати и кохлеарни импланти и за тях субтитрите са по-необходими. Когато са налице рискове за общественото здраве, е необходимо информацията от тв екран да бъде достъпна както с жестов език, така и чрез субтитри. Още преди у нас да бъдат въведени противоепидемични мерки, информирахме за необходимостта от въвеждането на жестов превод в тв емисии в сайта ми "Ние ви чуваме". Малко след това във всички новинарски тв емисии бяха ангажирани наличните у нас жестови преводачи. В контекста на въпроса ви ковид кризата се яви катализатор на процеси и инициативи за достъпност, започнали много отдавна.

- Има ли достатъчно специалисти у нас, които трябва да преподават жестовия език?

- Професионалните жестови преводачи у нас се броят на пръсти. Те по правило са чуващи специалисти с дългогодишен опит, чиито умения за комуникация са с различни по слухов статус лица. Това означава не само че имат необходимите широки познания за естествен, калкиращ и артикулационен превод, за да превеждат както за глухи, така и за тежко чуващи и оглушали. Но също и притежават достатъчно широки езикови познания, за да бъдат адекватни спрямо терминологията на говоримия национален език. Тази широка ерудиция, съчетана с общовалидна за професията етика, им позволява да бъдат не само комуникационни посредници за различна по слухов статус аудитория от тв екран, но и самите те да обучават на свой ред следващо поколение преводачи. За съжаление, у нас редица положения на недомисления Закон за българския жестов език лиши професионалните преводач-тълковници от компетенции и ги сведе до нивото на нискоквалифициран персонал почти без правомощия. Започнаха публични внушения, че глухите хора са най-качествените "преводачи", а навсякъде по света тяхната роля е само на тълкуватели в определени комуникационни ситуации. Направиха ги и обучители, макар че глухите не биха могли да бъдат такива въпреки демонстрациите на сертификати за умения в тази област - като носители на естествения жестов език те боравят с определен фонд, който може да бъде предаден, разбира се, но по-важни са езиковите и писмените умения по говоримия национален език. Недопустимо е един такъв "преводач" да не е в състояние да прочете българската дума, която следва да преведе, или да игнорира граматически правила в българския език, в резултат на което се получава аграматична и неточно предадена информация. Преводачът следва да може да превежда за всякаква аудитория, докато глухите"преводачи" могат единствено за други глухи лица, при това само междуличностно, не и в тв ефир или публични ситуации. Как ще превежда лице, което само се нуждае от преводач? Затова буди огромно недоумение и донякъде съжаление арогантността, с която нечуващи активисти предлагат глухи лица да превеждат в медии или в изборни кампании.

- Пред какви пречки се изправят нечуващите през последните почти две години с ковид?

- Наложените противоепидемични мерки като носенето на маски, покриващи лицето, затрудни и без това трудната комуникация за хората в тишина. Жестовият език е комбинация от жест и мимика, а без значение на слуховия статус всички нечуващи разчитат лицева мимика и невербални знаци. Данните, които едно лице без достъп до звук разчита и получава от лицевото изражение и устната артикулация, са незаменими. Нечуващите са тройно изолирани - и от тишината си, и от спецификата на комуникацията, и още веднъж чрез маските, изолацията, отказа на служители да им обясняват писмено или по друг начин. Забраната на прозрачни шлемове също нагнети ситуацията за нечуващите, още повече в момент, когато ЕС настояваше предпазните средства да бъдат транспарентни, за да не затрудняват обслужването на нечуващи. И наистина как се очаква от хора без достъп до звук да се справят в институции, в магазини и аптеки, където навсякъде срещат покрити лица и нямат никакъв шанс да разчетат какво им се казва? Дори с жестов преводач, а както вече споменахме, освен че са малко, преводачите също е нужно да ползват прозрачни средства, за да се разчита мимиката им. Жестовият език не е панацея, защото и неговите възможности са ограничени терминологично. Необходимо е да има съобразяване, че здравното предпазване не бива да става за сметка на комуникационни затруднения.

- Вие сте журналист с дълга практика, създадохте и сайта за нечуващи хора "Ние ви чуваме". Лесно ли се прави подобно нещо предвид спецификата на публиката и времената, в които живеем?

- Живеем в много интересни времена всъщност. Човечността е онова, което споява общностите. Когато създадох сайта през 2009 г., той беше блог - просто местенце в публичното пространство, в което споделях личен опит. Нямах представа кой и дали изобщо го чете, но впоследствие се оказа, че всъщност има наистина голяма аудитория, с мен започнаха да се свързват хора със слухова загуба и всяка една от историите, които ми споделяха, беше индивидуална, много лична и същевременно много подобна на всички останали. За тези хора бе важен именно този елемент на свързаност, на съпричастност, на искреност. Да усещат емпатията, да имат чувството, че са разбрани, приети. И сайтът се превърна в тяхното място, той вече беше техният глас, наистина тих, но все пак точно затова чуваем. И до днес не изневеряваме на тази връзка, затова и сайтът се нарича "Ние ви чуваме", защото настина се чуваме отвъд тишината, без значение по какви пътища е настъпила тя. Доверието, на което се радваме за всички тези 12 години, е безценно. Постоянната обратна връзка с читателите ни ориентира какво в тези времена е важно за тях.

- Въпреки липсата на слух не ви липсва желание, борбеност, енергия и дух да срещате всекидневните трудности и работа. Кое ви мотивира?

- Липсата на слух е нещо, с което човек рано или късно свиква. Много е важно да се случи нова приемане, което е начало на мъдростта. Трудно се приема нещо, което се отхвърля от най-близките. Тишината плаши, защото поставя бариери и в опит да се премахнат понякога не се случва нейното опознаване. И логично едно дете започва да си мисли, че щом мама и тате не харесват тишината, не харесват и него. Ето защо още от ранна детска възраст е добре психологическа подкрепа да се оказва главно на родителите на деца със слухова загуба. Децата са лакмус за всичко около тях, усещат безпогрешно невербалните знаци и трудно могат да бъдат излъгани, а емоцията не може да се прикрие. В сайта рубриките ни "Психология" и "Родители и деца" акцентират на изграждането на правилна нагласа към състоянието на тишина. Попитахте какво ме мотивира - благодарността на родители и читатели, които ни пишат колко полезни са били статиите ни за тях.

- Как се справят хората със слухова загуба в градска среда и транспорт?

- Липсата на слух – частична или пълна, е невидима за повечето граждани. Само ако видят ползватели на жестов език, които си говорят със знаци в градския транспорт или по улиците, могат да се досетят, че това са глухи хора. Но останалите нечуващи могат да носят слухови апарати или кохлеари, които не се виждат под косата или шапката. Или да нямат технически средства, а да разчитат по устни и не личи, че имат затруднения с чуването, ако сами не си кажат – обикновено когато се налага при административно обслужване. В тази връзка, тишината им е и своеобразен щит срещу много от нещата, които не бива или не е нужно да чуват – градския шум, грозни думи, подхвърлени цинизми, грубост. Съответно, много от хората със слухова загуба трудно са понесли или не понасят състоянието си, поради което у тях клокочи една стаена агресия и са готови да я излеят към всеки по-невнимателен, който дори и неволно би могъл да я отключи с жест или дума. И тогава получават грубо отношение. Далеч по-иначе стоят нещата с хората, които са приели тишината си и любезно молят околните да им повторят, да обяснят, защото не чуват частично или напълно. Това отключва човечността, която всеки носи в себе си и се случва чудото на онзи топъл обмен, от който всеки си тръгва с благодарност.

- Срещате ли трудности в държавните институции, има ли изградена достъпна среда за хората със слухови дефицити?

- Пожелателно е все още да се случи тази достъпна среда, но при съществуващите технологии всичко е възможно. Трудностите са най-вече комуникационни, изключително затруднени от епидемичната обстановка. Радващо е все пак, че последните здравни заповеди постановиха отмяната на маските на места, където има плексигласови или стъклени прегради в банки, аптеки, магазини и учреждения. Пожелателно е на публични места да има екрани за субтитри и текстови съобщения, интерактивни жестови преводачи (аватари) там, където не е възможно да влезе жестов преводач, особено в условия на социална изолация. Необходима е също и светлинна сигнализация там, където звуковата не играе роля за нечуващите хора. Добра практика би било и ако търговците включат опция за услуги и стоки чрез мобилни приложения, за да могат нечуващите хора да правят писмено поръчките си.

- Може ли да разкажете за вашата история, свързана с липсата на слух? Как се превъзмогва такова нещо и в какво намирате спокойствие и почивка?

- Оглушах напълно на 10 г., след инцидент в по-ранна възраст и последващо лечение на травмата с ототоксични антибиотици. На 14 г. доброволно се отказах от слуховия апарат, тъй като ми предоставяше изкривен и неточен звук. Предпочетох да не разчитам на технически средства и да опознавам тишината, в която всъщност изобщо не е тихо. Не се превъзмогва, приема се. Човек не е това, което му липсва, а което му е налично. Без значение какво или как се е случило, важно е само в какво те превръща - в творец или в тиранин. Изборът е на всеки.

"Ергенът" на среща с една от участничките

"Ергенът" на среща с една от участничките

"Ергенът" Виктор Стоянов излезе на среща с една от участничките в шоуто. И това не се случва в предаване, а в реалния живот. Снимка на мачото и Александра се появи в социалните мрежи и бързо стана хит. Двамата стоят в столично кафе, а между тях си личи, че има нещо. "Според вас двамата заедно ли са и отиват ли си", гласи постът в социалните мрежи

Митко Щерев пазарува по тъмно

Митко Щерев пазарува по тъмно

Митко Щерев имал навика да пазарува по нощите в супермаркет в столичния квартал "Младост", научи "България Днес". Магазинът е денонощен и се е превърнал в нещо като "социален център" за младежите от съседните блокове. Повечето редовни клиенти на супермаркета често идвали не толкова за продукти, колкото за раздумка с персонала, разказват запознати

Слагат паметна плоча на Вили Казасян

Слагат паметна плоча на Вили Казасян

Потомци на стари и известни столични родове са потърсили наскоро Хилда Казасян да подкрепи начинанието им - да се постави паметна плоча за баща й на дома, където е роден. Известният естраден композитор и диригент Вили Казасян е дошъл на бял свят в кооперация на столичната улица "Денкоглу".В същата кооперация е родена и живяла няколко години

Вуйчото на "ергенка" се бие в Украйна

Вуйчото на "ергенка" се бие в Украйна

Баба и дядо живеят в постоянен страх, бомби падат в близките села до тях, признава Виктория Тасева Вуйчото на Виктория Тасева от "Ергенът" е на фронта и се бие за свободата на Украйна. Роднината на 20-годишната девойка е военен и е призован от армията, за да се бори срещу руските сили. Виктория е наполовина украинка

Най-четени

Слави си продаде мезонета

Слави си продаде мезонета

Жена на име Симона се сдоби със земя на шоумена Искаше му близо 4 милиона, не е ясно каква е крайната цена Слави Трифонов най-сетне продаде мезонета си на бул. "България", научи "България Днес" от негови близки. Дългият е сключил сделката с частна фирма. Преди пандемията водещият, който напоследък се изявява в политиката

Хайде на конч-е-е-е!

Хайде на конч-е-е-е!

На раменете си като на конче качи дъщеря си Крум Зарков, видяха умилените папараци на "България Днес". Младият социалист се показа като добър баща, развеждайки малката Лора из центъра на София. Известно е, че момиченцето е родено на девети май. Да е живо и здраво! Снимки: "България

Азис с 50-годишно гадже

Азис с 50-годишно гадже

Не ни е време да ходим по дискотеки, категоричен е певецът Гадже, което е на 50 г., си е хванал кралят на попфолка у нас Азис. Това призна самият той в разговор със свои фенове. Възрастта е съвсем нормална, като се има предвид, че певецът е на 44 години. Двамата не обичали да ходят по дискотеки. "Мислите ли, че сега на 44 г. и с него на 50 г

Нети бърза, вика такси

Нети бърза, вика такси

На бързи обороти живее Нети. Певицата и актриса цял ден търчи по задачи, видяха културните папараци на "България Днес". За да може да изпълни всички поети ангажименти, облечената като пролетна пъпка в розово Нети викна такси и нервно крачеше, докато то пристигне. Снимки: "България

Бившата съпруга на убития Любомир Милчев: И преди нападаха Денди

Бившата съпруга на убития Любомир Милчев: И преди нападаха Денди

С него имахме много конфликти, стигало се е и до физическа саморазправа, разкрива Юлия Минева Денди е бил нападан и многократно в миналото, твърди пред "България Днес" бившата съпруга на убития писател Юлия Минева. През януари светският хроникьор бе намерен с разбита глава, настанен в болница, но въпреки усилията на лекарите почина

Филчев под прикритие

Филчев под прикритие

Пременен с огромен шлифер се придвижва из София Никола Филчев, видяха честните папараци на "България Днес". Бившият главен прокурор се порадва на цъфналите по градините дръвчета, след което с бавна стъпка се отправи към дома си. Снимки: "България

Футболен експерт люби девственицата от "Ергенът"

Футболен експерт люби девственицата от "Ергенът"

Анализаторът Александър стиска силно брюнетката Елвира, кара я да се чувства спокойна Анализатор отнел девствеността на 24-годишната Елвира от "Ергенът". 24-годишната брюнетка от село Змеица се е отдала на футболен експерт, с когото се забърсали в интернет по нейните признания пред последователите й в социалните мрежи

Даниела Серданова сама

Даниела Серданова сама

Сама обикаля из софийските улици Даниела Серданова, видяха влюбчивите папараци на "България Днес". Преди две години психоложката се раздели със социалния антрополог Харалан Александров след близо 8-годишна връзка, като така и не стана ясно каква е причината за разлъката. Серданова беше женена за футболиста Любо Пенев, двамата имат дете

Ирина Флорин се запасява с вода

Ирина Флорин се запасява с вода

Ирина Флорин знае ползите от пиенето на поне два литра вода дневно, особено в топлите дни. Емблемата на българската поп музика паркира специално колата си, за да отскочи до магазина и да се запаси с две бутилки от живителната течност, видяха топпапараците на "България Днес". След това спокойно продължи по пътя си

"Гласът на България" Петя Панева: Омъжих се, 300 души бяха на сватбата ни

"Гласът на България" Петя Панева: Омъжих се, 300 души бяха на сватбата ни

Митко ми даде пръстен на Бъдни вечер, открих човека, който ще е стълб в живота ми  КОЯ Е ТЯ Петя Панева е победителката в последния сезон на музикалното риалити "Гласът на България". Народната певица впечатли с изключителни вокални умения, които грабнаха сърцата и умовете на жури и публика. Преди броени дни родената във Варна изпълнителка вдигна

Най-коментирани

"Ергенът" на среща с една от участничките

"Ергенът" на среща с една от участничките

"Ергенът" Виктор Стоянов излезе на среща с една от участничките в шоуто. И това не се случва в предаване, а в реалния живот. Снимка на мачото и Александра се появи в социалните мрежи и бързо стана хит. Двамата стоят в столично кафе, а между тях си личи, че има нещо. "Според вас двамата заедно ли са и отиват ли си", гласи постът в социалните мрежи

От столичната педиатрия пред "България Днес": Безкрайно сме благодарни на Краси Радков за колата

От столичната педиатрия пред "България Днес": Безкрайно сме благодарни на Краси Радков за колата

Имаме само една баничарка, признават от болницата Доли ЛУКАНОВА "Приехме новината с голяма радост. Много сме щастливи за жеста. Не всеки ден някой подарява кола." Това споделиха пред "България Днес" от столичната болница по детски болести "Проф. Иван Митев". Ентусиазмът им е по повод благородната постъпка на големия победител от шоуто "Като две

Преиздават творби на Денди

Преиздават творби на Денди

Някои от ранните творби на убития Любомир Милчев-Денди ще бъдат издадени отново, научи "България Днес". Ексцентрикът дебютира още в началото на 90-те години с модернистичен роман - де факто голямо есе, за Женския пазар и други столични забележителности. По ирония на съдбата нестандартният бохем намери смъртта си в кооперация на столичната улица

Митко Щерев пазарува по тъмно

Митко Щерев пазарува по тъмно

Митко Щерев имал навика да пазарува по нощите в супермаркет в столичния квартал "Младост", научи "България Днес". Магазинът е денонощен и се е превърнал в нещо като "социален център" за младежите от съседните блокове. Повечето редовни клиенти на супермаркета често идвали не толкова за продукти, колкото за раздумка с персонала, разказват запознати

"Айнтрахт" покори Лига Европа, Кевин Трап спасява с болна ръка

"Айнтрахт" покори Лига Европа, Кевин Трап спасява с болна ръка

Героят: Имах предчувствие за дузпата на Рамзи Вратарят на "Айнтрахт" (Франкфурт) пазил с болна ръка във финала, в който тимът му победи "Глазгоу Рейнджърс" след 1:1 в редовното време и продължението и 5:4 при дузпите на финала, игран в Севиля. За "сините" в грешник се превърна взетият под наем от "Ювентус" Аарън Рамзи

Отложиха делото за ареста на Севделина Арнаудова

Отложиха делото за ареста на Севделина Арнаудова

Делото по обжалване на заповед за арест на Севделина Арнаудова бе отложено днес сутринта. Софийският районен съд отложи за 22 юни делото, по което пиарката на ГЕРБ Севделина Арнаудова обжалва задържането си за 24 часа. То стана през март, заедно с нея бяха задържани и бившият премиер Бойко Борисов и финансовият му министър Владислав Горанов

Слагат паметна плоча на Вили Казасян

Слагат паметна плоча на Вили Казасян

Потомци на стари и известни столични родове са потърсили наскоро Хилда Казасян да подкрепи начинанието им - да се постави паметна плоча за баща й на дома, където е роден. Известният естраден композитор и диригент Вили Казасян е дошъл на бял свят в кооперация на столичната улица "Денкоглу".В същата кооперация е родена и живяла няколко години

Няма и следа от изчезналите 53 милиона от "Хемус"

Няма и следа от изчезналите 53 милиона от "Хемус"

Над 100 свидетели са разпитани по делото срещу Борислав Колев Прокуратурата не може да хване дирите на изнесените в куфарчета пари, според съда замесени са били и хора на висши държавни позиции Прокуратурата все още не може да хване дирите на мистериозно изчезналите 53 млн. лв., предназначени за строежа на магистрала "Хемус"

Лили Гелева и Христо Петков чакат бебе

Лили Гелева и Христо Петков чакат бебе

Актрисата от "Сфумато" разведе втория мъж на съпруга номер едно на Деян Донков Актьорската двойка Лили Гелева - Христо Петков стават родители, гласи най-актуалната клюка в гилдията. Тя стартира от снимка на двамата, на която Лили сочи доста набъбналото си коремче. Звездата от "Дяволското гърло" и неговата по-млада колежка са заедно от няколко

Вуйчото на "ергенка" се бие в Украйна

Вуйчото на "ергенка" се бие в Украйна

Баба и дядо живеят в постоянен страх, бомби падат в близките села до тях, признава Виктория Тасева Вуйчото на Виктория Тасева от "Ергенът" е на фронта и се бие за свободата на Украйна. Роднината на 20-годишната девойка е военен и е призован от армията, за да се бори срещу руските сили. Виктория е наполовина украинка

Димо Гяуров с тайнствена чанта

Димо Гяуров с тайнствена чанта

С чанта, в която се носят секретни документи, се придвижва Димо Гяуров, видяха замаскираните папараци на "България Днес". Бившият шеф на разузнаването обикаля София с бърза крачка, замислен за международното положение и последващите от това проблеми за националната ни сигурност. Дали в чантата си Димо носи тайни материали или продукти за салата

Даниела Серданова сама

Даниела Серданова сама

Сама обикаля из софийските улици Даниела Серданова, видяха влюбчивите папараци на "България Днес". Преди две години психоложката се раздели със социалния антрополог Харалан Александров след близо 8-годишна връзка, като така и не стана ясно каква е причината за разлъката. Серданова беше женена за футболиста Любо Пенев, двамата имат дете

Рисунки в японски стил показва Николай Пенчев, главният редактор на “България Днес”

Рисунки в японски стил показва Николай Пенчев, главният редактор на “България Днес”

Невероятни рисунки с туш в японски стил (суми-е и суминагаши), калиграфия и поезия хайку могат да се видят в първата по рода си изложба “Полъх от Изтока” у нас. Събитието се организира с подкрепата на клуб “Приятели на Япония” в рамките на Пролетните дни на японската култура в България. В експозицията са показани творби на Александър Телалим

Производител: 15 лв. за килограм череши, ще поевтинеят след седмица

Производител: 15 лв. за килограм череши, ще поевтинеят след седмица

Близо 15 лв. за килограм на едро достигна цената на българските череши. Тя зависи от сорта, като по-дребните струват между 5 и 7 лева. "Цената спрямо минали години за този период не е много по-висока, традиционно при ранната череша цената е по-висока, защото предлагането започва седмица по-рано с вносните от Гърция и Турция

Филчев под прикритие

Филчев под прикритие

Пременен с огромен шлифер се придвижва из София Никола Филчев, видяха честните папараци на "България Днес". Бившият главен прокурор се порадва на цъфналите по градините дръвчета, след което с бавна стъпка се отправи към дома си. Снимки: "България

0% ДДС за хляба, осъвременяване на пенсиите с близо 20%

0% ДДС за хляба, осъвременяване на пенсиите с близо 20%

0% ДДС за хляба, осъвременяване на пенсиите с близо 20%, по-високи данъчни облекчения за семействата с деца и отстъпки за горивата, включително за бензин и дизел – това са само част от мерките в антикризисния пакет, приет в рамките на вчерашния коалиционен съвет. Мерките целят да подкрепят българските граждани и бизнеса в условията на

Нети бърза, вика такси

Нети бърза, вика такси

На бързи обороти живее Нети. Певицата и актриса цял ден търчи по задачи, видяха културните папараци на "България Днес". За да може да изпълни всички поети ангажименти, облечената като пролетна пъпка в розово Нети викна такси и нервно крачеше, докато то пристигне. Снимки: "България

Владо Пенев харесва бързото хранене

Владо Пенев харесва бързото хранене

Владимир Пенев харесва бързото хранене, колкото и да го отхвърлят диетолозите, видяха гладните папараците на "България Днес". Актьорът излезе и зареди торбичка с вредна храна от центъра на София. По пътя срещна приятели, с които с удоволствие размени няколко думи. Мина набързо през аптеката и с бодра крачка се прибра у дома

Ирина Флорин се запасява с вода

Ирина Флорин се запасява с вода

Ирина Флорин знае ползите от пиенето на поне два литра вода дневно, особено в топлите дни. Емблемата на българската поп музика паркира специално колата си, за да отскочи до магазина и да се запаси с две бутилки от живителната течност, видяха топпапараците на "България Днес". След това спокойно продължи по пътя си

Йомов задържан, призна, че е бил на стрелбата, баща му гръмнал мъжете

Йомов задържан, призна, че е бил на стрелбата, баща му гръмнал мъжете

Полицаи са спасили живота на едното момче Футболистът Георги Йомов е задържан. Той е признал, че е бил на мястото на стрелбата в понеделник вечерта на околовръстния път на София, въпреки че минути след полунощ отрече да е бил там пред сайта на отбора си ЦСКА-София. Стрелецът е баща му, скандалът станал около 22,20 ч