Учителя: Болестта е чистене и възпитателно средство

Приятел
Автор: Лили Ангелова

Дънов сред любимите си ученици

Дънов сред любимите си ученици

Където има любов, няма вдигане на шум

Петър Дънов е духовният учител на българите. Известен е и по света, като има своите последователи 77 години след смъртта си. Родил се е на 11 юли 1864 г. в с. Хатърджа, днес Николаевка. От малък учи цигулка и композира над 160 музикални творби, пропити с особен мистицизъм. От 1883 г Петър Дунов учи в новооткрития в Свищов богословски отдел към Американското методистко училище. През лятото на 1888 г. заминава за Америка, където следва в семинарията "Дрю", Медисън, а по-късно продължава и в Теологическия факултет на Бостънския университет. Когато се връща у нас през 1897 г. в с. Тетово, Русенско, с него се случва чудо. В малка странноприемница, където е отседнал с баща си, Петър Дънов е озарен неочаквано от мека бяла светлина. В този момент свещеник Константин Дъновски - бащата на Петър, вижда фигурата на Христос, застанала до сина му, и чува глас: "Ще го направя канара моя непоколебима, върху която ще иззидам царството си". От този момент нататък Дънов започва да предсказва различни събития, спира да се храни с месо и е в непрекъсната връзка с божествената реалност, а тялом живее в условията на материалния свят. Стотици са формулите и молитвите, които оставя за бъдещите поколения. С част от тях продължаваме да ви запознаваме.

За тялото и здравето

- Ако измервате тялото на човека, ще видите, че то е създадено от числа. Всеки орган в него отстои на определен сантиметър от другите. Ако човек знае как да съчетава тези числа, ще е здрав и щастлив.

- Цялото ни тяло е свързано с божествения, духовния и физическия свят. Ако знаете законите и постъпвате правилно божествения, духовния и фактите на физическия свят, вие ще сте напълно здрави.

- Не бива да се пресилвате с прекомерна работа, нито на нервната система, нито на мускулната. Ако го правите, изменението започва в главата, а после става преобразуване и в цялото тяло.

- На всеки седем години тялото се изменя, подновява се кръвта. Тогава трябва и да се прави и пълен пост - седмици, колкото издържите на вода, плодове и жито.

- Човек е създаден с тяло разумно, но ако срещнете някакво несъответствие, несъразмерност в тялото му, да знаете, че той сам е виновен за това - има известно отклонение от правия път на развитие. Ако един човек е нисък, а ръцете му са много дълги, това се дължи на това, че в минали животи е бил крадец, обичал е да присвоява или пък някой от дедите му е бил крадец. Това се отнася до всяко несъразмерно тяло.

- Божественото, причинно тяло е в мозъка, духовното е в дробовете, физическото - в храносмилателната система, с главата - служим на Бог, а с дробовете служим на ангелите. Там, където ви заболи, помолете се за помощ от съответния орган, благодарете му, кажете, че го обичате.

- Чрез вашите добри мисли, чувства и постъпки събирате материал за строеж на вашето бъдещо тяло, сърце и мозък. Какъвто материал съберете, това ще съградите.

- Носът, устата, ушите, очите, веждите - всичко, трябва да е в хармония. Петте сетива са апарати, чрез които ние се свързваме с невидимия свят. Ако нашите сетива не функционират правилно, от онзи свят не могат да ни дадат помощ, колкото и да им се молите. Първо отпушете носа си, измийте устата си и т.н.

За душата и духа

- Бог живее в душата на човека. Сърцето чувства болката, но не може да си помогне. Умът може да премахне болката. Това, което умът не може, душата може. Душата има две седалища - едното е в слънчевия сплит, другото - в центъра на мозъка. Душата е свързана с висши същества от различни йерархии, а пък човешкият дух е свързан с Бога. Ако мисълта, желанието и постъпките не са правилни, не може да постигнеш нито едно свое желание или мечта.

- Всички души са свързани с тялото си с една много тънка нишка. Някъде под дробовете има една нишка, която държи връзка. Когато излезе душата от тялото, се вижда как този конец е свързан с душата. И по този конец тя се връща в тялото си. Някой път може да са преплетени нишките. И тогава ти не можеш да влезеш в тялото си - трябва да дойде някой майстор да помогне. Обикновено това са ангелите, но ако си заслужил. Иначе така съществуват хората в кома.

- Здравето на човека зависи от неговия дух, от добротата на неговата душа, от светлината на неговия ум и от мекотата на сърцето му. Веселостта е способ, който принадлежи на божествения свят. Да бъде човек весел не е качество на физическия свят. Да бъдеш разположен духом, това е качество на духа. Когато духът не действа, хората бързо остаряват, без значение годините им.

- Неврастенията или невротизмът не е нищо друго освен дерайлиране от правия път на живота, същото се дължи и на прекомерния стремеж към бързо, преждевременно развитие, което не заслужавате.

- Който страда от сърцебиене, е горделив човек, който страда от главоболие, е тщеславен. Дисхармоничните мисли разстройват мозъчната система. Дисхармоничните чувства - симпатиковата нервна система, а постъпките разстройват мускулната и костната система.

- Повечето болести на света се дължат на безверието на човечеството. Преди всичко хората не вярват, че може да се живее добре и без да си лош, че може да се живее без лъжа, с малко и т.н. Всички болести се дължат на яденето.

- Болният има право да се оплаква от време на време, здравият - никога! Пазете се никога да не преувеличавате или да намалявате нещата. Болестта я представяйте тъй, както е, и здравето също. Ако преувеличите или намалите положението си, то ще се промени, но може и не във ваша полза.

- Болестите идват, за да се смекчи сърцето на човек. Вложете добродетелта за основа на вашия живот и краката няма да ви болят, нито стомахът, нито главата. Щом започнат да ви посещават лоши мисли, болестите идват, същото е и когато направите зло някому - дори без да искате. Болестта е чистене, възпитателно средство, за да направи човека по-мек.

- Един човек, който постоянно вижда чуждите погрешки, той ще направи същите погрешки. Който не вижда добродетелите на хората, не може да ги прояви. И другите не ги виждат в него.

- Докато ядете пастърма, докато ядете свинско, пилешко, Господ не може да ви лекува. Докато ядете консервирана храна, стояла с месеци в кутии, никой не може да ви помогне. Спрете с боклуците.

- В плодовете и зеленчуците са скрити все живи души. И те се радват, когато ги ядете с любов. Когато възприемате всичко с любов, внасяте живот в себе си и тогава те ще ви дадат това, което Бог е вложил в тях, слънцето също. Ще стане обмен между вас. А месото е мъртва материя, за да е на трапезата, някой е страдал, за да може вие да го изядете. Рядко може да ядете месо, по-скоро риба, и то когато нямате сила, когато сте били болни. Друг вид месо - не. Всеки човек, който не живее добре, е месоядец. Вие избирате, имате това право.

- Мислите и чувствата ви определят състоянието ви в света - какви приятели ще имате, здравето ви, всичко зависи от мисълта ви. Когато сте силно концентрирани в своята мисъл и тя е праведна, никое животно не може да ви нападне.

За мислите и думите

- Дрънкането произтича от безлюбието. Празните каци дрънкат, а пълните са тихи и спокойни. Където има любов, няма вдигане на шум. Всяко нещо, лишено от смисъл, вдига шум.

- Човек забравя, защото не е развил чувството на ред и порядък в себе си. Когато говорите мръсни думи, омърсявате съзнанието си. Като говорите, че този е лош, онзи също, вие се цапате. Хората с опетняване на съзнанието си боледуват.

- Пей често. Който не го прави, зъбите го болят. Пеенето чисти човека. Българинът право казва: "Който пее, зло не мисли".

- Мисълта и паметта отслабва, когато не живеете на светло, липсва ви светлина.

Формули за ограждане, защита от лошотия

1. В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа. Казва се три пъти. Това е една от най-силните формули на Учителя. Следващите са: "Никоя сила в света не е в състояние да спъне моето божествено растене", "В божествения план е аз да раста в добредетелта", "В божествения план е аз да живея в Божията истина", "В божествения план е аз да цъфтя в Божията мъдрост, да изгрея в Божията любов", "Дето е Господ, там съм и аз". Кажете ли някоя от тези формули три пъти сутрин, обед, вечер, вие се ограждате с могъща аура и всички бели братя са на ваша страна, по думите на Дънов.

2. Пръстите на ръцете, допрени пред устата с длани навън. В това положение се произнася: "В името на Божията любов, в името на Божията мъдрост, в името на Божията истина, в която живеем и се движим и със силата на живото слово Божие, да се разпръснат всички зли и лукави помишления и вражески сили. Казвате го три пъти. Следва - духане и разпръсване встрани, като се взима с пръстите от устата и се пръска настрани. Амин.

3. Направете един светъл кръг около себе си и един отгоре около главата си с дясната ръка и кажете: "В името на Божията любов, в името на Божията мъдрост, в името на Божията истина и със силата на Духа Божий, в тия светли кръгове да се разбият всички лоши мисли, които идат, всичките лоши заклинания да станат на пух и прах". Амин.

4. "Господи, разпръсни всички лъжи, замисли, мисли и планове на тъмните сили. Разбий козината им, да потънат в земята и да се разтопят във водата. Накрая събирате пръстите и духате три пъти. Амин.

5. "Любовта иде." Кажете го три пъти. Амин! От тези думи злите духове бягат.

6. "Светлина, светлина, светлина!"

"Любов, любов, любов!"

"Правда, правда, правда!" Амин.

При нужда повтаряйте избрана от вас формула три пъти, три пъти на ден, за да се оградите със светлина и положителни мисли.

Мария Игнатова кара 15 години една кола

Мария Игнатова кара 15 години една кола

Най-дългата връзка на Мария Игнатова е с... колата й. Блондинката е неразделна вече 15 години с малкия си автомобил. Бившата на Рачков обгрижва всички нужди на возилото. И не смята скоро да го сменя, защото й върши идеална работа, особено за пътувания из столицата. Колата е малка, минава навсякъде и се паркира лесно

Мадам Мулти слуша Рики Мартин от първите редове

Мадам Мулти слуша Рики Мартин от първите редове

В яркочервена рокля в Кан се появи и Дарина Павлова. Мадам Мулти присъства на една от галавечерите по време на фестивала. Тя имаше възможността да слуша Рики Мартин от първите редове по време на специалното му участие. След латиноиконата на сцената се качи и Кристина Агилера, която отново зашемети публиката с таланта си

Писателят Георги Господинов е специален гост на фестивал в Италия

Писателят Георги Господинов е специален гост на фестивал в Италия

Георги Господинов е специален гост на Библейския фестивал във Виченца, Италия, става ясно от програмата на форума, съобщи БТА. Българският писател, който е лауреат на престижната италианска литературна награда "Стрега" за 2021 г., влиза в диалог за концепцията за времето с теолога Курт Апел, преподавател по фундаментална теология и философия на

Шопската салата удари 18 лв.

Шопската салата удари 18 лв.

Първите плажуващи са вече по пясъчната ивица на родните плажове, а цените, които ги посрещат по морето, са значително по-високи от миналия сезон. Най-предпочитаната салата - шопската, започва от 12 лева в Ахелой и Равда, а в Несебър достига до 18 лева. В един от най-луксозните ресторанти в Свети Влас пък зелена салата с крутони и шунка достига 35

Най-четени

ПЕВЕЦ НА СЛАВИ С РАЗЛИЧНИ ЧОРАПИ

ПЕВЕЦ НА СЛАВИ С РАЗЛИЧНИ ЧОРАПИ

Певецът Владо Димов явно харесва разнообразието и колорита в облеклото. "България Днес" засече изпълнителя, който се нареди сред финалистите в музикалния формат "Аз пея в "Ку-ку бенд" на "Шоуто на Слави", да крачи край Народния театър "Иван Вазов" с... различни чорапи. Докато единият бе син на цветни райета, другият бе червен

Кристина Димитрова с жълти подметки

Кристина Димитрова с жълти подметки

Кристина Димитрова показа уникален стил, видяха неотразимите папараци на "България Днес". Певицата на "Детски спомен" омая хората с оригинални обувки с жълти подметки. Те идеално се вписаха с русата й коса и жълтото портмоне, което държеше в ръка. Снимка: България

Президентската щерка Дарина с бинтована ръка

Президентската щерка Дарина с бинтована ръка

Злополука е претърпяла дъщерята на президента Дарина Радева, видяха загрижените топпапараци на "България Днес". Красавицата се разходи до НАТФИЗ в столицата, за да се срещне с приятели, въпреки превързаната й ръка. В топлите пролетни дни тя заложи на небрежен стил и младежка класика - дънки с потник и кецове

Сара на Папи Ханс в скута на друг

Сара на Папи Ханс в скута на друг

В скута на друг мъж полегна красивата Сара Драгулева. Зоркото око на "България Днес" улови актрисата от "Братя" положила глава върху краката на млад и непознат на широката общественост мъж насред централната столична улица "Г.С. Раковски". Изгората на Папи Ханс не се посвени освен да легне на бедрата на своя познат пред входа на НАТФИЗ

Бриго Аспарухов разузнава периметъра

Бриго Аспарухов разузнава периметъра

Бригадир Аспарухов провери обстановката около столично заведение, видяха незабележимите папараци на "България Днес". Бившият разузнавач показа, че все още е в играта, след като няколко пъти обиколи един и същ периметър, оглеждайки всеки един детайл. Снимки: България

Димитър Маргаритов лови лимон

Димитър Маргаритов лови лимон

Когато животът ти поднесе лимон, направи си лимонада! Тази сентенция приема буквално защитникът на потребителите Димитър Маргаритов. Шефът на КЗП не пропусна да пробва всичко, което бе поръчал в заведението, в което се видя със своя позната. След като си изпи до дъно водата, Маргаритов проведе битка да извади лимона от чашата

Скандалната Ариа пали война в чалгата

Скандалната Ариа пали война в чалгата

Заради друг мъж Гаджето на Йомов: Обичам да възседна мъжа с гръб и да разтворя краката си на шпагат Иван АРНАУДОВ Скандалната попфолк певица Ариа, която бе разпитвана за стрелбата на Околовръстното, е във война със своята колежка Преслава, научи "България Днес". Причина за това е любовен триъгълник

Топкулинарят Иван Звездев: 7 години чакам разрешение да отворя ресторант

Топкулинарят Иван Звездев: 7 години чакам разрешение да отворя ресторант

Българският елит набляга на елементарни яденета, твърди известният готвач Кой е той Иван Звездев е роден през 1975 г. в Павликени. Като дете заедно със своята сестра Боряна е приет под опеката на известния български цирков артист Александър Балкански и обикаля света с неговия цирк. В средата на 90-те напуска България и заминава за Аржентина

КАМЕН ВО И ЦЕЦО ТОТОТО НА ДРУЖЕСКА ЗАСЕЧКА

КАМЕН ВО И ЦЕЦО ТОТОТО НА ДРУЖЕСКА ЗАСЕЧКА

Дружеска засечка на тротоара зарадва актьорите Камен Воденичаров и Цветан Николов, по-известен като Цецо Тотото. Двамата радушно се поздравиха, размениха приятелски думи и отпрашиха с широки усмивки след приятния лаф по задачи. Снимки: "България

Грийлиш пак шава, този път с туркиня

Грийлиш пак шава, този път с туркиня

Звездата на "Манчестър Сити" Джак Грийлиш пак беше хванат в крачка. Футболистът, който изневери на годеницата си Саша Атууд с няколко риалити звезди, сега задява друга. Грийлиш беше уловен да харесва снимки на турската инфлуенсърка Екин-Су Кюлджюлоглу. Тя е сред мадамите, които най-вероятно ще участват в новото издание на риалитито "Островът на

Най-коментирани

Мария Игнатова кара 15 години една кола

Мария Игнатова кара 15 години една кола

Най-дългата връзка на Мария Игнатова е с... колата й. Блондинката е неразделна вече 15 години с малкия си автомобил. Бившата на Рачков обгрижва всички нужди на возилото. И не смята скоро да го сменя, защото й върши идеална работа, особено за пътувания из столицата. Колата е малка, минава навсякъде и се паркира лесно

Мадам Мулти слуша Рики Мартин от първите редове

Мадам Мулти слуша Рики Мартин от първите редове

В яркочервена рокля в Кан се появи и Дарина Павлова. Мадам Мулти присъства на една от галавечерите по време на фестивала. Тя имаше възможността да слуша Рики Мартин от първите редове по време на специалното му участие. След латиноиконата на сцената се качи и Кристина Агилера, която отново зашемети публиката с таланта си

Писателят Георги Господинов е специален гост на фестивал в Италия

Писателят Георги Господинов е специален гост на фестивал в Италия

Георги Господинов е специален гост на Библейския фестивал във Виченца, Италия, става ясно от програмата на форума, съобщи БТА. Българският писател, който е лауреат на престижната италианска литературна награда "Стрега" за 2021 г., влиза в диалог за концепцията за времето с теолога Курт Апел, преподавател по фундаментална теология и философия на

Шопската салата удари 18 лв.

Шопската салата удари 18 лв.

Първите плажуващи са вече по пясъчната ивица на родните плажове, а цените, които ги посрещат по морето, са значително по-високи от миналия сезон. Най-предпочитаната салата - шопската, започва от 12 лева в Ахелой и Равда, а в Несебър достига до 18 лева. В един от най-луксозните ресторанти в Свети Влас пък зелена салата с крутони и шунка достига 35

Ивет Горанова втора в Европа

Ивет Горанова втора в Европа

Олимпийската шампионка Ивет Горанова спечели сребърен медал в категория до 55 кг "кумите" на 57-о Европейско първенство по олимпийско карате за мъже и жени в Газиантеп (Турция). Българката, която постигна четири победи по пътя си до спора за титлата, загуби на финала от олимпийската вицешампионка Анжелика Терлюга от Украйна с 3:11

Пленен наш капитан се прибра у дома

Пленен наш капитан се прибра у дома

Капитан Димитър Бурлаков, който беше пленен от руските военни, а впоследствие разменен, вече си е в България. Бесарабският българин и брат на бившата шефка на Агенцията за българите в чужбина Райна Манджукова оцеля по чудо, след като хеликоптер МИ-8 на украинската армия беше свален при ракетни удари над Мариупол

Ветерани носят Бойко на ръце

Ветерани носят Бойко на ръце

Футболни аматьори вдигнаха Бойко Борисов на ръце от щастие. Радостта дойде, след като отборът "Витоша" Бистрица стана шампион на България за ветерани, и то за шести пореден път след победа с 4:2 над "Локомотив" Пловдив. Бившият премиер участва през всичките 80 минути. След като цял мач игра като крило и халф

Таня Боева и Стивън от "Метрополис" на една сцена

Таня Боева и Стивън от "Метрополис" на една сцена

Над 400 изпълнители излизат на фестивал в столицата Фолкаджийката Таня Боева и култовият диджей Стивън от популярното движение за електронна музика "Метрополис" излизат на сцената на голям фестивал в столичния „Младост“. Той ще се проведе от 3 до 5 юни в парка в „Младост 3“, точно срещу сградата на районната администрация

Нора Недкова се пуска с Ева Лонгория

Нора Недкова се пуска с Ева Лонгория

На фестивала в Кан Отчаяната съпруга склони да се снима с плеймейтката Българка блесна на кинофестивала в Кан. Плеймейтката Нора Недкова успя да се намърда сред най-популярните холивудски знаменитости и други ВИП личности, сред които куп футболисти, музиканти и творци. Родната красавица е редовен гост на един най-престижните кинофоруми в света

20 бона обезщетение получава незаконно обвинен адвокат

20 бона обезщетение получава незаконно обвинен адвокат

5-годишното дело съсипва кариера Снежина Спасова осъди прокуратурата, след като беше оправдана за участие в продажба на бебета Адвокат Снежина Спасова, която бе неправомерно обвинена в участие в престъпна група, занимаваща се с продажба на бебета, и впоследствие оправдана, осъди прокуратурата за 20 хилядарки

Ивет Горанова втора в Европа

Ивет Горанова втора в Европа

Олимпийската шампионка Ивет Горанова спечели сребърен медал в категория до 55 кг "кумите" на 57-о Европейско първенство по олимпийско карате за мъже и жени в Газиантеп (Турция). Българката, която постигна четири победи по пътя си до спора за титлата, загуби на финала от олимпийската вицешампионка Анжелика Терлюга от Украйна с 3:11

Президентската щерка Дарина с бинтована ръка

Президентската щерка Дарина с бинтована ръка

Злополука е претърпяла дъщерята на президента Дарина Радева, видяха загрижените топпапараци на "България Днес". Красавицата се разходи до НАТФИЗ в столицата, за да се срещне с приятели, въпреки превързаната й ръка. В топлите пролетни дни тя заложи на небрежен стил и младежка класика - дънки с потник и кецове

КАМЕН ВО И ЦЕЦО ТОТОТО НА ДРУЖЕСКА ЗАСЕЧКА

КАМЕН ВО И ЦЕЦО ТОТОТО НА ДРУЖЕСКА ЗАСЕЧКА

Дружеска засечка на тротоара зарадва актьорите Камен Воденичаров и Цветан Николов, по-известен като Цецо Тотото. Двамата радушно се поздравиха, размениха приятелски думи и отпрашиха с широки усмивки след приятния лаф по задачи. Снимки: "България

Съдят Шакира в Испания за данъчна измама с $14,5 млн.

Съдят Шакира в Испания за данъчна измама с $14,5 млн.

Колумбийската суперзвезда Шакира e заплашена от съдебен процес в Испания за данъчни измами, след като съд в Барселона отхвърли жалбата на певицата срещу повдигнатите от прокуратурата шест обвинения за укриване на данъци, предаде АФП. Прокурорите обвиняват 45-годишната изпълнителка на "Hips don't Lie", че е измамила испанската данъчна служба с 14

Прокурор: Възможно е изчезналият специалист по криптовалута да е отвлечен

Прокурор: Възможно е изчезналият специалист по криптовалута да е отвлечен

Има съмнения, че изчезналият специалист по криптовалута Александър Алтънбашев е отвлечен, потвърди прокурорът от СГП Христо Кръстев. В тази посока са усилията по засичането на данните от телефона му, стана ясно от думите на обвинителя пред bTV.  Основната версия за случилото се е свързана именно с търговската дейност по повод покупка и продажба на

Бриго Аспарухов разузнава периметъра

Бриго Аспарухов разузнава периметъра

Бригадир Аспарухов провери обстановката около столично заведение, видяха незабележимите папараци на "България Днес". Бившият разузнавач показа, че все още е в играта, след като няколко пъти обиколи един и същ периметър, оглеждайки всеки един детайл. Снимки: България

Сара на Папи Ханс в скута на друг

Сара на Папи Ханс в скута на друг

В скута на друг мъж полегна красивата Сара Драгулева. Зоркото око на "България Днес" улови актрисата от "Братя" положила глава върху краката на млад и непознат на широката общественост мъж насред централната столична улица "Г.С. Раковски". Изгората на Папи Ханс не се посвени освен да легне на бедрата на своя познат пред входа на НАТФИЗ

Григор Димитров победи Борна Чорич и се класира за трети кръг на "Ролан Гарос"

Григор Димитров победи Борна Чорич и се класира за трети кръг на "Ролан Гарос"

Григор Димитров продължава с победите на "Ролан Гарос". Откритото на Франция не е най-успешният турнир от "Големият шлем" за българската звезда в тениса, но вече 2 мача бившият номер 3 в света показва страхотната си класа. Димитров отнесе 6:0, 6:4, 6:3 Борна Чорич. Хърватинът в момента е 279-и в ранглистата

Димитър Маргаритов лови лимон

Димитър Маргаритов лови лимон

Когато животът ти поднесе лимон, направи си лимонада! Тази сентенция приема буквално защитникът на потребителите Димитър Маргаритов. Шефът на КЗП не пропусна да пробва всичко, което бе поръчал в заведението, в което се видя със своя позната. След като си изпи до дъно водата, Маргаритов проведе битка да извади лимона от чашата

От години задържаният за труповете се занимавал с незаконни погребения, признал за над 50

От години задържаният за труповете се занимавал с незаконни погребения, признал за над 50

От няколко години задържаният за откритите 7 трупа край София се занимавал с незаконни погребения. Това признал самият той при ареста и посочил, че са над 50 случаите, при които е заравял починали възрастни хора от столични хосписи. С постановление на прокуратурата той остава в ареста за 72 часа. Повдигнато му е и обвинение по чл. 209 от НК