Денис Олегов

Приятел
Автор: БД Онлайн

Денис Олегов

Денис Олегов е роден през 1998 г.. Автор е на сборника "Колелото на историята"(2017) и на стихосбирките -"Римодрасканици" (2014), "Раздвоението на една душа" (2014) и "Ледена жар" (2016). Негови творби са публикувани в различни сборници. Има награди от литературните конкурси "Солени ветрове" (2015), "Непознати улици" (2015), "Златен явор" (2016), "Млад поет - Костинброд" (2017, 2018), "Копнеж за растящо творчество" (2017), конкурс за поезия "Никола Вапцаров" (2018), "Небесни меридиани" (2018). Съосновател и първи председател на клуб "Отвъд кориците".

Разсъмване

От кладенци хладни на изтока

през кривите жизнени пътища,

почерпваме мъдрост от листите

и никнат цветята сред пълчища.

Загубени в утрешни писъци

на атомни залповни тътени,

ще търсим и молим за истини

във кошер, покварен от търтеи.

В стремежи на капки живачни

нетрайните гранки на младото

каляват очите, вторачени

в родилните болки на стадото.

Мъдрост

Във утрото прокрадва се искрица

през камък и засъхваща вода.

Сред житото се спускам и различен

пречиствам се във мътната река.

Към минали картини се отправям,

дарявайки ги с бляскава тъга.

Сбогувах се със спомена през рамо

и грешките си благо ще простя.

На пладне под комините на къщи

съзирах гладна, варварска война.

Преживят те. За къшей хляб насъщни

продават си и потните тела.

Кинжалите зарових и потеглих

към мисли за вселенска същина.

Сред тръните и плевелите бели

оставих си и черната съдба.

След лутане пристигнах, и на пътя

написа Той "начало", не "финал".

Когато погледът назад е мътен,

разбирам се. И май съм помъдрял.

Изход

I - Тръгване

Потните длани на робите

пуснаха плуга на мръкване.

Стъпили в пътя на болката

готвеха вечното тръгване.

Средните северни селяни

криеха срамени стъпките.

Крахове тучни на времето

давеха в блатото първите

младости, с мечове сечени,

губени в дядовци, внуци и

царствено гаснещи в речите

гинеха с вопли на скрупули.

Смъртните жертви на същите

вдигнаха поглед от мътното.

Носещи глинени кръстове

вдишаха. Викнаха: "Тръгваме"!

II - Извеждане

Потеглят кервани; семейства

изгарят свещени оазиси.

Обхождат пустини помагазни

миряни покорни с Мойсея.

Скитосва раята довчерашна

в капана засъхнал изпитва ги

съдбата, в сърцата проникнала

в борбата с властимащи грешници.

Стотици молитви провлачени

затихват, предали закрилата.

Остават в окови наивните,

безкръвно месия очакващи.

Търпяха безпътни, но ето го:

докосват вратата на изхода

към райски палати на изтока.

Прекрачват. Червено морето е.

III - Суша

Пустиня в пустинята. Суша и мор -

безтегловност. По задънени улици

пясъчните часовници стопяват

уморените вярвали, прекрачили прага.

Жертви на жега предават се

в terra incognita и слънцето

забира млечнобели изражения.

Притихнали тропици преливат

в неизвестни очертания

и далечната градина мираж е.

Пустиня в пустинята. Напява

с ослепели музиканти в

едноока композиция вятърът,

че няма тук изход, че всичко

напразно било е, а болката

по бръчките е преходна фаза.

Дрипава орда последва Го

в последна пътека...

IV - Синай

Заситени с хлебната манна

очакваха вкупом в подножието

да хвърли Създателят зара си,

копнежът да стане възможен и

Ханаан с копринени бляскове

да къпе изсъхнали торсове.

Но мъчни са дните им каменни

и тежки надеждите, морните.

Предълго забрави ги калните

Мойсея, привикнал към жезъла,

приседнал наравно със Яхве и

лишаващ гърба си от тежести.

Тълпата, безлична и немощна,

роптала бесвестните седмици,

направи си Бога (и с него ще

потърси и Изхода в ребуса)

от злато. Най-древните култове

зариват скрижали под епоса.

Десница, във ярост на хулите,

остави с напразни нелепости.

А изходът някъде близо бе,

но спряха смирени под месеца...

Природа, обикнала низости

остана в душите на клетници.

V - Епилог

Младите гинат в облачно време;

изхода стигат само на камък.

В скитане губят волите бавно

грешни и чужди ликове бледи.

Есенен повей. Звук на камбани.

Мирно в труда си страдаха роби.

В залеза черен те изнемогват,

хванали плуга с потните длани.

Как?

Кажете, богове на храма,

как във утре да повярвам?

Красив ли е животът,

щом минава под заводски

покриви и станове тъкачни

на мрачни помисли

и младости обречени?

Щом духът ни гине

в глъчка и разтуха

на неон,

рамкиран по програми

за години?

Умът заточен е в бетон -

панелена кутия с рамки криви,

изрязала картинни парадигми.

Изляти форми сме -

склуптури живи.

Как да вярва

камък на канона,

кога длетото

не би го пощадило?

Молитвите във мъртва зона

на умствения храм

в пробойни,

отекват...векове на мрак.

И питам вярата си:

Как

във утрешния ден да се спаси

душата на човек,

изтекла по реката на тъмата?

***

"Да търсят топлина, утеха

в снежните вертепи..."

- "Хиени", Георги Славов

Виелица. Могили,

заринати в забрава.

Издишали комини.

Загинала жарава.

Разруха и патрони.

Объркани пътеки,

завеждащи в гробове,

изчезнали вовеки.

Смекчените валежи

изсипват се отгоре

Разложени копнежи

в погребани неволи.

Дните на живота

Следва хода монотонен времето,

изтекло по стрелките на тлента.

Дните на живота ни са преходни

парчета от капана на скръбта.

Бяга бързо неразумен устремът,

преборил се по бойните поля.

Утрините, стегнати във пръстени,

закриват бледосини небеса.

Кротко спи и се разнищва вярата,

отекнала в канонения фалш.

Пладне е, със слънцето ще страдаме

под звуците на походния марш.

Разумът се попиля със ехото,

предал се във покой на вечерта.

Дните на живота ни са преходни

пътеки към всемира на смъртта.

Смъртта на птиците

От сенките на миналото утро

отлитат старческите спомени

към стъклено-пустинни проливи.

Повехли корени на буките

издъхват като вехти ронини.

Химерни мисли - цели и дела

отекват във чугунена дъга.

(Въздишка бедна на магнолиите)

Отронва се в гранитените почви

на разума кристалният ефир.

Угасва възвишеният всемир,

отдал душа на дни порочни.

Поличбен, гарванът на жицата,

(вестител на трагичната съдба)

възпява и последната зора,

възпява и смъртта на птиците.

Татарско момиче

Изящно татарско момиче,

поставено в клетката малка,

изплаква брилянти и жално

китарните струни разкъсват

душата в присвитите пръсти.

А времето май че изтича...

Изящно татарско момиче -

графитено-мраморна сянка.

Пречупва се морна осанка,

изисквала гръмки рапсодии

на хора гнетени, безволни.

А времето май че изтича...

Изящно татарско момиче -

заровено в почвата семе,

изтри те макетното време

на хорските кухи стандарти.

Затихват китарните партии

и времето май че изтече...

...Светът ни нелепо обрече

изящно татарско момиче.

Демос

Демос зрелища търси,

гдето болка цари

над закона.

А гнетът явява се норма

и слънцето тъне във мрак.

Бедний Спартак,

ранен от бездушника Краса

със сетните сили се моли

покаяната раса

да не спре да се бори

с властта на тирана.

Проклетата рана!

Посреща без смут

стадо гладиатори

и учи се Брут

как да предава,

как да продава,

как да усеща

кой утре ще бъде

радостен Цезар,

владелец на роби

и кой от ножа

умира погрешка.

Съхне кръвта

на демоса клет

в клетката страдащ,

заключен в ума си,

куц и сакат,

съгласен на всичко

за благодат.

Празно и тихо.

А смелите нека

загиват във битки.

Аргонавтика

Във пътя далечен Язон

потъпка металната воля.

Опразни сакралния трон,

живота си даде на кораб.

Раздират вълните скали,

отрова окапва във прах.

И слепи проглеждат в тъми,

предали заветния грях.

Колхида проклета отне

живеца безгрижен и глух.

Позлата в награда. Къде

приключва борбата му суха?

Палада закрива с ръка

героя в битка за слава.

А в залеза дебне съдба -

пътуваща мъртва жарава.

Компасът

Изгубен в зората компасът

посочи пътеката южна.

Изплете бесило от пясък

десница напукана, чужда.

Прокуден бродяга горчиво

морета поглъща - вселени.

Разкъсани капки чернило

изтичат в човешките вени.

Във време заключен стремежът

разяжда духовно начало.

Оплитат посоките в мрежи

мечтите във мисли нетленни.

Потъна забравен компасът,

изгубил заветното място.

Бразилия

На прага на времето

на метрополии и търговци

сред тръстика и кафе

се надига ощетена

третина от съсловие Трето,

водена от пълководци

на Свобода и Справедливост.

Керван оставени кости

в Ла Плата, Уругвай и Амазония

добива Златен закон

за кафевите роби.

Кафени барони въстават

да върнат изгубения

рай феодален.

Освободителите

плащат с главите си.

Революцията се превръща

във власт.

На границата между

старата империя и свободната

(ре)публика

робските лидери

превъртяха часовника назад.

Кристина Ясенова

Кристина Ясенова

Кристина Ангелова Ясенова е от град Неделино. Родена в Смолян през 26-ти декември 1999. На 15.01.2018 заема първо място в раздел "Поезия" в Националния литературен конкурс "И ти си в мене, родино моя", организиран в община Чирпан по случай 140 години от рождението на Пейо Яворов. 10.04.2018 получава отлична оценка в Четвъртия национален ученически

Костадин Пасков

Костадин Пасков

Костадин Петров Пасков е на 18 години от с. Елешница. Ученик е в Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" в Благоевград. Пише от 10-11 годишен, напоследък предимно поезия. видях те и изпаднах в културен шок ти беше дъжд от сакура топлината на мексико американската мечта за секунда се изгубих а през това време ти вече летеше над останките от

Лилия Йорданова

Лилия Йорданова

Лилия Йорданова е на 26 години, от гр. Лом. Завършва "Право" в края на 2016 г. и от една година насам работи като прокурорски помощник. Прави опити да пише от малка, стихове, разкази и есета. Темите, които я вълнуват са свързани с любовта, природата, родината и родния край. Печелила е трето място в националния конкурс "Яна Язова" с разказа си

Нели Николова

Нели Николова

Нели Николова e на 15 години от Карлово. Учи в Професионална Гимназия "Генерал Владимир Заимов" в Сопот. Обича да пише стихове, вярва в чудесата и добрите дела. Окрилена от святото дело на дядо Добри, тя възпя светеца от Байлово в стихотворение и отряза косата си, за да я дари на онкоболни деца. Мечтае да издаде своя самостоятелна книга,

Мнения

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Данъчни погнаха дъщерята на Ветко

Данъчни погнаха дъщерята на Ветко

Данни за укрити данъци, финансови измами и злоупотреба с еврофондове във фирма, свързана с Ветко Арабаджиев, засича ревизия на НАП. Това става ясно от решение на Административен съд - Пловдив. С него магистратите запорират сметки на туристическа агенция "Виктория Холидейз", чиито управител е дъщерята на фамилията Александра.

Амебата облажил от жриците на Чолата

Амебата облажил от жриците на Чолата

Промоутърът Иван Несторов-Амебата е ползвал услугите на проститутки на сводника Росен Чолов-Чолата! Това става ясно от мотивите към присъдата, с която преди два месеца съдия Андон Миталов осъди Чолата и студентката Полина Иванова. Двамата получиха по три години условно с 5-годишен изпитателен срок за това, че са се сговорили през 2014 г.

Бомбен ад в Обзор

Бомбен ад в Обзор

Два пъти един след друг гори пицарията "Мама Мия" на плажа в Обзор. Известното заведение не е на случаен собственик, а на Рали Пенков - един от създателите на най-мощната охранителна групировка по морето - Първа частна милиция. Още при първия палеж една от версиите е опит за сплашване, тъй като двама от доверениците на несебърския бос Митьо Очите

Зак Ефрон луд по плувкиня

Зак Ефрон луд по плувкиня

Само преди няколко седмици се появиха информации, че Зак Ефрон има връзка със Селена Гомес. Е, изглежда, че това изобщо не е така. Друга жена е завладяла сърцето на един от най-сексапилните актьори. Това е плувкинята Сара Бро. Датчанката е на 23 години, с 8 по-малка от Ефрон. Двамата са почти неразделни в последно време.

Жената на Марселиньо с най-големи бомби

Жената на Марселиньо с най-големи бомби

Звездата на "Лудогорец" Марселиньо може да се похвали с жената с най-пищен бюст в отбора. 34-годишният бразилец има брак с чаровната румънка Изабела. Тя е неговата най-голяма фенка и го мотивира, за да е на високо ниво толкова години. Именно Марселиньо вкара първия гол за "орлите" при победата над "Левски" с 2:0 на "Герена".

Почват данъчна проверка на Жоро Шопа

Почват данъчна проверка на Жоро Шопа

Срещу Георги Семерджиев - Жоро Шопа и семейството му в момента се подготвя данъчна ревизия. Тя трябва да установи дали имуществото и стандартът на живот на Семерджиеви отговаря на доходите им. Особено внимание се очаква да предизвика многомилионната инвестиция за столичния хотел "Мег - Лозенец". За строителството на бутиковата сграда в центъра на

Дерменджиев се отметна

Дерменджиев се отметна

Треньорът на "Левски" Георги Дерменджиев промени мнението си за селецията в клуба за около месец начело на тима. Когато пое "сините" той обяви, че на "Герена" повече няма да идват футболисти, гледани само на видео. "Аз никога няма да се съглася в отбора да дойдат футболисти, които единствено са гледани на компютъра.

Венета Харизанова извън закона

Венета Харизанова извън закона

За модела Венета Харизанова правила няма! Папараците на "България Днес" уловиха русокосата дама да шофира луксозното си возило в бус лентата, което е строго забранено. Харизанова повлече крак и други шофьори направиха същото като

Мис България 2010 Ромина Тасевска: Не съжалявам, че избрах семейството пред кариерата

Мис България 2010 Ромина Тасевска: Не съжалявам, че избрах семейството пред кариерата

Ромина Тасевска е Мис България 2010. Омъжена е за халфа на "Славия" Дарко Тасевски. Двамата имат три деца - дъщеря Дария и синове Давид и Антонио. През последните осем години тя се бе посветила на семейството и последва съпруга си в Израел и Тайланд. Сега взеха решение да се завърнат в България. - Ромина,

Диас забива певица

Диас забива певица

Младият футболист на "Бенфика" Рубен Диас записа голяма победа извън терена. Защитникът успя да свали една от новите звезди на португалската музикална сцена - Ейприл Айви. Двамата се запознали в края на миналата година. 21-годишният футболист започнал шеметно ухажване, което явно е дало резултат. Певицата и футболистът са най-новата звездна двойка

Най-коментирани

Почват данъчна проверка на Жоро Шопа

Почват данъчна проверка на Жоро Шопа

Срещу Георги Семерджиев - Жоро Шопа и семейството му в момента се подготвя данъчна ревизия. Тя трябва да установи дали имуществото и стандартът на живот на Семерджиеви отговаря на доходите им. Особено внимание се очаква да предизвика многомилионната инвестиция за столичния хотел "Мег - Лозенец". За строителството на бутиковата сграда в центъра на

Данъчни погнаха дъщерята на Ветко

Данъчни погнаха дъщерята на Ветко

Данни за укрити данъци, финансови измами и злоупотреба с еврофондове във фирма, свързана с Ветко Арабаджиев, засича ревизия на НАП. Това става ясно от решение на Административен съд - Пловдив. С него магистратите запорират сметки на туристическа агенция "Виктория Холидейз", чиито управител е дъщерята на фамилията Александра.

Синът на Шамара проби в Ел Ей

Синът на Шамара проби в Ел Ей

По стъпките на баща си  Записва сам музиката си, прави дуети с рапъри  Синът на Мишо Шамара - Лил Ша, проби на звездния небосклон, разбра "България Днес". Наследникът на рапъра сам пише песните си, а отскоро записва и с една от изгряващите звезди в Ел Ей - Иънг Спаз. Дуетът им е пуснат в края на 2018 г.

Антон Радичев яхна колело

Антон Радичев яхна колело

Антон Радичев яхна колело в най-топлите дни на март, видя "България Днес". Актьорът се възползва от високите температури и обиколи столицата на две гуми. "Хем е екологичен, хем задръстванията не го плашат", похвалиха го случайни пешеходци. Въпреки топлото време Радичев беше облечен с грейка и яке, тъй като при движение му става хладно.

Блатечки запозна децата

Блатечки запозна децата

След години в драма Дъщерята на актьора разхожда брат си Борил, той се събра официално с Диляна Попова Драмите в семейството на Асен Блатечки са минало! Актьорът не само запозна голямата си дъщеря Катерина с малкия Борил, но и прекарва свободното си време с двамата заедно. Катерина Блатечка сама се похвали,

Михаела Филева в прегръдките на Момоа

Михаела Филева в прегръдките на Момоа

Двойник на звезда от "Игра на тронове" и "Аквамен" опасно близък с Михаела Филева! Калоян Николов от Бургас получава цялото внимание на треньорите в "Гласът на България" довечера с изпълнението си и избира Филева за свой треньор в шоуто. Калоян е копие на Джейсън Момоа, който играе Хал Дрого в култовия сериал на HBO.

11 моделки въртят дупета за "Локо" (Пд)

11 моделки въртят дупета за "Локо" (Пд)

На уникална подкрепа от трибуните се радваха футболистите на "Локомотив" (Пд) при гостуването си на "Витоша" (Бистрица). Цели 11 топманекенки, облечени с фланелки на отбора, викаха за "смърфовете" от трибуните. Мацките са призьорки в конкурсите "Мис България", "Мис Свят" и "Мис Вселена". Те се изявяваха като талисманки и дори обърнаха дупетата си

Камелия и Михаела Филева си мерят краката

Камелия и Михаела Филева си мерят краката

В спор коя е по-секси и с по-дълги крака влязоха певицата Михаела Филева и колежката й Камелия. Двете са жури в предаването "Гласът на България", а за всяка тяхна поява се чудят колко по-оскъдни дрехи да облекат. Въпреки че се правят на приятелки пред камерите, зад кулисите има напрежение, издават от екипа.

Бомбен ад в Обзор

Бомбен ад в Обзор

Два пъти един след друг гори пицарията "Мама Мия" на плажа в Обзор. Известното заведение не е на случаен собственик, а на Рали Пенков - един от създателите на най-мощната охранителна групировка по морето - Първа частна милиция. Още при първия палеж една от версиите е опит за сплашване, тъй като двама от доверениците на несебърския бос Митьо Очите

Тони Стораро харчи 50-левки на шопинг

Тони Стораро харчи 50-левки на шопинг

Фолкаджията Тони Стораро отиде на семеен шопинг със съпругата си Валя, видя "България Днес". Двамата посетиха столичен мол, където щедро пазаруваха. Още преди влизането в търговския център съпрузите извадиха 50-левки, с които да плащат. Тони Стораро впечатли с тийнейджърски дънки с шарки на дяволско куче, докато жена му беше доста семпло облечена.

Бившият съпруг на жертвата за извратения Северин: Омерзен съм от гаврите с Вики!

Бившият съпруг на жертвата за извратения Северин: Омерзен съм от гаврите с Вики!

Омерзен съм! Това коментира пред "България Днес" Свилен Максимов, бившият съпруг на убитата русенска журналистка Виктория Маринова, по повод разкритията на разследващите за бруталните гаври на душманина й. Вчера стана ясно, че обвинителният акт срещу 21-годишния Северин Красимиров е внесен в съда. Той ще се изправи пред Темида по 3 обвинения -

Моделка изхвърли Пенант

Моделка изхвърли Пенант

Бившият футболист на "Арсенал" и "Ливърпул" Джърмейн Пенант се раздели окончателно със съпругата си Алис Гудуин. Новината за краха на брака им разкри самият той. Спортистът и моделката така и не успяха да поправят пукнатините във връзката им след неговото участие във "ВИП брадър". Там Пенант имаше горещ флирт с една от съквартирантките си.

За милиони няма закони

За милиони няма закони

Пореден пример на нагло паркиране засне столичанин, който сигнализира за това в социалните мрежи. Този път шофьорът на скъп немски автомобил се беше настанил върху разделително островче в близост до оживено кръстовище в

Следващият Гигс започна в "Юнайтед"

Следващият Гигс започна в "Юнайтед"

Синовете на куп световни футболни звезди тръгват по стъпките на именитите си бащи. Те вече усвояват уменията с топката в академиите на някои от най-големите отбори. "Манчестър Юнайтед" може да има следващия Гигс след време. Синът на легендата Райън Гигс - Закари, тренира в академията на "червените дяволи" в Карингтън.

Откриха мъртъв мъжа, убил съпругата си в Ботевград

Откриха мъртъв мъжа, убил съпругата си в Ботевград

Мъртъв в семейното жилище е открит мъжът, убил вчера вечерта съпругата си пред семейното им жилище в Ботевград. Това потвърдиха от полицията, информира Би Ти Ви. Основната версия е, че се е самоубил. Жертвата е 37-годишната Камелия Аярова, а извършителят – съпругът й Любомир Аяров, на 42 години. Убийството е станало на публично място и пред

Спецакция в Червен бряг, арестуваха кмета на града

Спецакция в Червен бряг, арестуваха кмета на града

Кметът на Червен Бряг инж. Данаил Вълов е арестуван при спецакция, информира zovnews.com. Жандармерия, екипи на ГДБОП и специализираната прокуратура извършват обиски в сградата на Община Червен бряг, личното жилище на кмета на града и неговата

Трудната бременност на Джесика Симпсън, или защо изчезна пъпът на актрисата

Трудната бременност на Джесика Симпсън, или защо изчезна пъпът на актрисата

Американската актриса и певица Джесика Симпсън обяви през януари, че е бременна за трети път. Сега тя публикува своя снимка в Инстаграм, на която се вижда доста наедрялото й вече коремче. Последователите й обаче са забелязали, че липсва една малка подробност - пъпът на актрисата. Германското издание "Билд", коментира,

"Байерн" изкушава Бейл

"Байерн" изкушава Бейл

Една от звездите на "Реал" (Мадрид) Гарет Бейл може да продължи кариерата си в друг европейски гранд. Уелсецът е желан от "Байерн" (Мюнхен). Баварският колос е харесал Бейл за заместник на Ариен Робен и Франк Рибери, чиито договори изтичат. Мюнхенци усилено работят по бъдещата селекция и вече се похвалиха с трансфера на френския защитник Бенжамен

Д-р Ковачев се озърта за фенки

Д-р Ковачев се озърта за фенки

Екранният д-р Марио Ковачев, актьорът Велислав Павлов, закъса за фенки. Топпапараците на "България Днес" изловиха героя от "Откраднат живот" да обикаля улиците посърнал поради липса на внимание от минувачи. Павлов се оглеждаше постоянно дали някоя дама няма да го разпознае и нападне за автограф, но повечето хора го подминаваха, без и да забележат,

Антон Радичев яхна колело

Антон Радичев яхна колело

Антон Радичев яхна колело в най-топлите дни на март, видя "България Днес". Актьорът се възползва от високите температури и обиколи столицата на две гуми. "Хем е екологичен, хем задръстванията не го плашат", похвалиха го случайни пешеходци. Въпреки топлото време Радичев беше облечен с грейка и яке, тъй като при движение му става хладно.