Денис Олегов

Приятел
Автор: БД Онлайн

Денис Олегов

Денис Олегов е роден през 1998 г.. Автор е на сборника "Колелото на историята"(2017) и на стихосбирките -"Римодрасканици" (2014), "Раздвоението на една душа" (2014) и "Ледена жар" (2016). Негови творби са публикувани в различни сборници. Има награди от литературните конкурси "Солени ветрове" (2015), "Непознати улици" (2015), "Златен явор" (2016), "Млад поет - Костинброд" (2017, 2018), "Копнеж за растящо творчество" (2017), конкурс за поезия "Никола Вапцаров" (2018), "Небесни меридиани" (2018). Съосновател и първи председател на клуб "Отвъд кориците".

Разсъмване

От кладенци хладни на изтока

през кривите жизнени пътища,

почерпваме мъдрост от листите

и никнат цветята сред пълчища.

Загубени в утрешни писъци

на атомни залповни тътени,

ще търсим и молим за истини

във кошер, покварен от търтеи.

В стремежи на капки живачни

нетрайните гранки на младото

каляват очите, вторачени

в родилните болки на стадото.

Мъдрост

Във утрото прокрадва се искрица

през камък и засъхваща вода.

Сред житото се спускам и различен

пречиствам се във мътната река.

Към минали картини се отправям,

дарявайки ги с бляскава тъга.

Сбогувах се със спомена през рамо

и грешките си благо ще простя.

На пладне под комините на къщи

съзирах гладна, варварска война.

Преживят те. За къшей хляб насъщни

продават си и потните тела.

Кинжалите зарових и потеглих

към мисли за вселенска същина.

Сред тръните и плевелите бели

оставих си и черната съдба.

След лутане пристигнах, и на пътя

написа Той "начало", не "финал".

Когато погледът назад е мътен,

разбирам се. И май съм помъдрял.

Изход

I - Тръгване

Потните длани на робите

пуснаха плуга на мръкване.

Стъпили в пътя на болката

готвеха вечното тръгване.

Средните северни селяни

криеха срамени стъпките.

Крахове тучни на времето

давеха в блатото първите

младости, с мечове сечени,

губени в дядовци, внуци и

царствено гаснещи в речите

гинеха с вопли на скрупули.

Смъртните жертви на същите

вдигнаха поглед от мътното.

Носещи глинени кръстове

вдишаха. Викнаха: "Тръгваме"!

II - Извеждане

Потеглят кервани; семейства

изгарят свещени оазиси.

Обхождат пустини помагазни

миряни покорни с Мойсея.

Скитосва раята довчерашна

в капана засъхнал изпитва ги

съдбата, в сърцата проникнала

в борбата с властимащи грешници.

Стотици молитви провлачени

затихват, предали закрилата.

Остават в окови наивните,

безкръвно месия очакващи.

Търпяха безпътни, но ето го:

докосват вратата на изхода

към райски палати на изтока.

Прекрачват. Червено морето е.

III - Суша

Пустиня в пустинята. Суша и мор -

безтегловност. По задънени улици

пясъчните часовници стопяват

уморените вярвали, прекрачили прага.

Жертви на жега предават се

в terra incognita и слънцето

забира млечнобели изражения.

Притихнали тропици преливат

в неизвестни очертания

и далечната градина мираж е.

Пустиня в пустинята. Напява

с ослепели музиканти в

едноока композиция вятърът,

че няма тук изход, че всичко

напразно било е, а болката

по бръчките е преходна фаза.

Дрипава орда последва Го

в последна пътека...

IV - Синай

Заситени с хлебната манна

очакваха вкупом в подножието

да хвърли Създателят зара си,

копнежът да стане възможен и

Ханаан с копринени бляскове

да къпе изсъхнали торсове.

Но мъчни са дните им каменни

и тежки надеждите, морните.

Предълго забрави ги калните

Мойсея, привикнал към жезъла,

приседнал наравно със Яхве и

лишаващ гърба си от тежести.

Тълпата, безлична и немощна,

роптала бесвестните седмици,

направи си Бога (и с него ще

потърси и Изхода в ребуса)

от злато. Най-древните култове

зариват скрижали под епоса.

Десница, във ярост на хулите,

остави с напразни нелепости.

А изходът някъде близо бе,

но спряха смирени под месеца...

Природа, обикнала низости

остана в душите на клетници.

V - Епилог

Младите гинат в облачно време;

изхода стигат само на камък.

В скитане губят волите бавно

грешни и чужди ликове бледи.

Есенен повей. Звук на камбани.

Мирно в труда си страдаха роби.

В залеза черен те изнемогват,

хванали плуга с потните длани.

Как?

Кажете, богове на храма,

как във утре да повярвам?

Красив ли е животът,

щом минава под заводски

покриви и станове тъкачни

на мрачни помисли

и младости обречени?

Щом духът ни гине

в глъчка и разтуха

на неон,

рамкиран по програми

за години?

Умът заточен е в бетон -

панелена кутия с рамки криви,

изрязала картинни парадигми.

Изляти форми сме -

склуптури живи.

Как да вярва

камък на канона,

кога длетото

не би го пощадило?

Молитвите във мъртва зона

на умствения храм

в пробойни,

отекват...векове на мрак.

И питам вярата си:

Как

във утрешния ден да се спаси

душата на човек,

изтекла по реката на тъмата?

***

"Да търсят топлина, утеха

в снежните вертепи..."

- "Хиени", Георги Славов

Виелица. Могили,

заринати в забрава.

Издишали комини.

Загинала жарава.

Разруха и патрони.

Объркани пътеки,

завеждащи в гробове,

изчезнали вовеки.

Смекчените валежи

изсипват се отгоре

Разложени копнежи

в погребани неволи.

Дните на живота

Следва хода монотонен времето,

изтекло по стрелките на тлента.

Дните на живота ни са преходни

парчета от капана на скръбта.

Бяга бързо неразумен устремът,

преборил се по бойните поля.

Утрините, стегнати във пръстени,

закриват бледосини небеса.

Кротко спи и се разнищва вярата,

отекнала в канонения фалш.

Пладне е, със слънцето ще страдаме

под звуците на походния марш.

Разумът се попиля със ехото,

предал се във покой на вечерта.

Дните на живота ни са преходни

пътеки към всемира на смъртта.

Смъртта на птиците

От сенките на миналото утро

отлитат старческите спомени

към стъклено-пустинни проливи.

Повехли корени на буките

издъхват като вехти ронини.

Химерни мисли - цели и дела

отекват във чугунена дъга.

(Въздишка бедна на магнолиите)

Отронва се в гранитените почви

на разума кристалният ефир.

Угасва възвишеният всемир,

отдал душа на дни порочни.

Поличбен, гарванът на жицата,

(вестител на трагичната съдба)

възпява и последната зора,

възпява и смъртта на птиците.

Татарско момиче

Изящно татарско момиче,

поставено в клетката малка,

изплаква брилянти и жално

китарните струни разкъсват

душата в присвитите пръсти.

А времето май че изтича...

Изящно татарско момиче -

графитено-мраморна сянка.

Пречупва се морна осанка,

изисквала гръмки рапсодии

на хора гнетени, безволни.

А времето май че изтича...

Изящно татарско момиче -

заровено в почвата семе,

изтри те макетното време

на хорските кухи стандарти.

Затихват китарните партии

и времето май че изтече...

...Светът ни нелепо обрече

изящно татарско момиче.

Демос

Демос зрелища търси,

гдето болка цари

над закона.

А гнетът явява се норма

и слънцето тъне във мрак.

Бедний Спартак,

ранен от бездушника Краса

със сетните сили се моли

покаяната раса

да не спре да се бори

с властта на тирана.

Проклетата рана!

Посреща без смут

стадо гладиатори

и учи се Брут

как да предава,

как да продава,

как да усеща

кой утре ще бъде

радостен Цезар,

владелец на роби

и кой от ножа

умира погрешка.

Съхне кръвта

на демоса клет

в клетката страдащ,

заключен в ума си,

куц и сакат,

съгласен на всичко

за благодат.

Празно и тихо.

А смелите нека

загиват във битки.

Аргонавтика

Във пътя далечен Язон

потъпка металната воля.

Опразни сакралния трон,

живота си даде на кораб.

Раздират вълните скали,

отрова окапва във прах.

И слепи проглеждат в тъми,

предали заветния грях.

Колхида проклета отне

живеца безгрижен и глух.

Позлата в награда. Къде

приключва борбата му суха?

Палада закрива с ръка

героя в битка за слава.

А в залеза дебне съдба -

пътуваща мъртва жарава.

Компасът

Изгубен в зората компасът

посочи пътеката южна.

Изплете бесило от пясък

десница напукана, чужда.

Прокуден бродяга горчиво

морета поглъща - вселени.

Разкъсани капки чернило

изтичат в човешките вени.

Във време заключен стремежът

разяжда духовно начало.

Оплитат посоките в мрежи

мечтите във мисли нетленни.

Потъна забравен компасът,

изгубил заветното място.

Бразилия

На прага на времето

на метрополии и търговци

сред тръстика и кафе

се надига ощетена

третина от съсловие Трето,

водена от пълководци

на Свобода и Справедливост.

Керван оставени кости

в Ла Плата, Уругвай и Амазония

добива Златен закон

за кафевите роби.

Кафени барони въстават

да върнат изгубения

рай феодален.

Освободителите

плащат с главите си.

Революцията се превръща

във власт.

На границата между

старата империя и свободната

(ре)публика

робските лидери

превъртяха часовника назад.

Димитрина Жекова Иванова

Димитрина Жекова Иванова

Димитрина Иванова е родена в град Стара Загора, завършва Тракийския университет, специалност "Предучилищна и начална педагогика". Работи като продавач-консултант в магазин за хранителни стоки, учител в ОУ "Христо Ботев", село Загоре, в момента е учител в ДГ №6 "Камбанка", град Стара Загора. В свободното си време обича да пише стихове,

Веселин Иванов Радославов

Веселин Иванов Радославов

Казвам Веселин Иванов Радославов. На 32 години съм. Роден съм в Шумен. От 3 години живея във Варна. През свободното си време пиша стихотворения. Една от големите ми мечти е да издам стихосбирка и да спечеля конкурс. Не заради парите, а заради признанието на хората. Мисля, че Бог ме е дарил със пъстро и богато слово.      1. Блестиш 14.03.2015 г.

Росен Николов

Росен Николов

Казвам се Росен Николов, от Варна, на 33 години, поет, артист. Имам черен колан по таекуондо. Участник в „Х-фактор“. Филм с Джерард Бътлър и още. Първата ми издадена стихосбирка се нарича "Безвремие ". Предстои втора. Мои творби са отпечатани в алманах в Русия, както и в алманах на ИУ – Варна. 1. - Красив ли съм? - залеза ме попита.

Атанас Стоянов

Атанас Стоянов

Днес ви представяме Атанас Стоянов. Той е на 16 и живее в Бургас. Роден е на 17.06.2002 в гр. Сливен. Когато е на 12, заедно със и семейството си се мести да живее във Франция. Прекарва там3 години след което се връща в България. В момента учи в ГРЕ "Г.С.Раковски" в Бургас. 1.ПОРТРЕТ НА ЛЮБОВТА Любовта не е просто един сувенир,

Мнения

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

8 млн. струват "обсебените" от Мегз фирми

8 млн. струват "обсебените" от Мегз фирми

Активи за над 8 млн. лева имат фирмите, за които се твърди, че Мегз е обсебила от любовника си, показа проверка на "България Днес". Самите сделки стават навръх новата 2019 г., а за акциите самата дизайнерка плаща едва 4000 лв. За грандиозната афера на Каканашева се оплакаха преди дни пострадалият бизнесмен Румен Рончев и съпругата му Зорница.

Тишо е баща за пример

Тишо е баща за пример

Баща за пример е бившият мъж на водещата Венета Райкова - Тихомир Георгиев. Тишо, както го наричат повечето хора, се грижи страхотно за сина си Патрик, видяха папараците на "България Днес". Разведеният мъж използва всяка минута да е до наследника си. Тишо дори си е купил електронна цигара, за да не трови детето.

Мегз прибра "обсебените" фирми на любовника си

Мегз прибра "обсебените" фирми на любовника си

Дизайнерката Меглена Каканашева-Мегз официално е прилапала фирмите на любовника си Румен Рончев, показа проверка на "България Днес". Самият Рончев обяви, че дружествата са обсебени без негово знание. Документите около продажбата на акциите в "Ню Транс Груп" и "Розова долина Екс" са вписани в Търговския регистър преди дни.

Калина убита с карате

Калина убита с карате

Красивата Калина най-вероятно е убита с техника от каратето, предполагат разследващите. Тялото на 25-годишното момиче бе открито в столичния кв. "Банишора" в сряда вечерта, а заподозрян за бруталното престъпление е приятелят на Кали, 23-годишният Васил Василев. Преди време той тренирал киокушин и дори се похвалил с тапия във фейсбук,

Жени Джаферович в болница

Жени Джаферович в болница

Евгения Джаферович постъпи в болница. Бившата плувкиня бе приета преди няколко дни. Риалити звездата, която в момента е успешен гримьор, влезе в Александровска болница. Причината е корекции на направена преди време пластична операция на корема. Сексапилното миньонче качило доста килограми по време на бременността си с второто дете - сина й Бо.

Мартин Петров почва в "Манчестър Сити"

Мартин Петров почва в "Манчестър Сити"

Легендарният български футболист Мартин Петров е много близо до това да започне работа в английския гранд "Манчестър Сити"! Това научи "България Днес" ексклузивно от източници, близки до врачанина. Марто е поканен да стане скаут в екипа на мениджъра Хосеп Гуардиола. Той ще отговаря за привличането на таланти от Източна Европа.

Андреа пак се дъни с фотошоп

Андреа пак се дъни с фотошоп

Фолкпевицата Андреа прекалява с обработката на снимките си с фотошоп и това го знае всяко хлапе. Въпреки това тя отрича упорито, че се старае да изглежда по-слаба и стройна с определени програми. Андрейчето стигна дотам, че заради секси снимка изряза с фотошоп цяла кула. Става въпрос за кулата на връх Снежанка в Пампорово,

Лавеци заби сексбогиня

Лавеци заби сексбогиня

Бившият нападател на "Наполи" Езекиел Лавеци спечели завистта на сума ти мъже в Италия. Причината е, че успя да забие една от най-желаните жени на Апенините - Белен Родригес. Свалката между двамата станала покрай празниците в родната им Аржентина. Моделката за първи път от много време реши да посрещне новата година там, а не в Италия.

Неймар заби скейтбордистка

Неймар заби скейтбордистка

Неймар е като отвързан след края на дългогодишната си връзка с Бруна Макензи. Нападателят на ПСЖ сменя жените като носни кърпички. Сега бразилецът заби своя сънародничка. Това е професионалната скейтбордистка Летисия Буфони. Неймар сам разкри връзката им в социалните медии. Това стана няколко часа след като гаджето му стана втора на световното

Директорът на обсерваторията в Рожен Никола Петров: Удрят ни астероиди като хладилник

Директорът на обсерваторията в Рожен Никола Петров: Удрят ни астероиди като хладилник

Марс няма да стане наш втори дом  КОЙ Е ТОЙ Д-р Никола Петров е астроном от Националната астрономическа обсерватория на връх Рожен. Специалист по Слънцето - "Хелиофизика", ръководител на отдел "Наблюдения" и директор на обсерваторията. Петров е роден на 2 март 1971 г. в Костинброд. Над 20 години работи в обсерваторията, семеен е.

Най-коментирани

8 млн. струват "обсебените" от Мегз фирми

8 млн. струват "обсебените" от Мегз фирми

Активи за над 8 млн. лева имат фирмите, за които се твърди, че Мегз е обсебила от любовника си, показа проверка на "България Днес". Самите сделки стават навръх новата 2019 г., а за акциите самата дизайнерка плаща едва 4000 лв. За грандиозната афера на Каканашева се оплакаха преди дни пострадалият бизнесмен Румен Рончев и съпругата му Зорница.

Климатологът Симеон Матев: Фуния причини урагана в Сопот

Климатологът Симеон Матев: Фуния причини урагана в Сопот

Бурните ветрове продължават, махнете саксиите от терасите КОЙ Е ТОЙ Симеон Матев е синоптик и климатолог. Роден е на 19 август 1976 г. Завършил е Софийския университет "Св. Климент Охридски" със специалност "Хидрология и климатология". Работи в TV-MET, първия частен метеорологичен офис у нас, и телевизия "България он ер".

Вързаха тенекия на Моника Валериева

Вързаха тенекия на Моника Валериева

Козметичка яката излъга Моника Валериева. Тя дава час на плеймейтката рано сутринта, но в крайна сметка не се появява. Действията на разкрасителката вбесяват до краен предел мъжемелачката. "Станах в 7.30 ч., за да ида на козметик. Но се оказа, че ми е вързала тенекия. За втори път. Оправда ми се с обяснението, че не съм й получила съобщението.

Димитър Бербатов:
И аз мога да водя "Манчестър Юнайтед"

Димитър Бербатов: И аз мога да водя "Манчестър Юнайтед"

Българската легенда Димитър Бербатов призна, че мечтае да стане мениджър на бившия си клуб "Манчестър Юнайтед". Българинът изгледа на живо победата на "червените дяволи" с 1:0 над "Тотнъм" на "Уембли" през уикенда. Той е впечатлен от новия треньор Оле Гунар Солскяер, който стартира с 6 победи от 6 мача. "Искам да стана треньор един ден.

Елен Колева дразни бившия

Елен Колева дразни бившия

Актрисата Елен Колева подразни бившия си Александър Найденов-Майонезата, ставайки рекламно лице на фирмата, която той управляваше. Бизнесменът вече няма участие в конкретното предприятие, тъй като продаде акциите си. Найденов и Колева имаха бурен любовен романс въпреки голямата разлика във възрастта си.

Калина убита с карате

Калина убита с карате

Красивата Калина най-вероятно е убита с техника от каратето, предполагат разследващите. Тялото на 25-годишното момиче бе открито в столичния кв. "Банишора" в сряда вечерта, а заподозрян за бруталното престъпление е приятелят на Кали, 23-годишният Васил Василев. Преди време той тренирал киокушин и дори се похвалил с тапия във фейсбук,

Мегз прибра "обсебените" фирми на любовника си

Мегз прибра "обсебените" фирми на любовника си

Дизайнерката Меглена Каканашева-Мегз официално е прилапала фирмите на любовника си Румен Рончев, показа проверка на "България Днес". Самият Рончев обяви, че дружествата са обсебени без негово знание. Документите около продажбата на акциите в "Ню Транс Груп" и "Розова долина Екс" са вписани в Търговския регистър преди дни.

Розмари скъса с годеника

Розмари скъса с годеника

Манекенката обикаля сама света, остави Ричард Тайнственият немец не издържал изневерите на приятелката си С крах завърши любовната авантюра на манекенката Розмари от последния сезон на "ВИП брадър". След като се залюби в предаването с фитнес инструктора Ричард и дори според неговите думи двамата правиха секс в предаването,

Ивана гледа напред

Ивана гледа напред

Страховете от бъдещето ме разболяха, но сега вече гледам смело напред, споделя попфолк иконата Ивана. Неотдавна тя се подложи на операция на щитовидната жлеза, а причината била възел с доста големи размери. Именно заради това в последно време певицата на народа периодично бе подпухнала, което все предполагала, че е алергична реакция.

Певецът на "Радка Пиратка" пребори пиенето

Певецът на "Радка Пиратка" пребори пиенето

Измъкна се от депресията, продължава напред Тошко Тодоров посягал към чашката след загубата на дъщерите си Изпълнителят на "Радка Пиратка" остави алкохолните си подвизи в миналото! Тошко Тодоров вече не посяга към чашката със спиртни напитки, както правеше често до скоро, и се наслаждава на изцяло нов живот,

Футболист залюби капитанката на ансамбъла

Футболист залюби капитанката на ансамбъла

Една позабравена класика в спортните двойки "футболист-гимнастичка" се завръща. Юноша на "Левски" се оказа мъжът до капитанката на "златните момичета" от ансамбъла Симона Дянкова, научи "България Днес". Чаровната варненка е с халфа Никола Яначков. Двамата са заедно от няколко години. Запознали са се във Варна,

Замесват Туцо от "Килърите" в разстрела на Мартеницата

Замесват Туцо от "Килърите" в разстрела на Мартеницата

Десет години след разстрела на футболния бос Николай Попов-Мартеницата свидетел хвърля светлина върху екзекуцията му. Босът на "Локо" (Пловдив) е покосен от три куршума навръх 1 март 2005 г. Ченгетата работят по три версии за покушението - дългове, даден голям заем на известен подземен бос и наркотрафик или контрабанда.

Явор Цаков на раздумка с приятели

Явор Цаков на раздумка с приятели

Журналистът Явор Цаков разпуска с приятели навън, видяха папараците на "България Днес". Част от групата малко закъсня, което изнерви леко водещия. Няколко телефонни обаждания оправиха нещата и настроението на Цанков се върна. След като цялата банда се събра, влезе на топло и продължиха вечерта подобаващо. Наздраве!

200 000 евро спират Райнов за "Левски"

200 000 евро спират Райнов за "Левски"

"Левски" е на път за втори пореден път да се размине с привличането на национала Мартин Райнов. Причината е в цената, която настоящият му отбор "Берое" иска за правата му. Капитанът на старозагорци има договор с тях до края на сезона. В контракта му има клауза за откупната му цена. Тя е 200 000 евро.

Общински ексшеф хаби нерви в трафика

Общински ексшеф хаби нерви в трафика

Бившият шеф на "Софийски имоти" Тошко Добрев се бори със софийските задръствания, видя "България Днес". Добрев следеше за коли, които се включват от всичките му страни и буквално не можеше да отдели поглед от пътя. Прави впечатление, че от години той кара една и съща

Дюлгеров глези Мишето в кревата

Дюлгеров глези Мишето в кревата

Футболистът обгрижва певицата със закуска и цвете за събуждане Бившият футболист на ЦСКА Александър Дюлгеров глези гаджето си - поп певицата Михаела Маринова, в кревата. Защитникът и Мишето са по-влюбени от всякога. От есента насам те живеят заедно и очевидно връзката им разцъфтява още повече. Играчът бе изгонен от ЦСКА след края на полусезона и

Публиката в Мелбърн лудна по Григор (Снимки+видео)

Публиката в Мелбърн лудна по Григор (Снимки+видео)

Най-добрата ни ракета днес отново завоюва победа. Той отстрани италианеца Томас Фабиано с 7:6 (7:5), 6:4, 6:4. Григор за пореден път се радваше на българска подкрепа в публиката. Сънародниците ни бурно го аплодираха, а трибагреникът се виждаше от всяка част на трибуните около корта. Димитров коментира и присъствието в публиката на бившия номер 1 в

Леден риболов на езерото в Суходол

Леден риболов на езерото в Суходол

Най-запалените рибари от София използваха ниските температури за леден риболов на езерото в

Групата "Ред хот чили пепърс" ще изнесе концерт в подножието на египетските 
пирамиди

Групата "Ред хот чили пепърс" ще изнесе концерт в подножието на египетските пирамиди

Легендарната американска рок група "Ред хот чили пепърс" за пръв път ще изнесе концерт на платото Гиза пред пирамидите на Хеопс, Хефрен и Микерин, предаде ТАСС като цитира египетски медии. С шоуто си на 15 март в подножието на египетските пирамиди бандата ще завърши световното си турне, свързано с излизането на 11-ия й албум "The Getaway".

Калина убита с карате

Калина убита с карате

Красивата Калина най-вероятно е убита с техника от каратето, предполагат разследващите. Тялото на 25-годишното момиче бе открито в столичния кв. "Банишора" в сряда вечерта, а заподозрян за бруталното престъпление е приятелят на Кали, 23-годишният Васил Василев. Преди време той тренирал киокушин и дори се похвалил с тапия във фейсбук,