Денис Олегов

Приятел
Автор: БД Онлайн

Денис Олегов

Денис Олегов е роден през 1998 г.. Автор е на сборника "Колелото на историята"(2017) и на стихосбирките -"Римодрасканици" (2014), "Раздвоението на една душа" (2014) и "Ледена жар" (2016). Негови творби са публикувани в различни сборници. Има награди от литературните конкурси "Солени ветрове" (2015), "Непознати улици" (2015), "Златен явор" (2016), "Млад поет - Костинброд" (2017, 2018), "Копнеж за растящо творчество" (2017), конкурс за поезия "Никола Вапцаров" (2018), "Небесни меридиани" (2018). Съосновател и първи председател на клуб "Отвъд кориците".

Разсъмване

От кладенци хладни на изтока

през кривите жизнени пътища,

почерпваме мъдрост от листите

и никнат цветята сред пълчища.

Загубени в утрешни писъци

на атомни залповни тътени,

ще търсим и молим за истини

във кошер, покварен от търтеи.

В стремежи на капки живачни

нетрайните гранки на младото

каляват очите, вторачени

в родилните болки на стадото.

Мъдрост

Във утрото прокрадва се искрица

през камък и засъхваща вода.

Сред житото се спускам и различен

пречиствам се във мътната река.

Към минали картини се отправям,

дарявайки ги с бляскава тъга.

Сбогувах се със спомена през рамо

и грешките си благо ще простя.

На пладне под комините на къщи

съзирах гладна, варварска война.

Преживят те. За къшей хляб насъщни

продават си и потните тела.

Кинжалите зарових и потеглих

към мисли за вселенска същина.

Сред тръните и плевелите бели

оставих си и черната съдба.

След лутане пристигнах, и на пътя

написа Той "начало", не "финал".

Когато погледът назад е мътен,

разбирам се. И май съм помъдрял.

Изход

I - Тръгване

Потните длани на робите

пуснаха плуга на мръкване.

Стъпили в пътя на болката

готвеха вечното тръгване.

Средните северни селяни

криеха срамени стъпките.

Крахове тучни на времето

давеха в блатото първите

младости, с мечове сечени,

губени в дядовци, внуци и

царствено гаснещи в речите

гинеха с вопли на скрупули.

Смъртните жертви на същите

вдигнаха поглед от мътното.

Носещи глинени кръстове

вдишаха. Викнаха: "Тръгваме"!

II - Извеждане

Потеглят кервани; семейства

изгарят свещени оазиси.

Обхождат пустини помагазни

миряни покорни с Мойсея.

Скитосва раята довчерашна

в капана засъхнал изпитва ги

съдбата, в сърцата проникнала

в борбата с властимащи грешници.

Стотици молитви провлачени

затихват, предали закрилата.

Остават в окови наивните,

безкръвно месия очакващи.

Търпяха безпътни, но ето го:

докосват вратата на изхода

към райски палати на изтока.

Прекрачват. Червено морето е.

III - Суша

Пустиня в пустинята. Суша и мор -

безтегловност. По задънени улици

пясъчните часовници стопяват

уморените вярвали, прекрачили прага.

Жертви на жега предават се

в terra incognita и слънцето

забира млечнобели изражения.

Притихнали тропици преливат

в неизвестни очертания

и далечната градина мираж е.

Пустиня в пустинята. Напява

с ослепели музиканти в

едноока композиция вятърът,

че няма тук изход, че всичко

напразно било е, а болката

по бръчките е преходна фаза.

Дрипава орда последва Го

в последна пътека...

IV - Синай

Заситени с хлебната манна

очакваха вкупом в подножието

да хвърли Създателят зара си,

копнежът да стане възможен и

Ханаан с копринени бляскове

да къпе изсъхнали торсове.

Но мъчни са дните им каменни

и тежки надеждите, морните.

Предълго забрави ги калните

Мойсея, привикнал към жезъла,

приседнал наравно със Яхве и

лишаващ гърба си от тежести.

Тълпата, безлична и немощна,

роптала бесвестните седмици,

направи си Бога (и с него ще

потърси и Изхода в ребуса)

от злато. Най-древните култове

зариват скрижали под епоса.

Десница, във ярост на хулите,

остави с напразни нелепости.

А изходът някъде близо бе,

но спряха смирени под месеца...

Природа, обикнала низости

остана в душите на клетници.

V - Епилог

Младите гинат в облачно време;

изхода стигат само на камък.

В скитане губят волите бавно

грешни и чужди ликове бледи.

Есенен повей. Звук на камбани.

Мирно в труда си страдаха роби.

В залеза черен те изнемогват,

хванали плуга с потните длани.

Как?

Кажете, богове на храма,

как във утре да повярвам?

Красив ли е животът,

щом минава под заводски

покриви и станове тъкачни

на мрачни помисли

и младости обречени?

Щом духът ни гине

в глъчка и разтуха

на неон,

рамкиран по програми

за години?

Умът заточен е в бетон -

панелена кутия с рамки криви,

изрязала картинни парадигми.

Изляти форми сме -

склуптури живи.

Как да вярва

камък на канона,

кога длетото

не би го пощадило?

Молитвите във мъртва зона

на умствения храм

в пробойни,

отекват...векове на мрак.

И питам вярата си:

Как

във утрешния ден да се спаси

душата на човек,

изтекла по реката на тъмата?

***

"Да търсят топлина, утеха

в снежните вертепи..."

- "Хиени", Георги Славов

Виелица. Могили,

заринати в забрава.

Издишали комини.

Загинала жарава.

Разруха и патрони.

Объркани пътеки,

завеждащи в гробове,

изчезнали вовеки.

Смекчените валежи

изсипват се отгоре

Разложени копнежи

в погребани неволи.

Дните на живота

Следва хода монотонен времето,

изтекло по стрелките на тлента.

Дните на живота ни са преходни

парчета от капана на скръбта.

Бяга бързо неразумен устремът,

преборил се по бойните поля.

Утрините, стегнати във пръстени,

закриват бледосини небеса.

Кротко спи и се разнищва вярата,

отекнала в канонения фалш.

Пладне е, със слънцето ще страдаме

под звуците на походния марш.

Разумът се попиля със ехото,

предал се във покой на вечерта.

Дните на живота ни са преходни

пътеки към всемира на смъртта.

Смъртта на птиците

От сенките на миналото утро

отлитат старческите спомени

към стъклено-пустинни проливи.

Повехли корени на буките

издъхват като вехти ронини.

Химерни мисли - цели и дела

отекват във чугунена дъга.

(Въздишка бедна на магнолиите)

Отронва се в гранитените почви

на разума кристалният ефир.

Угасва възвишеният всемир,

отдал душа на дни порочни.

Поличбен, гарванът на жицата,

(вестител на трагичната съдба)

възпява и последната зора,

възпява и смъртта на птиците.

Татарско момиче

Изящно татарско момиче,

поставено в клетката малка,

изплаква брилянти и жално

китарните струни разкъсват

душата в присвитите пръсти.

А времето май че изтича...

Изящно татарско момиче -

графитено-мраморна сянка.

Пречупва се морна осанка,

изисквала гръмки рапсодии

на хора гнетени, безволни.

А времето май че изтича...

Изящно татарско момиче -

заровено в почвата семе,

изтри те макетното време

на хорските кухи стандарти.

Затихват китарните партии

и времето май че изтече...

...Светът ни нелепо обрече

изящно татарско момиче.

Демос

Демос зрелища търси,

гдето болка цари

над закона.

А гнетът явява се норма

и слънцето тъне във мрак.

Бедний Спартак,

ранен от бездушника Краса

със сетните сили се моли

покаяната раса

да не спре да се бори

с властта на тирана.

Проклетата рана!

Посреща без смут

стадо гладиатори

и учи се Брут

как да предава,

как да продава,

как да усеща

кой утре ще бъде

радостен Цезар,

владелец на роби

и кой от ножа

умира погрешка.

Съхне кръвта

на демоса клет

в клетката страдащ,

заключен в ума си,

куц и сакат,

съгласен на всичко

за благодат.

Празно и тихо.

А смелите нека

загиват във битки.

Аргонавтика

Във пътя далечен Язон

потъпка металната воля.

Опразни сакралния трон,

живота си даде на кораб.

Раздират вълните скали,

отрова окапва във прах.

И слепи проглеждат в тъми,

предали заветния грях.

Колхида проклета отне

живеца безгрижен и глух.

Позлата в награда. Къде

приключва борбата му суха?

Палада закрива с ръка

героя в битка за слава.

А в залеза дебне съдба -

пътуваща мъртва жарава.

Компасът

Изгубен в зората компасът

посочи пътеката южна.

Изплете бесило от пясък

десница напукана, чужда.

Прокуден бродяга горчиво

морета поглъща - вселени.

Разкъсани капки чернило

изтичат в човешките вени.

Във време заключен стремежът

разяжда духовно начало.

Оплитат посоките в мрежи

мечтите във мисли нетленни.

Потъна забравен компасът,

изгубил заветното място.

Бразилия

На прага на времето

на метрополии и търговци

сред тръстика и кафе

се надига ощетена

третина от съсловие Трето,

водена от пълководци

на Свобода и Справедливост.

Керван оставени кости

в Ла Плата, Уругвай и Амазония

добива Златен закон

за кафевите роби.

Кафени барони въстават

да върнат изгубения

рай феодален.

Освободителите

плащат с главите си.

Революцията се превръща

във власт.

На границата между

старата империя и свободната

(ре)публика

робските лидери

превъртяха часовника назад.

Петър Гаргов

Петър Гаргов

ВНИМАНИЕ! С представянето на Петър Гаргов, завършва конкурсът за млади поети "Златен АС". Победителите ще бъдат обявени на церемония, която ще се проведе на 10-ти юни от 18:00 часа в театъра на софийския университет "Св. Климент Охридски". Всички, чийто стихове са били публикувани във вестник "България Днес", са поканени да участват.

Ванина Григорова

Ванина Григорова

Днес ви представяме Ванина Григорова, която е на 18 години. Родена е в град Берковица, но от дълго време живее в Кюстендил. Учи в "Професионална гимназия по туризъм Никола Йонков Вапцаров". Любовта й към изкуството не се ограничава само до поезията и литературата. Харесва е посветена и на музиката, танците, фотографията, модата.

Елеонора  Желязкова

Елеонора Желязкова

Днес ви представяме Елеонора Красимирова Желязкова, на 20 години от град Раднево. Завършила е Търговска гимназия " Княз Симеон Търновски" гр. Стара Загора. На 7-8 години открива огромната си любов към поезията. Тогава писше първото си стихче и прави първи крачки в тази насока. Най- голямото й признание и постижение е първа награда в специално

Дария Ивайлова Антониева

Дария Ивайлова Антониева

Днес ви представяме Дария Ивайлова Антониева. Тя е от врачанското село Зли дол. На 14 години е и е ученичка в седми клас в Средно училище "Св.Климент ОХридски" в съседното село Зверино. Обича да чете книги, да пише стихове и да се занимава с творческа дейност. В произведенията си описва живота, сезоните и преживяванията си.

Мнения

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Актрисата Александра Костова: Страх ме е да снимам с Юлиян Вергов

Актрисата Александра Костова: Страх ме е да снимам с Юлиян Вергов

Едва на кино видях, че изглеждам добре Коя е тя Александра Костова е изгряваща млада актриса, която въпреки своите 18 години вече е заставала до имена като Юлиян Вергов и Васил Банов. Участвала е във филма "Маймуна". Александра влиза ролята на съвременната Петя Дубаров във филма на Николай Урумов "Петя за моята Петя",

Втори опит

Втори опит

Футболистите може да се пенсинират, косите им да посивеят и да поостареят, но това не им пречи да привличат млади красавици. Не един и двама дори срещнаха сродните си души, след като окачиха бутонките. Някои бяха ергени преди това, но за повечето младите жени са втори шанс за щастие. И футболистите го сграбчват с пълни шепи.

Най-старата дилърка пипна цистит от килията

Най-старата дилърка пипна цистит от килията

Свидетели се отричат от показания срещу баба Цветанка заради полицейски натиск С цистит от студената килия се сдоби най-възрастната жена, обвинена за наркодилърка! Престоя си в ареста няма да забрави 78-годишната Цветанка Чавкарска, която според спецпрокуратурата е участвала в банда за разпространение на дрога.

Най-нелепите контузии

Най-нелепите контузии

Четирикратният шампион в най-голямата колоездачна обиколка "Тур дьо Франс" Крис Фрум се потроши при катастрофа по време на подготовката си за надпреварата, която започва на 6 юли. Британецът се блъсна нелепо в стена на къща. Той пусна кормилото, за да си издуха носа. Сблъсъкът е станал с 60 км/ч. Фрум бе опериран над осем часа,

Хесе даде бившата на прокурор

Хесе даде бившата на прокурор

Войната между нападателя на "Бетис" Хесе Родригес и бившата му половинка Аура Руис няма спирка. Двамата не спират да се плюят в медиите и да си правят мръсни номера след раздялата. Сега Хесе предприе нова стъпка във "военнните действия". Той даде майката на сина си на прокуратурата на Лас Палмас. Нападателят се жалва,

Брадли Купър гледа детето

Брадли Купър гледа детето

След грандиозната раздяла на манекенката и актьора Поредна холивудска двойка затвърди факта, че сред браковете на известните има всичко друго, но не и стабилност. Брадли Купър и Ирина Шейк вече месец са в списъка на бившите двойки. И на дневен ред идва въпросът какво ще се случи с 2-годишната им дъщеря Леа.

3 трупа на "булеварда на смъртта"

3 трупа на "булеварда на смъртта"

На асфалта се разчистват сметки, Фатик и банкерът Кюлев елиминирани в сребристи коли Четири знакови покушения превръщат столичния булевард "България" в "булеварда на смъртта"! Четирима известни бизнесмени и подземни босове падат жертва на асфалта на оживената софийска пътна артерия. Причините за разстрелите са различни - от разчистване на бизнес

РАЛИ ЗА ТУЗАРИ В СОФИЯ

РАЛИ ЗА ТУЗАРИ В СОФИЯ

Богаташко рали в центъра на София събра очите на минувачи, видя "България Днес". Братя Диневи с техните охранители, бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев с фамозния "Астън Мартин" и Крум Дончев с "Порше" бяха сред участниците в зрелищната надпревара, в която не липсваха и знойни моделки по секси облекло.

Герджиков с мощно БМВ и любов към вестниците

Герджиков с мощно БМВ и любов към вестниците

С мощно лъскаво БМВ и любов към вестниците събра очите на шофьори на столична бензиностанция Минко Герджиков. Новият силен човек във футболният "Левски" явно се интересува какво пишат медиите за него след повторното му завръщане на "Герена" и дали някой ще припомни "Златния скункс", който му бе връчен заради проблема с презонирането на София и

В Сърбия изригнаха:
Роди се новият Шабан!

В Сърбия изригнаха: Роди се новият Шабан!

Сава Чиплич, който спечели конкурса на Слави, се превърна в сензация "Роди се новият Шабан"! "Той е жив!" Това са само част от хилядите коментари под финалното изпълнение на Сава Чиплич в "Шоуто на Слави". Изпълнението му е споделено в десетки сръбски сайтове, придружени с коментари, че една истинска звезда е избрала да живее в България.

Най-коментирани

Немското издание Handelsblatt: "Фолксваген" реши заводът да е край Измир

Немското издание Handelsblatt: "Фолксваген" реши заводът да е край Измир

Vоlkѕwаgеn АG e взeл пpeдвapитeлнo peшeниe нoвият зaвoд в Изтoчнa Бългapия дa бъдe в Typция, твъpди гepмaнcкoтo дeлoвo издaниe Наndеlѕblаtt, цитирано от money.bg. Paзгoвopитe oбaчe вce oщe нe ca пpиключили. B нaдпpeвapaтa зa инвecтициятa, кoятo ce oчaквa дa бъдe в paзмep нa нaд €1,3 милиapдa и дa oтвopи нaд 5 000 paбoтни мecтa, e и Бългapия.

Специалистът Ернесто Нориега: Мълниите влизат през интернет мрежата

Специалистът Ернесто Нориега: Мълниите влизат през интернет мрежата

Църкви, стадиони и новите блокове нямат защита  КОЙ Е ТОЙ Ернесто Нориега е специалист по мълниезащита от над 20 години. Роден е в Хавана, Куба. Майка му е българка, баща му - кубинец. Завършва магистратура "Електрически системи" в родната Куба. Автор е на първата книга за мълниезащита в България. От 13 години живее у нас и е обучил над 500 наши

Герджиков с мощно БМВ и любов към вестниците

Герджиков с мощно БМВ и любов към вестниците

С мощно лъскаво БМВ и любов към вестниците събра очите на шофьори на столична бензиностанция Минко Герджиков. Новият силен човек във футболният "Левски" явно се интересува какво пишат медиите за него след повторното му завръщане на "Герена" и дали някой ще припомни "Златния скункс", който му бе връчен заради проблема с презонирането на София и

Теди Кацарова се закотвя в Турция

Теди Кацарова се закотвя в Турция

В Турция ще прекара цялата си лятна почивка Теди Кацарова. Певицата призна, че ще отседне в курорта Бодрум. "Целия август ще съм там", отсича Теди. Дъщерята на Силвия Кацарова обожава да пътува. През няколко месеца тя е на екзотична дестинация, но през лятото задължително се закотвя в Турция. Според нея там е най-изгодно, а условията,

Никол тъжна без Гришо

Никол тъжна без Гришо

Никол Шерцингер отмаря по женски на италианския остров Капри и за пореден път показа сочни форми от ваканцията си. Само преди две години тя изкара почивката си отново там, но в компанията на Григор Димитров. Тогава двамата бяха лудо влюбени и снимките им как се натискат на плажа обиколиха цял свят.

100 бона на БСП струва
капризът на Корнелия

Делегати на конгреса с пищна вечеря в скъпарски хотел, нощували за 20 000 лв.

100 бона на БСП струва капризът на Корнелия Делегати на конгреса с пищна вечеря в скъпарски хотел, нощували за 20 000 лв.

Надя Панкова Колосална сума за няма нищо. За едно женско фръцкане, за един каприз! Така негодуват след конгреса на БСП апаратчици, след като стана ясно, че лидерът Корнелия Нинова е похарчила над 100 хиляди лева от партийните пари, за да... не подаде оставка. Конгресът на социалистите, който се превърна в истинска бомба в неделя,

Деси Тенекеджиева обича царя

Деси Тенекеджиева обича царя

"Обичам царя!" Признанието направи актрисата и певица Деси Тенекеджиева по повод 82-рия рожден ден на Симеон Сакскобургготски, който той отпразнува миналата неделя. Ето какво написа 48-годишната варненка в социалните мрежи: "История, Класа, Финес, Интелект, Благородство, Доброта, Състрадателност! Дълбоко се възхищавам, уважавам и обичам Царя!

РАЛИ ЗА ТУЗАРИ В СОФИЯ

РАЛИ ЗА ТУЗАРИ В СОФИЯ

Богаташко рали в центъра на София събра очите на минувачи, видя "България Днес". Братя Диневи с техните охранители, бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев с фамозния "Астън Мартин" и Крум Дончев с "Порше" бяха сред участниците в зрелищната надпревара, в която не липсваха и знойни моделки по секси облекло.

Боцнаха Марта 360 пъти за пет минути

Боцнаха Марта 360 пъти за пет минути

Нито ме боля, нито имам белези!, казва актрисата "Обичам си докторката Мариела Хитова много. Тя ме прави свежа и хубавка. За пет минути ме боцна 360 пъти с 40 по девет инжекциийки. Нито ме заболя, нито имам белези". С тези думи прекрасната Марта Вачкова призна, че използва и инжекции с хиалурон, за да е постоянно красива кожата на лицето й.

"Бурса" офертира Десподов

"Бурса" офертира Десподов

Изпадналият от елита на Турция "Бурсаспор" е изпратил официална оферта до "Каляри" за българския национал Кирил Десподов, съобщават местни издания. Твърди се, че "крокодилите" стягат сериозна селекция, за да се завърнат бързо в елита. Те са се спрели на офанзивния български футболист. Десподов е единственият българин,

Проф. Георги Касчиев, енергиен експерт:
"Чернобил" показва
цената на лъжата

Проф. Георги Касчиев, енергиен експерт: "Чернобил" показва цената на лъжата

Надя Панкова - Професор Касчиев, мнозина сякаш разбраха мащаба на трагедията от аварията преди 33г. едва след сериала "Чернобил". Има ли някой интерес все още да не се говори много по тази тема? - Сериалът "Чернобил" се опира на действителни факти и показва отлично съветската действителност и ядрената индустрия.

"Сините" повръщат на терена

"Сините" повръщат на терена

Двама футболисти на "Левски" повториха звездата на "Барселона" Лионел Меси. Халфът Мартин Райнов и бразилецът Паулиньо повърнаха на терена по време на контролата със "Зенит" (0:1). Полузащитникът имаше неразположение в средата на първото полувреме. При Паулиньо то се прояви през втората част. И двамата повърнаха след прекъсвания за пиене на вода

Руски пътнически самолет кацна аварийно в Бурятия, пилотите загинаха

Руски пътнически самолет кацна аварийно в Бурятия, пилотите загинаха

Руски пътнически самолет АН-24 извърши днес аварийно кацане в северната част на руската република Бурятия и двамата пилоти загинаха, но пътниците са живи, съобщи ТАСС като се позова на прессекретаря на президента на Бурятия Алексей Фишев. Самолетът е кацнал на летището в Нижнеангарск. Спасени са 42 възрастни и едно дете.

Уловиха звяра на Дунава

Уловиха звяра на Дунава

Чудовищният сом се заплел в мрежи, атракция е на борсата в Тутракан Най-чудовищният сом в река Дунав е уловен! Рибари измъкнаха с мрежа воден гигант с тегло 125 кг в района на Русе, научи "България Днес". Сладководният хищник е истинско страшилище. Той е по-дълъг от човек, а огромната му паст може да погълне всичко, което мърда в реката.

Памела Андерсън се раздели с французин заради изневяра

Памела Андерсън се раздели с французин заради изневяра

Секссимволът Памела Андерсън се е разделила със световния шампион с Франция Адил Рами. Причината - канадката спипала защитника на “Олимпик” (Марсилия) в изневяра. Според нея футболистът водил двойствен живот, като имал връзка с минимум още една жена. “Той е чудовище. Това бе най-лошият кошмар. Радвам се, че вече знам истината.

Нора Шопова отива на кино

Нора Шопова отива на кино

Чаровната синоптичка Нора Шопова отмаря след изнурителен работен ден с половинката си пред широкия екран, видя "България Днес". В изискани тоалети Нора и приятелят й изгледаха един филм в киното на столичен мол, след което се отдадоха на интимна вечеря и сладки приказки в ресторант в търговския център.

Мерил Стрийп и Никол Кидман влизат в "Балът"

Мерил Стрийп и Никол Кидман влизат в "Балът"

Холивудските звезди и носителки на "Оскар" Мерил Стрийп и Никол Кидман са новите попълнения в актьорския състав на филма "Балът", съобщи Контактмюзик, позовавайки се на "Варайъти". Продукцията на Райън Мърфи за стрийминг платформата Нетфликс е адаптация на едноименния бродуейски мюзикъл, номиниран за шест награди "Тони".

Герджиков с мощно БМВ и любов към вестниците

Герджиков с мощно БМВ и любов към вестниците

С мощно лъскаво БМВ и любов към вестниците събра очите на шофьори на столична бензиностанция Минко Герджиков. Новият силен човек във футболният "Левски" явно се интересува какво пишат медиите за него след повторното му завръщане на "Герена" и дали някой ще припомни "Златния скункс", който му бе връчен заради проблема с презонирането на София и

Актрисата Ема Стоун счупила рамото си на концерта на "Спайс гърлс"

Актрисата Ема Стоун счупила рамото си на концерта на "Спайс гърлс"

Актрисата от САЩ Ема Стоун е счупила рамото си на скорошния концерт на "Спайс гърлс" на стадион "Уембли" в Лондон и по лекарска препоръка трябва да почива два месеца, съобщи Контактмюзик. Тридесет годишната Стоун се намира във Великобритания за снимките на филма "Круела", в който се превъплъщава в образа на младата злодейка, предаде БТА.

Годежният пръстен на херцогиня Меган е променен?

Годежният пръстен на херцогиня Меган е променен?

Наблюдателни фотографи забелязаха, че годежният пръстен на Меган Маркъл изглежда различно, пише glamour.com. Когато принц Хари подари годежния пръстен на Меган, в него бяха монтирани два диаманта, принадлежали на принцеса Даяна. Двата камъка от брошката на майка му бяха придружени от трети диамант от Ботсвана, заемащ централно място в пръстена.