Цацаров не дава 100 бона на Трайчо Трайков

Приятел
Автор: България Днес

Цацаров не дава 100 бона на Трайчо Трайков

Трайчо Трайков

Комисията на бившия главен прокурор КПКОНПИ обжалва решението на съда

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) обжалва решението на Административния съд в София-град да заплати на Трайчо Трайков обезщетение за понесени от него морални и материални вреди.
Бившият министър на икономиката и енергетиката в правителството осъди КПКОНПИ за почти 100 хиляди лева, но решението не е окончателно. Мотивът е претърпени неимуществени вреди и пропуснати ползи в резултат от решение на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което е бил установен конфликт на интереси по отношение на Трайков във връзка с предоставянето на концесия на "Каолин". Производството по установяване на конфликта на интереси започва през 2012 г. по сигнал на самия Трайков след освобождаването му от поста министър на икономиката, енергетиката и туризма.
От комисията, ръководена от бившия главен прокурор Сотир Цацаров, посочват, че през 2019 г., ден преди изтичането на 5-годишния давностен срок за търсене на отговорност, Трайков е предявил иск по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди срещу КПКОНПИ като правоприемник на КПУКИ.
В жалбата на антикорупционната комисия срещу решението на Административния съд се посочва, че когато производството за установяване на конфликт на интереси е приключило, в сила са били разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, съгласно който лице, заемащо публична длъжност, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества, по отношение на които е изпълнявало разпоредителни или контролни функции. В тази връзка според КПКОНПИ съдът необосновано е възприел твърденията на Трайчо Трайков за пропуснати ползи - че не е могъл да заеме предложените му управленски позиции в международни компании, като според самия него тов