Реклама
https://www.bgdnes.bg/bulgaria/article/11690936 www.bgdnes.bg

Учителя: С лош човек не се разправяй.

Петър Дънов е духовният учител на българите. Известен е и по света, като има своите последователи 77 години след смъртта си. Родил се е на 11 юли,1864 г. в с. Хатърджа, днес Николаевка. От малък учи цигулка и композира над 160 музикални творби, пропити с особен мистицизъм. От 1883 г Петър Дънов учи в новооткрития в Свищов богословски отдел към Американското методистко училище. През лятото на 1888 г. заминава за Америка, където следва в семинарията Дрю, Медисън, а по-късно продължава и в Теологическия факултет на Бостънския университет. Когато се връща у нас през 1897 г. в с. Тетово, Русенско, с него се случва чудо. В малка странноприемница, където е отседнал с баща си, Петър Дънов е озарен неочаквано от мека бяла светлина. В този момент свещеник Константин Дъновски - бащата на Петър, вижда фигурата на Христос, застанала до сина му, и чува глас: "Ще го направя канара моя непоколебима, върху която ще иззидам царството си". От този момент нататък Дънов започва да предсказва различни събития, спира да се храни с месо и е в непрекъсната връзка с Божествената реалност, а тялом живее в условията на материалния свят. Стотици са формулите и молитвите, които оставя за бъдещите поколения. С част от тях продължаваме да ви запознаваме.

Да се научим на отговорност

- Ние сами градим своя живот според мислите и желанията, които имаме, дълбоко скрити в душата си. Най-трудното нещо в света е да виждаш хубавото през лошото. Като видиш грешката на някого, използвай я, за да изправиш себе си.

Реклама

- Молете се Господ да ви помогне във вашите начинания, а не той да ги осъществява вместо вас. Трябва да обичате и някого вън от семейството си, за да бъдете здрави, силни, богати, красиви. Всички блага в света се основават на този закон. Поне един човек извън близките си обичайте.

- Вярвайте във вашия Господ, после вярвайте на вашата душа и най-после - на вашия ближен. Живеете ли така, никой не може да ви излъже. Когато човек има вяра, от нищо не бива да се плаши. Човек с такава вяра е заобиколен от разумни същества, които го закрилят от опасност и му помагат в живота. Запомнете - благото и щастието на всички хора е и наше благо и щастие. Затова не желайте лошото на другия, ще ви стигне. Няма как само вие да сте щастливи, да сте добре, когато човекът до вас е зле. Това е отговорност също, която трябва да възпитавате.

- Радвайте се, когато се намирате пред известни противоречия и трудности. Чрез тях вие ще опитате силата на ума, на сърцето, на волята си и постепенно ще се калите.

Пазете вътрешния си мир

- Пазете своя вътрешен мир! Избягвайте общества и хора, които оказват лошо влияние върху вас. С лош човек не се разправяй. С човек, който се хвали, не говори.

- Доброто никога не пропада. Няма случай в историята на човечеството, когато доброто да не се е върнало при онзи, който го е направил, и то с лихва.

- Мисълта за собствените слабости и грешки, както и за грешките на другите е зараза. Започнете да изучавате науката на положителната мисъл.

Реклама

- Изключете насилието от себе си и ще станете силни. Изключете лъжата от себе си и ще станете разумни. Изключете злото от себе си и ще станете добри. Съвършен човек е само силният, разумният, добрият. Искате ли хората да ви почитат, първо вие ги почитайте.

- Не говорете за нещата, преди да сте ги направили, иначе ще ви спънат.

- Не бързайте, но не отлагайте! Всяко нещо правете навреме. От човека се изисква да разсъждава правилно, зряло, да знае, че нищо не става случайно, произволно.

- Искаш ли да разбереш дали някой говори истината, виж го как живее. Ако живее добре, той говори истината. Препятствията, които имате, са камъните, от които ще образувате стъпалата, за да се повдигнете.

- Никога не се оправдавайте пред хората. Оправдавате ли се, ще заприличате на човек, който пере дрехите си в мътна вода, а иска дрехите му да бъдат чисти.

- Лошото не можеш да изпъдиш с лошо. Тогава то става по-силно. Замести лошото с добро. На лошата мисъл противопостави добра мисъл.

- Единственото нещо, което повдига човека, е работата. За да се проявите в каквото и да е направление, трябва да работите. Работата е свещено нещо. Работа, вършена с любов, е щастие.

- Примирете се с хората. Ако има дори само един човек, с когото да не сте се примирили, той ще ви бъде спънка да вървите в духовния свят.

- На всяка отрицателна мисъл, на всяко отрицателно чувство в себе си противопоставяйте една положителна мисъл и едно положително чувство, които да ги неутрализират и обезвреждат.

- Правилните постъпки увеличават кислорода в тялото. Правилните чувства увеличават кислорода в сърцето. Правилните мисли увеличават кислорода в мозъка.

- Когато никой не може да ви помогне - можете сами да си помогнете. Това е философията на живота.

За любовта

- При любовта между двама души единият е активен, а другият - пасивен. Двамата не могат да бъдат едновременно активни, Това състояние не остава винаги в същото положение. Като люби известно време, човек става пасивен. У него има вече желание да го обичат. Ето защо който люби, след време става пасивен, а когото любят, от пасивен става активен и почва да люби.

- Никой няма право да запита приятеля си или когото и да е обича ли го. Зададе ли такъв въпрос на приятеля си, любовта между тях ще изчезне. Обичате ли някого, и той ви обича. Няма защо да го питате. Щом питаш, ти не вярваш вече.

- В мозъка намалява фосфорът, защото любовта е намаляла. Всичките елементи, които съществуват на физическото поле, които трябва да ги има в тялото, се подчиняват на любовта. Също и тези елементи, от които е създаден духовният и умствен свят.

- Подреждайки около себе си, подреждаш вътре в себе си. На любовта дай важно място. Първото.

- Отрицателните сили в света не могат да докоснат човека на любовта. Те не намират храна в него, понеже не са в хармония с неговото естество.

- Не се интересувайте дали другите хора ви обичат, или не. Интересувайте се само от това дали вие обичате. Когато имаме любовта, целият свят работи за нас, а когато я нямаме, ние сами работим и затова работите ни не вървят.

- Искате ли да знаете дали даден човек ви обича, спрете се в съзнанието си. Ако мисълта за този човек никога не изчезва от съзнанието ви, ще знаете, че той ви обича. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му, и двамата се обичате.

- В природата има закон, според който, щом като пожелаете нещо, Господ ще ви създаде условия да го направите. Но ако това не е вашето, ще съжалявате, че сте го постигнали.

- Ние бихме били нещастни, ако се реализират всичките ни желания.

За приятелството

- Онзи, който е твой приятел, трябва да желае да израстваш, да напредваш в развитието си, а не просто да те направи щастлив. Приятелството осигурява щастието. Затова направи всичко възможно да придобиеш един приятел, който да те обича, да е готов при всички моменти на живота ти да устоява. Това е задача на всеки човек: да бъде приятел и да има приятел.

- Ако започва приятелство с някого, човек трябва да е готов да му даде нещо от себе си. Приятелството винаги започва с даване.

- Ако искате да се сприятелите с някого, търсете човек, който да обича първо Бога, после себе си. Щом обича Бога, той може да обича и своя ближен. Приятел е само онзи, който е готов да се жертва за вашето израстване.

- Когато си нещастен, не влизай в дома на приятеля си. Дай най-хубавото от себе си, за да запазиш приятелството си с даден човек. Приятелското чувство спада към божествените преживявания, то е най-висше. Истинският приятел никога не може да направи нещо, което да не е за твое добро. Изгубите ли приятелството на човека, когото обичате, вие губите светлината и радостта си. Какво ще правите без светлина и радост? Истински приятел е онзи, който може да ви помага в най-трудните моменти на живота. Ценете приятеля си по доброто, което прави за вас.

- Един добър приятел струва повече, отколкото богатството на целия свят. Само онзи, който е отворил душата и сърцето си за вас, може да ви бъде приятел. Истински приятел е онзи, в присъствието на когото сълзите пресъхват, скърбите, страданията, смущенията изчезват.

- Със ситно сито приятелство не се прави. При хората ще отивате с едри сита и широки сърца. Те да са добре, и вие ще сте добре.

-------------

Молитви след ставане от сън (за добруване и спокойствие през деня)

Като станеш от сън, преди да започнеш работа, застани благоговейно, като пред лицето на Бога, прекръсти се и кажи:

В името на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин.

След това направи три поклона и се помоли: Господи Иисусе Христе, Сине Божи, помилуй мене грешния. Господи Иисусе Христе, Сине Божи, заради молитвите на пречистата Твоя Майка и на всички светии, помилуй ни. Амин.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и Подателю на живота! Дойди и се всели в нас, очисти ни от всяка скверност и спаси, Благий, душите ни. Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилуй ни (три пъти). Слава на Отца и Сина и Светаго Духа, и сега и всякога и во веки веков. Амин. Пресвета Троице, помилуй ни; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Светий, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име. Господи, помилуй (три пъти). Слава на Отца и Сина и Светаго Духа, и сега и всякога и во веки веков. Амин.

Реклама
Реклама
Реклама