Реклама
https://www.bgdnes.bg/bulgaria/article/17533216 www.bgdnes.bg

Работещите пенсионери с по-високи пенсии

COVID мярка продължава да действа 

Около 350 хиляди българи ще вземат повече пари 

350 хиляди работещи пенсионери у нас вече имат нови по-високи пенсии, които ще бъдат преведени по сметките им на 7 април.

От вчера - 1 април, Националният осигурителен институт (НОИ) преизчисли служебно пенсиите на възрастните хора, които са придобили осигурителен стаж след пенсионирането си или след последното преизчисление на пенсиите.

Реклама

"Преизчисляването ще обхване работещите пенсионери, получаващи трудови пенсии - пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Те трябва да имат придобит осигурителен стаж през предходната 2023 г. и да не са подали заявление за преизчисляване на пенсията им с придобит след пенсионирането им осигурителен стаж и осигурителен доход до датата на настоящото служебно преизчисляване", обясняват от НОИ.

Припомняме, че служебното преизчисляване на пенсиите стартира като извънредна мярка по време на COVID пандемията през март 2020 г., а година по-късно мярката стана постоянно действаща. И продължава да е активна и в наши дни. Така например през миналата година служебно бяха преизчислени пенсиите на близо 336 000 работещи пенсионери.

"При служебното преизчисляване на пенсиите се вземат предвид данните, подадени от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица - данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт към 1 март на текущата календарна година. Следва да се подчертае, че при извършване на преизчисляването от 1 април всяка година не се пропуска нито един период с положен осигурителен стаж след пенсионирането - всяко ежегодно преизчисляване се извършва с допълнителни 12 месеца осигурителен стаж, ако лицето ги е отработило през предходната календарна година (съответно - с толкова месеца, колкото са отработени). Преизчисленият размер на пенсията се изплаща 12 месеца до следващото ежегодно преизчисляване, като върху него се отразява осъвременяването по швейцарското правило от 1 юли в съответната година", допълват от НОИ.

Четете още

От днес: 350 000 с нови пенсии

От днес: 350 000 с нови пенсии

Раздават пенсии на автобусна спирка

Раздават пенсии на автобусна спирка

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама