Реклама
https://www.bgdnes.bg/bulgaria/article/17995925 www.bgdnes.bg

Буквите на Кирил и Методий крият пророчество за бъдещето на света! Посланието е разшифровано!

Всеки символ от глаголицата е ключ към събития за период от един век

Във всеки един символ от азбуката на светите братя Кирил и Методий е закодирано послание за събитията, които ще бележат съдбата на света за период от сто години.

Това е разшифрованото послание от феномена Мариана Везнева, което нейният близък сътрудник Албена Станева решава да сподели с "България Днес" в навечерието на най-светлия ни празник - 24 май.

Реклама

Мариана си отива от този свят на 24 февруари 2021 г. Но си остава единственият човек, който с помощта на свръхестествен разум е успял да разчете тайнствените пиктограми, които се повяват на различни места в Европа. Най-често на територията на Великобритания.

"Известно е, че голямата промяна в живота на Мариана Везнева настъпва през 1981 г., когато насън й се явяват трима души в светлина и ритуално отварят нейното трето око - разказва Албена Станева. - Така започват телепатични контакти с Учителите на света, които я обучават ментално почти всяка нощ на универсалния език Сензар в неговата съвременна пиктограмна форма."

След няколко годишен период на обучение и непрекъснат контакт със своите Учители Везнева задава своите въпроси към тях. Те са свързани с бъдещето на света и духовното развитие на хората. На 10 април 1985 г. Везнева получава следното откровение от Учителите: "Ние сме дали план на свети Кирил в глаголицата. Тя е магическа азбука, вариант за духовно развитие. Това е пророчество от висок ранг. Намери я и ще ти я обясним с откровение."

Контактите на Везнева с нейните космически учители продължават.

"Внушават ми, че всяка буква от глаголицата представлява период от 100 години - разкрива феноменалната българка. - В учебник прочитам, че азбуката е създадена за кратък период от време и Константин Философ - св. Кирил, е съобщил, че тя му е била "спусната свише". И той просто я е представил така, както е била във видението му."

Везнева се заема с дешифрирането на глаголицата. "Последователно, малко по малко всеки ден, при добра концентрация разучавам глаголическото писмо - споделя Везнева. - Чувствам се слята със самия свети Кирил - Константин Философ. Той сякаш е в мен и аз преживявам момента, когато е получавал видение за знаците на азбуката и ключа за тълкуването й. Всяка буква трябва да отговаря на период от 100 години. Като се започне от основаването на българската държава през 681 г. Разглеждам буквите една по една. Те са особени, а нашият човешки мозък трудно възприема графика с означаване на енергии. Ние предполагаме, че буквата трябва да представлява или звук, или образ... Глаголицата не носи името си случайно. Думата "глагол" означава действие, действие на сили. В глаголицата е засекретена важна информация за духовната еволюция."

Реклама

Мариана Везнева води своеобразен дневник на своето духовно изследване на невидимия свят. "1 юни 1985 г. В медитация съм. Задавам въпроса защо на България е даден "ключът" на бъдещето на света? Каква роля й е отредена? Получавам послание, че от най-древни времена мястото на България е предопределено да играе роля на важен духовен център. Това е причината да ни бъдат изпращани Учители. Мисията на България тепърва ще стане ясна на света..."

Албена Станева до днес продължава да пази и изследва пророчествата, завещани от Везнева в нейните книги и споделени мисли.

"Благодарение на своите качества Мариана получава ключа за сакралната азбука и дава тълкувание на глаголицата като един своеобразен план за действието на енергиите в света, казва Албена Станева. И дава пример: Буквата "А" обхваща периода 681-780 година. Тя разкрива, че българите са носители на план за ново духовно развитие. Буквата "Б" отговаря на втория век след създаването на прабългарската държава. Две са енергиите, които управляват материята. Едната е в духовната сфера, другата в земната, светската сфера..."

Къде в този сакрален план се намират България и света в момента?

"В изследването на Мариана четиринадесетата буква от глаголицата съответства на тази, с която сега отбелязваме "Л" - казва Албена Станева. Значението на този символ обхваща 100- годишния период 1981-2080 г. Изразява запазването на две общности - отстъпваща стара и настъпваща нова. Енергиите са в хармония. В най-горната част на светлата духовна сфера е поставен кръг, който поддържа в равновесие новите и старите сили. Това може да означава световно духовно ръководство за обединение на най-светлите сили за запазване на висши ценности. Или това е Божието слово, което чрез своите посланици ще поддържа в равновесие полюсите в света. Неслучайно с буквата "Л" започва думата "Любов". От този период човечеството ще започне да се променя. Ще се научи да овладява собствените си енергии, които ръководят нисшите агресивни страсти. Ще действат сили, които ще променят човека от материален в духовен тип. От XXI век започва хилядагодишен период на траен мир. Това може да се проследи от следващите буквени знаци. Този жадуван мир и благоденствие между човеците ще бъде резултат от промяната, настъпила в самите нас. В нашето съзнание и отговорност към самия себе си. Към обществото и към цивилизацията на нашата планета."

Това ли е причината България да тачи така ревностно празника на своята азбука и на светите братя Кирил и Методий? Очевидно поне според пророчествата на Мариана Везнева силата на буквите продължава да живее в нас!

Реклама
Реклама
Реклама