Реклама
https://www.bgdnes.bg/bulgaria/article/5446875 www.bgdnes.bg

Инж. Кирил Кирилов: Магурата крие тайнствен код

Кой е той

Инж. Кирил Кирилов е заместник-председател на Археологическо дружество Белоградчик. Той се занимава от години с проучване на пещера "Магура", като анализите му дават интересни резултати.
Завършил е езикова гимназия. Има висше инженерно образование, като е участвал в строежа на Дунав мост 2.

Деяна Павлова

- Инж. Кирилов, откога проучвате пещера Магурата и какво открихте досега?

- С пещера "Магура" се занимавам от началото на 2008 г. Провеждам собствено проучване, тъй като не съм удовлетворен от направените досега изводи. Първото, което забелязах, е, че всички рисунки са съставени от един краен набор от елементи. Това е нещо, подобно на азбука, но в един по-геометричен контекст. Ако човек знае смисъла на отделните елементи може да разчете значението на рисунките. От друга страна, рисунките са в голяма част подобни една на друга с малки различия. Това позволява те да са разделени и класифицирани в групи от подобни изображения. По този начин изградих стройна система на разчитане на рисунките, каквато дотогава не беше разработена от никого.
Намерих доста интересни съвпадения между рисунките и редица азбуки. Почти пълно съвпадение има с кирилицата, огромно и с финикийската писменост, с линеар А и Б, с келтските руни и абсолютно всички символи от алхимията. Това навежда на мисълта, че пещера "Магура" е служела като първоизточник на прототипите на тези писмености.
- Как е възможно в една пещера да бъдат събрани символи от толкова различни по отношение на появата си писмености? Например алхимията е характерна за средните векове.
- Алхимията е възродена към живот през Средновековието, но има и по-ранни сведения за нейното съществуване. Аз се базирам на данни, събрани от галерията, в която се намират рисунките. Тя е единствената суха и сигурна галерия, което е важна предпоставка за дългото оцеляване на рисунките. Считам, че хората от това време нарочно са подбрали галерията по такъв начин, че да осигури дълготрайност на предаваното послание. Те са имали намерение да създадат една изначална библиотека на човешкото познание, от която по-късно систематично и целенасочено са изнасяли части от записа с цел да се поддържа грамотността или просветлението на човечеството. Имам ред доказателства в тази насока. Например множество символни системи като азбуките и алхимията са подобни и изглежда, че произлизат от "Магура". Също така името Магура е разпространено на повече от 2400 места по света. Почти навсякъде то е дадено само и единствено на хълм, пещера или езеро, а трите значения на едно се откриват само и единствено в нашата пещера. Затова тя може да се счита за първоизточник. Името Магура се среща и в Япония, Южна Корея, Тихия океан и Австралия, по северното и източното крайбрежие на Африка, също и в Южна Африка, на Балканите и в Централна Европа. Това е грамаден обхват.
- Искате да кажете, че на различни места по света има пещери, езера, които имат същото име Магура?
- Да, има места, които са казват Магура или са наречени по много сходен начин - Масура, Магора, Могора и така нататък.
- Там също ли има нарисувани символи?
- Да, но само на някои места. Рисунки има само при местата, около които има голяма концентрация на името Магура наоколо. Такова е това на границата между Индия и Бангладеш. На другите места по света, където има подобни рисунки, има само по няколко изображения. Единствено в пещера "Магура" в Северозападна България има такава голяма концентрация на рисунки. Това е и причина да се счита, че там, където се намира най-пълният запис, е и първоизточникът, а останалите места съдържат копия от него.
- Те служат ли като указание къде се намира първоизточникът?
- Да, и по всички събрани сведения до момента изглежда, че системно и преднамерено от Балканите и от библиотеката, която представлява пещерата "Магура", са тръгвали просветителски мисии. Някои от тях са изминали около 10 хиляди километра, за да стигнат до Япония или Южна Африка. По този начин те са разнесли по света и името "Магура". На някои места са останали абсолютно същите символи, изкопирани от пещерата у нас, но в по-малък брой, а на други са запазени и до днес същите божества. Например в Китай има богинята Магу, която е свързана с пещерите, плодородието, със свещено езеро. Знаете, че у нас има Рабишко езеро, което е до пещера "Магура", за което се счита, че в него живее водно чудовище. Богинята Магу в Китай също така дава просветление за тези, които искат да се обучават. Абсолютно същото се отнася и за богинята майка от "Магура". В Южна Корея същата богиня се казва Маго, в славянската митология съществува и богинята Магура, която се счита, че е отвеждала душите в отвъдното. По света има твърде много еднаквост и подобия.
- Звучи ми малко като "Шифърът на Леонардо" на Дан Браун, където също се обсъжда, че на различни места по света може да се открият улики, водещи до едно и също нещо.
- Аз мисля, че това надминава по значение и мащаби "Шифърът на Леонардо" и в бъдеще следва да се извърши още много работа по темата.
- Каква е била целта да се правят всички тези скривалища по света?
- Точно, така, целият древен свят е бил обхванат. Считам, че на този етап "Магура" е ползвана като сигурно укритие за знания. Не за да се скрият от хората, а да се използват условията на пещерата така, че записът да съществува възможно най-дълго време. Хората са разбирали, че това, което ни отличава от животните, е нашият ум. Най-ценно е било да се запази човешкото знание независимо от различните катаклизми, които могат да затрият цивилизацията. На този етап мисля, че целта на пещерата е бил точно тази - да е гаранционен фонд на човешкото познание. Това може да се измени при по-нататъшни факти и изследвания.
- Коя цивилизация е създала пещерата у нас и рисунките в нея?
- Става дума за първия момент, в който кроманьонецът по пътя си от Северна Африка към Западна Европа е преминал през територията на Балканите и по-конкретно Северозападна България. Това е станало преди около 43-42 хиляди години. По едно съвпадение учените класифицират произхода на религията с името европейски анимизъм, което е култът към плодородието или още към Богинята майка. Те считат, че тази религия възниква на територията на Европа, и то в Дунавската равнина, преди около 42 хил. години. Пещера "Магурата" се намира именно в тази равнина и през нейната територия кроманьонецът преминава по същото време и това е едно от съвпаденията. От друга страна, този европейски анимизъм се символизира от танцуващата жена. Повечето човешки фигури в "Магурата" по конфигурацията си приличат именно на танцуващи жени и това е второ съвпадение. От друга гледна точка в самите рисунки в пещерата разчетох една сцена като сцената на човешката история, която чрез лента, разделена на отделни сегменти, показва началото, после един голям катаклизъм. Затова началото, което те са поставили, попада в периода именно преди 42-43 хил. години. Това е съвпадение с останалото. В Германия пък е намерена плоча от слонова кост, а по онова време все още са живели мамути на територията на Европа, която съдържа в себе си 100% аналог на човешко изображение от пещерата "Магура". Счита се, че тази плочица е занесена в Германия от изток с миграцията на кроманьонеца, или грубо от територията на Балканите. Датирана е на възраст между 38 и 32 хил. години. Това означава, че минимум преди 32 500 г. рисунките в пещера "Магура" вече са съществували.
Също така в пещерата "Магура" е нарисуван и жираф, тоест по онова време, когато са правени рисунките, жирафът е бил разпознаваемо животно за всеки и той е бил съвсем нормален обитател на Балканите. Знае се, че жирафи са обитавали Балканския полуостров допреди около 12 хил. години, когато настъпва краят на последния ледников период. Така че една голяма част от рисунките са по-стари от 12 500 години.

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама