Реклама
https://www.bgdnes.bg/neveroyatni-istorii/article/13362151 www.bgdnes.bg

Следете атмосферното налягане за повече слука

Резки отклонения от нормалните стойности се отразяват негативно

Рибите са отлични метеоролози! Реакциите им при промяна на времето са обект на дългогодишни изследвания от страна на учените. Всеки опитен въдичар си е създал своя собствена теория, изградена върху наблюденията му през годините. Понеже природните фактори, влияещи върху поведението на рибите, са толкова много, някои дори взаимоизключващи се, трудно е да се направи убедителна и общовалидна теория по този въпрос.

И докато повечето от причините, касаещи конкретната синоптична обстановка - валежи, вятър, температура на водата, слънчево греене и т.н., са обозрими и лесно можем да се съобразим с тях, то с атмосферното налягане не е така. Ние, хората, не усещаме промените в показанията на барометъра и точно това е причината този фактор да се подценява. А той оказва най-голямо влияние върху живота и поведението на рибите.

Реклама

За поведението на барометъра обикновено научаваме от синоптиците, но прогнозите най-често са за конкретния ден. По-дългосрочната прогноза не е напълно точна. Малцина са тези рибари, които стриктно следят какво е състоянието на атмосферното налягане и каква е тенденцията за следващите дни. Често се случва след неудачен риболовен ден някои хора да се чудят на пасивността на рибата при нагледно добри условия за риболов, но без да са отчели атмосферното налягане.

Науката и до днес не може да даде еднозначен и категоричен отговор на въпроса как точно влияе повишеното или пониженото атмосферно налягане върху рибите. Най-общо се счита, че всички резки отклонения от нормалните стойности се отразяват негативно. При драстични промени рибите изпадат в дискомфорт, търсят оптимална дълбочина, която да им осигури приемливо налягане, губят жизненост, апетитът им рязко намалява.

Установено е, че ако барометърът се задържи на 760 мм, може да се разчита на благоразположение от страна на рибите. Но дори това твърдение е условно, понеже такова атмосферно налягане е подходящо за водоемите, разположени на ниво около морското равнище или малко над него, тоест за равнинните водоеми. При височинните язовири тези стойности се променят. Ако барометърът слезе под 740 мм, рибата търси позиции в дълбочините, като задълго пренебрегва потребността от храна.

Ако пък налягането показва високи стойности, рибата компенсира затрудненията от промените, като излиза по-близо до повърхността. Тези тенденции все пак ни дават възможност за ориентация и ни подсказват какво да предприемем в практиката, когато се озовем на водоема при неподходящи атмосферни условия. Важно е да имаме някакви познания в тази област, понеже рядко може да се случи абсолютно всички природни фактори да са оптимални. Такива дни са единични през годината, но това съвсем не значи, че трябва да използваме само тях за риболов. Уменията да преодоляваме негативното влияние на един или друг фактор ще ни позволят да се радваме на сполучлив улов дори в дни, когато времето не ни гарантира оптимална активност на рибата. Това се постига със солиден "трудов стаж" по водоемите и богати теоретични познания.

Реклама
Реклама