Реклама
https://www.bgdnes.bg/sport/article/1758480 www.bgdnes.bg

Павел Дочев поиска от съда да обяви ЦСКА в несъстоятелност

Бившият наставник на ЦСКА Павел Дочев е подал молба до Софийски градски съд, с която иска клубът да бъде обявен в несъстоятелност, стана ясно от негово официално съобщение до медиите.

Ето пълният текст на писмото:

Футболен клуб ЦСКА да бъде обявен в несъстоятелност поради неплатежоспособност и свръхзадълженост. Молба това да се случи е подал във вторник пред Софийски градски съд бившият треньор на тима Павел Дочев, на когото „червените" дължат над 266 хил. лева.

Реклама

До молбата към СГС се стига след като близо две години и половина ЦСКА отказва да изплати на Дочев значителни по размер дължими суми, включително и неустойки за забавено плащане. Треньорът разполага с няколко изпълнителни листa, издадени от съдебни истанции през последната една година. Извършен през 2012 г. опис от частен съдебен изпълнител обаче не е установил наличието парични средства и имущество, с които да бъдат покрити задълженията на футболния клуб към Дочев.

Според подписаното на 16.08.2010 г. между клуба и треньора споразумение от за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие „Професионален футболен клуб ЦСКА" ЕАД дължи на Павел Дочев обезщетение в размер общо на 121 000 лв., като при забава от страна на клуба за изплащане на някоя от вноските с повече от 14 работни дни неустойката е в размер на 120 евро за всеки просрочен ден след четиринадесетия ден.

Така според издадено от частен съдебен изпълнител удостоверение към 23 януари 2013 г. ЦСКА има задължения към бившия си треньор в размер на 266 672,19 лв., като само до 20.02.2012 забавянето от страна на клуба е било 488 дни. По тези задължения обаче все още не е извършено никакво плащане.

На основание на издадени в полза на Павел Дочев няколко изпълнителни листа треньорът е присъединен като кредитор по преди това образувано изпълнително дело срещу ЦСКА от друг негов кредитор. По същото дело е наложен запор върху сметките на футболния клуб във всички банки в България, което би трябвало автоматично да спре възможността на ръководството да извършва каквито и да било плащания над 15 000 лв, каквито според родното законодателство могат да се извършват само по банков път.

Същевременно в медиите редовно се появяват информации, че ПФК ЦСКА изплаща свои стари задължения към други футболни клубове или кредитори, както и възнаграждения на новия си старши треньор Миодраг Йешич. По този повод Павел Дочев е изпратил писмо и до НАП, с което моли данъчните да проверят дали и как клубът извършва плащания към кредиторите си, заплаща ли и по какъв начин социалните осигуровки на работниците и служителите си, както и дали и как погасява данъчните си задължения към държавата.

Какво се случи досега по казуса:

Реклама

Трудовото правоотношение между Павел Дочев, бивш треньор на ЦСКА, и „Професионален футболен клуб ЦСКА" ЕАД е прекратено със Споразумение за прекратяване на трудово правоотношение от 16.08.2010г. с нотариална заверка на подписите от 17.08.2010г. След като „Професионален футболен клуб ЦСКА" ЕАД не изпълнява приетите по споразумението клаузи, Павел Дочев пристъпва към следните действия:

1) Заведенo частно гражданско д. № 9121/2012 г. пред 52 състав, Софийски районен съд (заповедно производство) с искане за издаване на изпълнителен лист за общо около 240,000 лева. Така Дочев се сдобива с изпълителен лист от 16.03.2012г. за сумата от 120 999 лв., ведно със законната лихва от 23.02.2012 г., както и съдебни разноски в размер на 5515,02 лв. Тези суми са без неустойките по споразумението, за които се води друго дело.

2) Образувано пред Софийски градски съд въззивно дело 5526/2012г., с частна жалба срещу разпореждането за отхвърляне на искането за издаване на изпълнителен лист за неустойките. В резултат на частната жалба, Софийски градски съд отменя разпореждането на Софийски районен съд и присъжда на Павел Дочев сумата от 114 533,40 лв, представляваща уговорената между страните в Споразумението за прекратяване на трудовия договор от 16.08.2010 г. неустойка за забава за плащане. Това определение не подлежи на обжалване и е в законна сила.

Като част от изпълнително дело за неизплатени суми на 29 август 2012 г. частен съдебен изпълнител прави опис на цялото движимо имущество на футболен клуб ЦСКА, но при извършването му открива, че на практика клубът не разполага със собственост - от там заявяват, че всичко в офисите им е собственост на трети лица.

Според удостоверение, издадено от частен съдебен изпълнител, към 23.01.2013 г. „армейците" дължат на Дочев 266 672,19 лв., в които са включени главниците, заедно със законната лихва, съдебни разноски и други такси.

Реклама
Реклама
Реклама