Реклама
https://www.bgdnes.bg/zdrave/article/14088566 www.bgdnes.bg

Какво е предимството на многопрофилните болници? advertorial icon

За разлика от специализираните лечебни заведения и медицински центрове, една многопрофилна болница предлага по-голямо разнообразие от дейности, гарантиращи достъпа до здравни услуги на всеки пациент. Специалистите от unihospitalbg.bg споделят, че в многопрофилните болници се съчетават комплексния характер на медицинското обслужване, започващо от параклинична и образна диагностика, последваща терапевтично или хирургично лечение, до възстановителни, рехабилитационни и профилактични дейности. 

Комплексният характер на предлаганите дейности и услуги в последните години наложи разкриването на много частни многопрофилни заведения поради повишения потребителски интерес. В този тип лечебни заведения се предлага също така и диагностицирането на бременност, както и наблюдение и оказване на родилна помощ. Извършват се и профилактични прегледи за ранно откриване на социално значими заболявания - хипертония, диабет, болести на опорно-двигателния апарат. Предимство на многопрофилните болници е, в че тях работи 24-часова спешна медицинска помощ, покриваща нуждите на съответните населени места. Също така работят и множество специализирани кабинети, в които се извършват амбулаторни прегледи. Голяма част от многопрофилните болници са университетски и във функциониращите в тях клиники, отделения и лаборатории се извършва обучение на студенти по медицина и професионалисти по здравни грижи.

Какво прави една болница добра?

Комплексността на една болница я прави предпочитана пред останалите конкурентни. Една болница е по-добра, когато осигурява на пациентите разнообразни терапевтични, хирургични и профилактични услуги, както и професионално отношение от квалифицираните лекари към всеки пациент на клиниката. На голяма популярност се радват болниците, в които има отделения по пластична хирургия, извършващи корекции след онкологични заболявания, изгаряния, травматични увреждания. Добрата медицинска практика изисква задължителното използване на висококачествени и стерилни консумативи.  

С каква апаратура разполагат многопрофилните болници?

Предимство на многопрофилните болници е богатият набор от медицински услуги, които те предлагат. В голяма част от тях има разкрити множество хирургични специалности. Тенденцията при тях е голяма част от операциите да са предимно лапароскопски, миниинвазивни и корекционни, за да се минимализират радикалните животозастрашаващи операции.

Сред една от най-бързо развиващите се медицински специалности е пластичната хирургия. При много от онкологичните заболявания, особено при тумори на гърдата при жените, тя намира широко приложение в реконструктивната си част – след проведено оперативно лечение или лъчелечение. Засилва се тенденцията при много общи оперативни процедури пациентите впоследствие да търсят специалисти по пластична хирургия за естетични корекции на постоперативните белези. Индивидуалният подход при пациентите, при който става взаимодействието между отделни клиники и специалности, се налага все повече като метод на работа в добрите клиники. Например при първоначална намеса на гръдни хирурзи за частична или цялостна мастектомия, следват естетично-възстановителни действия на пластичните хирурзи. С навлизане на новите технологии се разширява приложението на микрооперативните интервенции, особено в лицево-челюстната хирургия с реконструктивни и пластични ефекти.

Пластичната хирургия включва две основни направления:

  • Реконстуктивна хирургия;

  • Естетична хирургия.

Реконструктивната пластична хирургия включва операции на женската гърда, вродени цепнатини на устната и небцето, на различни дефекти чрез микросъдови ламба, контуриране на тялото след отслабване, корекция на белези след травми, операции и изгаряния, доброкачествени и злокачествени кожни образувания. Пластичната естетична хирургия се фокусира при:

  • операции на гърдите – уголемяване, намаляване, повдигане; 

  • на лицето – повдигане на вежди, лифтинг, корекции на устни, нос, брадичка; 

  • на тялото - контуриране на тялото, липосукция.

 

Какви са многопрофилните болници в големите градове?

През последните години в много от големите градове бяха открити частни многопрофилни болници. Тенденцията е все повече да се предлага на пациентите цялостен подход при лечението на заболяванията им – от параклинични и образни изследвания, до хирургични интервенции и рехабилитация. В голяма част от тези болници са инвестирани значителни средства за закупуване на модерна апаратура и привличането на авторитети в определени специалности. Основната цел е развитието на персонализирания подход, т.е. да бъдат изследвани генетичните особености на всеки пациент.

Реклама
Реклама
Реклама