Реклама
https://www.bgdnes.bg/zdrave/article/5180292 www.bgdnes.bg

CryoSave България: 10 години на пазара и над 5200 проби със стволови клетки на български деца

CryoSave N.V. е основана през 2000-та година, а през 2005-та стъпи в България, като първата международна банка за стволови клетки, предлагаща услугите си у нас. По данни на Изпълнителната агенция за трансплантация, досега в България са взети общо около 13 000 единици умбиликална кръв (ЕУК), като над 5200 от тях се съхраняват именно в CryoSave. Това прави компанията абсолютен „market-maker” и най-голямата стволово-клетъчна банка в България, както и в Европа. CryoSave съхранява около 300 000 ЕУК на семейства от над 70 държави, докато следващата банка в класацията съхранява неповече от 120 - 150 000 ЕУК. От CryoSave България заявяват: „Горди сме с факта, че на нас се довериха не само най-много български семейства, но и най-много семейства на колеги - медици, като се има предвид, че именно медиците са най-критично настроени към услугите, които предлагаме. Засега сме и единствената частна стволовоклетъчна банка, която има използвана проба тук, в България. Разполагаме със силен екип от професионалисти и клинични партньори във всички големи акушеро-гинекологични звена в страната.“ Иначе, CryoSave са единствената европейска частна стволово-клетъчна банка с 20 върнати и използвани проби.

CryoSave е част от групата ESPERITE N.V., включваща още компанията Genoma (разработва и маркетира генетични тестове за предиктивната медицина) и бранда The Cell Factory (научно-изследователски център, с домейн в областта на регенеративната медицина). През 2014 г. CryoSave въведе усъвършенстваната система за обработка на пробите от последно поколение Sepax-2/NX-322, която осигурява максимално извличане и преживяемост на стволовите клетки. През настоящата година, компанията откри поредната си нова и свръхмодерна лаборатория в Женева (Швейцария), където вече биват изпращани и проби от България. В CryoSave се ангажират и с различни клинични проекти. Основен сред тях е единственото за момента многоцентрово контролирано проучване за лечение на детска церебрална парализа (ДЦП) с комбинация от 2-та вида стволови клетки, които изолират от пъпната връв - хемопоетичните и мезенхимните стволови клетки (ХСК и МСК). Проучването цели да установи безопасността и ефикасността на терапевтичен протокол, включващ последователни вливания на автоложни МСК и ХСК. Главни изследователи са проф. Мануел Ореяна и проф. Луис Мадеро от Университетската педиатрична клиника „Ниньо Хесус“ в Мадрид (Испания).
Що се отнася до Genoma и предиктивната медицина, за по-малко от година и половина компанията успя да предложи на очакващите дете двойки Tranquility - най-прецизния скринингов неинвазивен пренатален тест за вродени аномалии, като синдрома на Даун.

Д-р Асен Пачеджиев, директор на CryoSave България заявява: „Отговорността да си лидер в сферата на биомедицината е огромна. Това е нова област, с много „сиви“ и все още нерегулирани зони, поставящи редица етични и регулаторни проблеми. Затова, полагаме изключителни усилия да спазваме стриктно най-високите етични и технологични стандарти. CryoSave е единствената от присъстващите в България частни стволово-клетъчни банки, която се акредитира по системата FACT-Netcord - засега доброволна, но иначе най-специфичната и взискателната система за акредитация на банките за умбиликална кръв. Това ни прави далеч по-отговорни спрямо клиентите, в сравнение с останалите стволово-клетъчни банки. Но, да бъдеш лидер задължава!“

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама