Реклама
https://www.bgdnes.bg/lov_i_ribolov/article/5166907 www.bgdnes.bg

Кефалът е луд по воблери

През късната есен и зимата реките у нас обикновено са маловодни. Липсата на дъждове променя условията за риболов. Когато водата е малка и бистра, рибата се плаши, чувства се несигурна и търси убежище. Обикновено пасажите влизат в по-големите вирове или пък отделните трофейни екземпляри се крият в коренища, подмоли или в друга водна растителност.

Типичните видове, които се ловят през този сезон - скобар, морунаш и кефал, стават капризни. По-груби такъми не вършат работа. Обилното захранването често има антиефект. Особено на места, където се наблюдава голямо струпване на риболовци и шумни компании, резултатността намалява до минимум. Въдичарите подценяват сетивността на рибата и това в много случаи им изиграва лоша шега. Рибите стават мнителни и отбягват подадената стръв. Затова и много често риболовът с плувка или дънна въдица не дава никакви резултати.

Реклама

Как тогава да потърсим едрите риби в маловодната вода? Може би най-сигурният начин е да заложим на спинингов риболов с лека пръчка и малки примамки. Това важи както за студените месеци, така и за по-топло време, когато нивото е ниско. Най-разпространени в нашите големи реки са кефалите, които са основен обект на спинингистите. На блесните и воблерите може да се закачат още распери, костури, а на някои места и сомчета. Белите риби са типично язовирни представители, докато пъстървите пък обитават планинските или горните течения на реките. Щуката изисква по-специален подсилен повод. В редки случаи не е изключено примамката да бъде подгонена от риби като скобар, морунаш или мряна.

Малките воблерчета са изключително добър избор за спинингов риболов при маловодие. Избират се такива до 4-5 сантиметра, задължително е да не са в ярък цвят, който би изплашил рибите. Примамката се замята срещу течението и се води със скорост малко по-бърза от него. Рибите са обърнати с гръб и не ни виждат, затова атакуват по-смело. Много често ударът следва още с цопването на воблерчето във водата. Добре е да се облавят участъци край паднали дънери или надвесени дървета, където се предполага, че може да се крие някой хищник. Дълбоките вирове също се проверяват задължително.

Най-важното условие за успешен риболов при маловодие е да бъдем облечени с подходящ камуфлаж, да се придвижваме безшумно и незабележимо. Открием ли ненаплашени риби, то това почти сигурно ще ни гарантира успех.

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама