Реклама
https://www.bgdnes.bg/neveroyatni-istorii/article/11391465 www.bgdnes.bg

Ето къде може да се лови риба по време на забраната

Забраната за риболов на пролетно-лятно размножаващите се видове риби у нас започна. От 15 април са забранени водоемите, намиращи се до 500 метра надморска височина. От 1 май забраната влиза и за по-височинните. В заповедта на земеделския министър има специална точка, в която се посочват водоемите, оставени на разположение за любителски риболов през периода на забраната. Ето кои са те:

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
баластриера Проевски – над моста за с. Покровник, от левия бряг на Струма, цялото водно огледало
водоем „Попарица“, с. Блатска, общ. Хаджидимово
водоем „Помпата“, с. Първомай, общ. Петрич
първи водоем до завода за релета – с. Баня, общ. Разлог
яз. „Дъбене“, с. Дъбене, общ. Сандански

Реклама

ОБЛАСТ БУРГАС
баластриера Дупките гр. Бургас

ОБЛАСТ ВАРНА
яз. „Пчелник“

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
стари речни корита на Янтра
-землище с. Раданово и гр. Полски Тръмбеш
-землище с. Върбица, общ. Г. Оряховица
отводнителен канал в м. „Блатото“, гр. Свищов

ОБЛАСТ ВИДИН
яз. „Дъбравка“ общ. Белограчик
яз. „Божурица“ общ. Грамада
р. Дунав – от Колодрума при р. км 789,2 до „Баба Вида“ при р. км 791,5

ОБЛАСТ ВРАЦА
яз. „Мраморчица“ с. Голямо Пещене, общ. Враца
р. Ботуня, гр. Криводол – от моста в посока с. Ракево до землищната граница със с. Ракево
р. Ботуня – от моста на с. Ракево до границата между с. Ракево и с. Добруша
р. Дунав – лимана на пристанище гр. Козлодуй

ОБЛАСТ ГАБРОВО
р. Росица – от моста на Колю Фичето до стената на бента под РУ Полиция, гр. Севлиево
яз. „Рачевци“, с. Рачевци общ. Габрово

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
стар рудничен котлован с. Николичевци, общ. Кюстендил
водоем Самораново, с. Самораново, общ. Дупница
яз „Голем Бърбовник“, общ. Бобов дол
яз. „Мали Върбовник“, общ. Бобов дол

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
яз. „Мургово“, общ. Кърджали
яз. „Нановица“, общ. Момчилград
яз. „Бараци“, общ. Крумовград

Реклама

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
яз. „Сопот“, с изключение на следните зони:
- експлоатационна зона, която се разполага на 300 м от язовирната стена, перпендикулярно на оста й навътре в акваторията
- източната зона за естествено размножаване – западно от устието на р. Топля и от дигата на рибарниците, перпендикулярно на оста й навътре в акваторията до „Райския залив-Пашов ръд“, м. „Боровете“.
р. Осъм – от моста при с. Йоглав до моста при с. Александрово, общ. Ловеч
яз. „Тодоричене“, с. Тодоричене, общ. Луковит

ОБЛАСТ МОНТАНА
яз. „Огоста“ - от брега в района на 200 м от водонапорната кула до началото на полуостров „Расника“, землище гр. Монтана
яз. „Долна вода“, от брега, землище с. Студено буче, общ. Монтана
р. Дунав, от брега в района на „Дунавски парк“, гр. Лом

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
баластриера с. Лозен
канал „Кривата вада“, до Пречиствателна станция Пазарджик
Студен канал – пътя за с. Синитево

ОБЛАСТ ПЕРНИК
Руднично езеро, общ. Перник
езерото на с. Рударци, общ. Перник

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
яз. „Горни Дъбник“ - от южната страна на язовирната стена в продължение на 3 км до северната част на малката дига
яз. „Телиш“ – от брега, общ. Червен бряг

р. Дунав - от брега, от р. км 599,5 (300 м източно от устието на р. Осъм) до р км. 594 (Канарата), в землището на гр. Никопол
р. Дунав – от брега, от р. км 621 западно срещу течението на реката до пристанище Загражден, общ. Гулянци
р. Дунав – от брега, от р. км 640 до р. км 643,5 в землището на с. Байкал, общ. Долна Митрополия
р. Дунав – от брега, от р. км 606,2 до р. км 607,8 от двете страни на пристанище Сомовит, с изключение на бреговата ивица под пристанището
яз. „Табакова чешма“, общ. Плевен

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
топлия канал на Цариградско шосе
р. Пясъчник – от моста на с. Войводиново до вливането в Марица
яз. „Домлян“

ОБЛАСТ РАЗГРАД
яз. „Бялата пръст“ („Папаза“)

ОБЛАСТ РУСЕ
стари корита на Янтра – между землището на гр. Бяла и с. Полско Косово
общински язовир в землището на с. Тетово
р. Дунав – от брега в землището на гр. Русе, от бетонната площадка при входа на лиман РККЗ до края на ул. „Мостова“

ОБЛАСТ СИЛИСТРА
р. Дунав – от брега, от р. км. 377 до р. км 376 – Кейовата стена на Дунавската градина в гр. Силистра
р. Дунав – от брега, от р. км. 432 до к. км 433 – Кейовата стена на пристанище гр. Тутракан

ОБЛАСТ СЛИВЕН
баластриери Сливенска дупка и Мечкаревска дупка, общ. Сливен
яз. „Чилията“, с. Загорци, общ. Нова Загора
напоителен канал от с. Бинкос до с. Г. Александрово, общ. Сливен

ОБЛАСТ СМОЛЯН
яз. „Тешел“
Смолянски езера: Керяновия гьол (Рибката), Салажа

ОБЛАСТ СОФИЯ
яз. „Панчарево“
баластриери в землището на с. Долни Богров
баластриери в земището на с. Чепинци
баластриери в землището на с. Световрачане
баластриери в землището на с. Челопечене
яз. „Мърчаево“
яз. „Джаков мост“
яз. „Мрамор“
яз. „Жеков вир“
яз. „Алино“, общ. Самоков
баластриера Мечката, гр. Самоков

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
баластриера (отворена) в землището на с. Ягода – североизточно от селото, общ. Мъглиж
баластриери 1 и 2 (затворени Аксаков гьол) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж
яз. „Копринка“ – само в обособени зони с определени координати
язовир „Чаталка“ – в землището на с. Елхово, общ. Стара Загора

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
яз. „Лиляк“, общ. Търговище
яз. „Красноселци“, в землището на гр. Омуртаг

ОБЛАСТ ХАСКОВО
яз. „Корен“, с Корен, общ. Хасково
яз. „Доситеево“, общ. Харманли
яз. „Орешец“, с. Орешец, общ. Харманли

ОБЛАСТ ШУМЕН
яз. „Маломир“, с. Маломир, общ. Върбица
яз. „Марково“
баластриера с. Радко Димитриево, общ. Шумен

ОБЛАСТ ЯМБОЛ
старо речно корито на Тунджа при с. Ханово
баластриера Долен Герен, гр. Елхово
старо речно корито на Тунджа при с. Теново
баластриерни дупки при с. Окол

Реклама
Реклама
Реклама